Ewch i’r prif gynnwys
Louise Roberts

Dr Louise Roberts

Darllenydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
RobertsL18@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74983
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 1.08, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am a research associate based in the Children's Social Care Research and Development Centre (CASCADE). My research interests include family support services, foster care and qualitative approaches with social care service users.

Currently, I have NISCHR fellowship funding to investigate the outcomes and experiences of children of looked after children and care leavers.
Prior
 to this I was a postgraduate student at Cardiff University and completed the M.A. Social Work, M.Sc. Social Science Research Methods and Doctor of Philosophy. My PhD research was concerned with Support Care, a preventative family support service for families at risk of breakdown.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

Adrannau llyfrau

 • Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. 2019. Conclusion. In: Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. eds. Children and young people 'looked after'? Education, intervention and the everyday culture of care in Wales.. Cardiff: University of Wales Press, pp. 228-240.
 • Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. 2019. Introduction. In: Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. eds. Children and young people 'looked after'? Education, intervention and the everyday culture of care in Wales.. Cardiff: University of Wales Press, pp. 1-12.
 • Rees, A. 2019. The daily lived experience of foster care. In: Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. eds. Children and young people 'looked after'? Education, intervention and the everyday culture of care in Wales. University of Wales Press, pp. 85-99.
 • Staples, E., Roberts, L., Lyttleton-Smith, J. and Hallett, S. 2019. Enabling care-experienced young people’s participation in research: CASCADE Voices. In: Mannay, D., Rees, A. and Roberts, L. eds. Children and Young People 'Looked After’? Education, Intervention and the Everyday Culture of Care in Wales. Cardiff: University of Wales Press

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Monograffau

Addysgu

Rwy'n ddarlithydd ar raglen M.A. Gwaith Cymdeithasol.

Rwy'n gynnull modiwlau ar gyfer Safbwyntiau'r Gwyddorau Cymdeithasol ac Ymarfer Gwaith Cymdeithasol (Lefel 3, llwybr plant a theuluoedd)

Rwy'n gyfrifol am gydlynu rhaglen Ysgol Haf MASW.

Rwy'n diwtor personol i fyfyrwyr a gynhelir gan Awdurdod Lleol Casnewydd.

Bywgraffiad

Cymwysterau academaidd a phroffesiynol:

 • Doethur mewn Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd, 2014
 • MSc. Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, 2010
 • M.A. Gwaith Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, 2009

Hanes Cyflogaeth:

Prifysgol Caerdydd:

 • Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: Darlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol (2018 - presennol)
 • CASCADE, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: Cydymaith Ymchwil (2014 hyd heddiw).
 • Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: Cynorthwy-ydd Ymchwil (Hydref 2013)
 • Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol: Myfyriwr PhD a ariennir gan ESRC (2010 i 2013)

Profiad gofal cymdeithasol:

 • Fosterline Wales, Y Rhwydwaith Maethu: Gweithiwr Cymdeithasol Sesiynol (2011 i 2014)
 • CFBT (Cynnwys): Rheolwr Prosiect (2003 i 2007) (cefnogi pobl ifanc sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol)
 • ITEC Caerdydd: Tiwtor Sgiliau Sylfaenol (2002 i 2003)
 • Canolfan Adsefydlu Preswyl Ashcroft House: Gweithiwr Prosiect (1999 i 2002) (cefnogi menywod â phroblemau camddefnyddio sylweddau)

Ymrwymiadau siarad diweddar:

 • Prif ddarlith: Prifysgol Normal Beijing, Beijing 2019, 'Cryfhau'r cysylltiadau rhwng polisi ac ymarfer ymchwil gwaith cymdeithasol'.
 • Gweithdy: Cynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Ewrop, Milan 2019, 'Cefnogi menywod sydd mewn perygl o achosion gofal mynych: Datblygu gwasanaethau Adlewyrchu yng Nghymru'.
 • Seminar: Prifysgol Dinas Dulyn, Dulyn 2018, 'Addysg i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal'.
 • Seminar: Prifysgol Queen's Belfast, Belfast, 2017, 'Beichiogrwydd a bod yn rhiant i bobl ifanc mewn gofal gwladol a'i adael'.
 • Cynhadledd Mamau Geni Agored i Niwed ac Achosion Gofal Rheolaidd: Llundain, 2017, 'Sut allwn ni weithio'n fwy effeithiol gyda mamau â phrofiad gofal lle mae pryderon diogelu?'.
 • Gweithdai Cyfnewid: Llanwrst a Chaerdydd, Cymru, 2017, 'Beichiogrwydd a bod yn rhiant i bobl ifanc mewn gofal gwladol a'i adael'.
 • Cynhadledd Ymchwil Gwaith Cymdeithasol Ewrop: Aalborg, Denmarc, 2017, 'Beichiogrwydd a bod yn rhiant i bobl ifanc yng Nghymru ac yn gadael gofal gwladol yng Nghymru' ac 'Addysg plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru'

Grantiau:

 • 2017 - 2018 (CI) Creu Cymunedau Ymarfer: Galluogi Llwybrau Addysgol Effeithiol ar gyfer Plant a Phobl  Ifanc â Phrofiad Gofal (£23,429)
 • 2016 – 2018 (PI), Gwerthusiad o Wasanaeth Myfyrio Gwent (Iechyd Cyhoeddus Cymru, £17,000)
 • 2014 – 2019 (PI), Plant plant 'sy'n derbyn gofal': canlyniadau a phrofiadau gofal (Cymrodoriaeth ôl-ddoethurol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, £253,868)
 • 2016 (CI) Prosiect Datblygu Teuluoedd yn Gyntaf (Cyngor Dinas Caerdydd, £50,000)
 • 2016 (CI) Cefnogi gofalwyr ifanc (Awdurdodau Lleol Caerdydd a Bro Morgannwg, £2934)
 • 2010 – 2013 Cefnogi Teuluoedd Mewn Angen: Astudiaeth Achos Ansoddol o'r Ymyrraeth Gofal Cymorth (Ysgoloriaeth y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol)

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio myfyrwyr PhD y mae eu hastudiaethau'n canolbwyntio ar bontiadau ymadawyr gofal i addysg uwch a phrofiad plant mabwysiedig o addysg. Yn ddiweddar, rwyf wedi sicrhau cyllid i oruchwylio efrydiaeth PhD sy'n ymwneud â datblygu a darparu gwasanaethau Adlewyrchu yng Nghymru.

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD sydd â diddordebau sy'n gysylltiedig â gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd.