Ewch i’r prif gynnwys
Neil Robertson  MBBS FRCP MD

Yr Athro Neil Robertson

(Translated he/him)

MBBS FRCP MD

Professor of Neurology, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
RobertsonNP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29218 45403
Campuses
Prif Adeilad yr Ysbyty, Ystafell 4th Floor, B-C Link Corridor, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Trosolwyg

Sglerosis Ymledol: Dros yr 8 mlynedd diwethaf rydym wedi adeiladu gwasanaeth clinigol cynhwysfawr ar gyfer MS ar draws de-ddwyrain Cymru, gan integreiddio prosiectau ymchwil academaidd a gweithio'n agos gyda staff y GIG. Mae hyn wedi ein galluogi i ddatblygu adnodd epidemiolegol mawr ar gyfer astudiaethau trawsdoriadol a hydredol o Sglerosis Ymledol yn ogystal â datblygu biofanc cyfochrog ar gyfer samplau DNA, serwm a CSF. Ein nod hirdymor yw nodi marcwyr clinigol a biocemegol dibynadwy prognosis er mwyn cyfeirio ymyriadau therapiwtig mewn clefyd sydd â chanlyniad hynod amrywiol. Rydym wedi datblygu cydweithrediadau â Phrifysgol Caergrawnt a'r IMSGC ar gyfer astudiaethau i fod yn agored i niwed genetig mewn MS ac mae gennym hefyd raglen o dreialon clinigol.

Ataxia: Yn ddiweddar rydym wedi cwblhau cyfres o astudiaethau genetig ac epidemiolegol i atacsia cychwyn hwyr yn ne Cymru gan nodi a dogfennu mynychder, etioleg a darparu esboniad am amlder clefydau rhai is-setiau yn y boblogaeth hon.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Adrannau llyfrau

Arall

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil:

 • Sglerosis ymledol
 • Neuromyelitis optica
 • Geneteg
 • Epidemioleg
 • Ataxia

Addysgu

Aelod o'r panel niwrowyddoniaeth, cydlynydd swyddog arholiadau niwrowyddoniaeth a niwrowyddoniaeth blwyddyn tri ar gyfer MB canolradd

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

 • MBBS Llundain 1986
 • MRCP Llundain 1992
 • MD Llundain 1996
 • FRCP 2002

Proffil gyrfa

 • Athro Niwroleg Glinigol 2010 i'r presennol
 • Uwch Ddarlithydd mewn Niwroleg, Prifysgol Caerdydd 1999-2010
 • Niwrolegydd Ymgynghorol Anrhydeddus, Ysbyty Brenhinol Morgannwg, 1999 i'r presennol
 • Niwrolegydd Ymgynghorol Anrhydeddus, Ysbyty Athrofaol Cymru 1999 i'r presennol
 • Uwch Ddarlithydd mewn Niwroleg, Prifysgol Caergrawnt, 1997-1999
 • Darlithydd mewn Neurology, Prifysgol Caergrawnt, 1995-1997
 • Cofrestrydd Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caergrawnt, 1992-1995

Parch Cyfoed

 • Llywydd Cymdeithas Etholedig Niwrolegwyr Prydain 2023-2025
 • Cymdeithas Trysoryddion Niwrolegwyr Prydain 2018-2023
 • Ymgynghorydd Meddygol i'r MS Society
 • Cynghorydd meddygol Ataxia UK
 • Cymdeithas Trysoryddion Anrhydeddus Niwrolegwyr Prydain 2018-gyfredol