Ewch i’r prif gynnwys
Guto Rhys

Dr Guto Rhys

(e/fe)

Darlithydd mewn Cemeg Fiolegol

Ysgol Cemeg

cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae gan labordy Rhys ddiddordeb mewn dylunio peptidau a phroteinau newydd, a pheirianneg sy'n bodoli. Mae'r datblygiadau diweddaraf mewn dulliau arbrofol ac algorithmau cyfrifiadurol yn ein galluogi i ddatblygu peptidau a phroteinau newydd nad ydynt yn bodoli ym myd natur. Rydym yn datblygu tîm o wyddonwyr rhyngddisgyblaethol iawn i fynd i'r afael â rhai o'r heriau nas diwallwyd y mae cymdeithas yn eu hwynebu. Mae'r rhain yn cynnwys datblygu therapiwteg newydd ar gyfer clefydau sy'n anodd eu trin ar hyn o bryd, ac ensymau newydd i ddisodli adweithiau cemegol sy'n ddrwg i'r amgylchedd.

Mae ein swyddfa bob amser yn agored i fentrau newydd. Mae ein labordy hefyd yn amgylchedd cefnogol sy'n gofalu am ddatblygiad ei fyfyrwyr a'i staff. Rydym yn croesawu unrhyw un, beth bynnag eu hoedran, anabledd, ethnigrwydd, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Rydym yn agored i unrhyw un sydd am gyfrannu at wneud y labordy yn amgylchedd amrywiol, cynhwysol a chyfeillgar.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i www.rhyslab.com

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

Erthyglau

Addysgu

CH5110 Blwyddyn 1 Sylfaen Cemeg Ymarferol

CH4305 Macromolecules bywyd

 

Meysydd goruchwyliaeth

Yn labordy Rhys rydym yn hyfforddi pobl i gael sgiliau hynod amrywiol, a fydd yn eu gwneud yn gyflogadwy iawn wrth gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa. Mae'r sgiliau y mae aelodau'r tîm yn eu defnyddio'n rheolaidd yn cynnwys:

 • Mynegiant protein cyfunol
 • Dylunio protein cyfrifiannol
 • Synthesis organig
 • Biocatalysis
 • Cemeg werdd
 • Bioleg strwythurol
 • Peirianneg ensymau
 • Sgrinio trwybwn uchel gan ddefnyddio roboteg
 • Rhaglennu 

Goruchwyliaeth gyfredol

Ben Orton

Ben Orton

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Dylunio a pheirianneg protein
 • Proteinau a peptidau
 • Cemeg organig
 • Biowybodeg a bioleg gyfrifiadurol
 • Biotechnoleg amgylcheddol