Ewch i’r prif gynnwys
Lucy Riglin

Dr Lucy Riglin

(hi/ei)

Darlithydd, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
RiglinL@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88419
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 2.28, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd yng Nghanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc ac rwy'n rhan o'r grŵp seiciatreg Plant a'r Glasoed yn y Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig. Mae fy ymchwil yn ymchwilio i iechyd meddwl pobl ifanc gan ddefnyddio dull rhyngddisgyblaethol, gan integreiddio seicopatholeg ddatblygiadol, seiciatreg ac epidemioleg enetig. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn gwahaniaethau datblygiadol mewn etioleg a chyflwyniad problemau iechyd meddwl.

Yn 2023 cefais Grant Ymchwil Ymchwilydd Newydd MRC i ymchwilio i sut a pham mae ADHD yn arwain at iselder ymhlith pobl ifanc (2023-2026). Mae'r ymchwil hwn yn cael ei gyd-gynhyrchu gyda phobl ifanc sydd â phrofiad byw trwy Grŵp Cynghori Ieuenctid Canolfan Wolfson a Sefydliad McPin.

Rwyf hefyd yn gyd-ymchwilydd ar brosiect Horizon Europe Youth-GEMs: Gene Environment rhyngweithiadau mewn llwybrau iechyd meddwl ieuenctid (2022-2027).

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Erthyglau

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr presennol

Prif oruchwyliwr Katerina Bekiropoulou (2024 - presennol). Teitl traethawd ymchwil: A yw anniddigrwydd plentyndod (dysregulation emosiynol) yn nodwedd graidd o ADHD? Cyd-oruchwylwyr: Olga Eyre, Anita Thapar, Jon Heron (Prifysgol Bryste).

Cyd-oruchwyliwr Lucy Barrass (Prifysgol Bryste) (2022 - presennol). Thesis title: Dylanwadau cwrs bywyd ar gyfer salwch meddwl: dadansoddiad o ddata carfan o Ynysoedd y Philipinau. Cyd-oruchwylwyr: Duleeka Knipe, Laura Howe, Theresa Redaniel, Nanette Lee (Prifysgol San Carlos, Philippines).

Cyd-oruchwyliwr Bryony Weavers (2022 - presennol). Teitl traethawd ymchwil: Plant rhieni isel eu hysbryd: Adnabod targedau addawol ar gyfer ymyrraeth. Cyd-oruchwylwyr: Frances Rice, Joanna Martin, Anita Thapar.

Goruchwyliaeth gyfredol

Katerina Bekiropoulou

Katerina Bekiropoulou

Myfyriwr ymchwil

Bryony Weavers

Bryony Weavers

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol