Ewch i’r prif gynnwys
Paul Roche FRAS, MInstPhys, SFHEA, OWSI

Paul Roche

(Translated he/him)

FRAS, MInstPhys, SFHEA, OWSI

Cadeirydd Addysg Seryddiaeth

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
RochePD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87197
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - estyniad y Gorllewin, Ystafell 2.07, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Rwy'n seryddwr sy'n arbenigo mewn allgymorth ac addysg, gan weithio gydag ysgolion i ddatblygu adnoddau a rhaglenni addysg STEM ar thema seryddiaeth a gofod. Mae fy niddordebau ymchwil presennol mewn asteroidau a chomedau, ond rwyf wedi gweithio o'r blaen ar sêr poeth, tyllau duon a sêr niwtron.

Prosiectau addysg STEM cyfredol/diweddar:

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2003

2002

2001

Articles

Conferences

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb yn bennaf yn y ffordd rydyn ni'n defnyddio seryddiaeth a gwyddor gofod i annog myfyrwyr ysgol i astudio pynciau STEM, felly rydw i'n cymryd rhan weithredol mewn arwain nifer o brosiectau cenedlaethol yn y meysydd hyn (e.e. Chasers Comet, Mission2Mars, Down2Earth) yn ogystal â gweithio gyda Phrifysgol Plant Caerdydd i helpu i ddatblygu cysylltiadau agosach ag ysgolion lleol a'r brifysgol.

Ar hyn o bryd rwyf (Hydref 2022 - Mawrth 2025) wedi fy secondio (1 diwrnod/wythnos) i weithio gyda Chyngor Caerdydd, gan ddatblygu rhaglenni addysg STEM ar thema gofod fel rhan o gynlluniau Prifysgol Plant Caerdydd i ddatblygu cysylltiadau agosach â Phrifysgol Caerdydd a chefnogi'r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu ar y modiwlau craidd MSC:

 • Technegau Uwch PXT991 mewn Ffiseg ac Astroffiseg (Dirprwy Drefnydd Modiwl)
 • Sgiliau Astudio ac Ymchwil Uwch PXT992 (Trefnydd Modiwl)
 • Prosiect Ymchwil PXT999 (Dirprwy Drefnydd Modiwl)

a'r flwyddyn gyntaf modiwl Tymor yr Hydref:

 • PX1127 Planet Earth (Dirprwy Drefnydd Modiwl)

Yn ogystal, rwyf fel arfer yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr prosiect israddedig 3ydd a 4edd flwyddyn a myfyrwyr traethawd hir ymchwil yr haf MSc bob blwyddyn.

Bywgraffiad

Yn wreiddiol, astudiais geoffiseg ym Mhrifysgol Southampton (1986-1989) cyn symud disgyblaethau i astroffiseg ac ennill PhD o Southampton ym 1993, gan astudio systemau deuaidd pelydr-X (hy systemau seren sy'n cynnwys seren "normal" gyda thyllau du neu gydymaith seren niwtron).

Yn dilyn ymchwil ôl-ddoethurol yn Southampton, cefais fy mhenodi'n Ddarlithydd mewn Seryddiaeth yn Sussex (1994-1999), cyn dod yn Bennaeth Addysg cyntaf y Ganolfan Ofod Genedlaethol, Caerlŷr (1999-2001). Yna symudais yn ôl i Gaerdydd, lle roeddwn yn Gyd-ddarlithydd ym Morgannwg (2001-2003) ac Uwch Gymrawd Ymchwil Walter Hudson ym Mhrifysgol Caerdydd (2001-2005).  Yn ogystal, rwyf hefyd wedi bod yn Ddarlithydd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerlŷr (1999-2004); Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus yn y Brifysgol Agored (2006-2009); Ymgynghorydd Rhaglenni Addysgol yn Techniquest (2002-2006), a Chyfarwyddwr Addysg ac Allgymorth Cyhoeddus yn Arsyllfa Arsyllfa Las Cumbres Global Telescope, California (2007-2009).

Rwyf wedi treulio dros 25 mlynedd yn gweithio ym maes seryddiaeth, yn ymchwilio i sêr anferth, sêr niwtron a thyllau duon i ddechrau, ond erbyn hyn rwy'n arbenigo'n bennaf mewn defnyddio seryddiaeth a gwyddor gofod i annog myfyrwyr o bob oed (ysgol gynradd i addysg oedolion) i astudio pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).

Yn y rôl hon, fi oedd Seryddwr Ysgolion Cenedlaethol y DU rhwng 2001-2011, a Chyfarwyddwr Prosiect Telesgop Faulkes o 2002-2022. Yn 2010 cefais fy mhenodi'n "Llysgennad Gofod i Gymru" yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESERO-UK), gan weithredu fel cyswllt rhwng ymchwil, diwydiant, addysg a'r cyhoedd yn gyffredinol (tan ddiwedd 2021).

Ar ôl dychwelyd i'r Univ. o Forgannwg yn 2009, sefydlais grŵp yn gweithio ym maes ymchwil seryddol ac addysg, gan ddefnyddio telesgopau robotig, a reolir gan y Rhyngrwyd, a datblygu rhaglen BSc Seryddiaeth Arsylwadol newydd. Cefais fy mhenodi'n Athro Addysg Seryddiaeth yn y Brifysgol yn Ne Cymru (y Brifysgol a ailenwyd yn Univ. Morgannwg) yn 2012, a bu'n Llywydd Cymdeithas Addysg Gwyddoniaeth Cymru (2013-2015).

Dychwelais i Brifysgol Caerdydd yn 2015, lle rwyf ar hyn o bryd yn Gadeirydd Addysg Seryddiaeth ac yn gydlynydd cwrs ar gyfer y rhaglenni MSc sy'n gysylltiedig ag astroffiseg.

Y tu allan i'r byd academaidd, rwy'n wregys / hyfforddwr du mewn sawl crefft ymladd Tsieineaidd, yn Hyfforddwr Sgwba Dŵr Agored PADI, ac ar un adeg roeddwn yn gyfarwyddwr cwmni hyfforddi deifiwr (ScubaQuest, tan fis Medi 2022).

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • IAU National Outreach Co-ordinator (2022)
 • PADI Open Water Scuba Instructor (2021)
 • Appointed Chair of Astronomy Education (Cardiff Uni) (2020)
 • Appointed Chair of Astronomy Education (Uni of South Wales) (2012)
 • STFC Science in Society Personal Fellowship (2009)
 • STFC Science in Society Personal Fellowship (2006)
 • PPARC National Award for Public Understanding of Science (2004)
 • PPARC National Award for Public Understanding of Science (2000)
 • University of Sussex Teaching Excellence Award (1997)

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Royal Astronomical Society
 • Senior Fellow, Higher Education Academy
 • Member, Institute of Physics

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 09/92  09/94             Postdoc Research Associate, Physics & Astronomy, Uni. Southampton
 • 10/94  02/99             Lecturer  Astronomy Centre, Uni. Sussex
 • 02/99  11/00             Head of Education  National Space Centre, Leicester
 • 02/99  01/04             Honorary Lecturer  Physics & Astronomy, Uni. Leicester
 • 08/01  09/03             Visiting Research Fellow  Applied Sciences, Uni. Glamorgan
 • 11/00  11/02             Project Scientist, Faulkes Telescope Project
 • 11/02  09/03             Senior Lecturer, Uni. Glamorgan
 • 01/01  12/03             Hudson Senior Research Fellow,  PHYSX, Cardiff Uni.
 • 06/01  05/04             Visiting Research Fellow  Physics & Astronomy, Open Uni.
 • 11/02  03/06             Educational Programmes Consultant, Techniquest Science Centre
 • 11/02  03/22             Director, Faulkes Telescope Project
 • 03/05  03/07             Staff Scientist, Las Cumbres Observatory
 • 02/06  02/09             Visiting Senior, Lecturer  Open Uni.
 • 03/07  07/09             Director of Education and Public Outreach, Las Cumbres Observatory
 • 11/08   06/14            Principle Lecturer/Subject Leader in Astronomy, Uni. of Glamorgan
 • 04/10  12/21             ESERO-UK “Space Ambassador” for Wales, ESERO-UK
 • 06/12  06/15             Professor of Astronomy Education, Uni. of South Wales
 • 06/15  09/20             Reader/MSc Astrophysics Co-ordinator, Cardiff Uni
 • 10/20  present          Chair of Astronomy Education Cardiff Uni

Pwyllgorau ac adolygu

 • Chair, PGT Exam Board
 • Member, Cardiff University Programme and Partner Standing Panel
 • Member, PHYSX ED&I Committee
 • Member, PHYSX School Research Ethics Committee

 • Member, STFC Spark Awards Panel
 • Member, STFC Legacy Awards Panel

 • UK National Outreach Co-ordinator (International Astronomical Union)
 • International Liaison Officer, Federation of Astronomical Societies

Meysydd goruchwyliaeth

Current PhD student supervision:

 • Cai Stoddard-Jones (Cardiff University, f/time, comets and schools education)
 • Gemma Lavender (Cardiff University, p/time:  

  “The role of popular science writing in astronomy and space science in encouraging women into STEM”)

2nd supervisor:

 • Helen Usher (Open University, p/time, comets and outreach)
 • Debbie Syrop (Cardiff University, School of Engineering, f/time, engineering outreach and education)