Ewch i’r prif gynnwys
Hannah Richards

Hannah Richards

(hi/ei)

Myfyriwr Ymchwil

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd PhD a ariennir gan ESRC yn yr Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol. Mae fy ymchwil doethurol yn edrych ar ganolfan llysoedd milwrol Prydain ac yn gofyn beth all y gofod hwn ei ddweud wrthym am berthynas y fyddin â hawliau dynol.

Ymunais â Chaerdydd am y tro cyntaf yn 2019 i gwblhau MSc mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol. Roedd fy nhraethawd hir yn archwilio actifiaeth wleidyddol cyn-filwyr milwrol Prydain mewn ymateb i ymchwiliadau etifeddiaeth Gogledd Iwerddon. Gan ddefnyddio methodoleg weledol, fe wnes i archwilio sut mae actifyddion cyn-filwyr yn cael eu cyflwyno yn y cyfryngau a sut mae'r delweddau hyn yn rhyngweithio â thrafodaethau amlycaf militariaeth Brydeinig.

Mae gennyf hefyd MA mewn Gwrthdaro, Diogelwch a Datblygiad (2017-2018) a BA mewn Ieithoedd Modern (2011-2015) o Brifysgol Caerwysg.

Cyhoeddiad

2023

2019

Articles

Addysgu

Rwyf wedi bod yn diwtor ar y modiwl (au) canlynol:

PL9197 – Cyflwyniad i Globaleiddio (Blwyddyn Un)

PL9199 – Cyflwyniad i'r Llywodraeth (Blwyddyn Un)

PL9231 - Rhyfel Critigol ac Astudiaethau Milwrol: Cyflwyniad (Blwyddyn Dau)

Yn 2022 deuthum yn Gymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch (AFHEA)