Ewch i’r prif gynnwys
Alberto Roldan Martinez

Dr Alberto Roldan Martinez

(e/fe)

Uwch Ddarlithydd mewn Cemeg Catalytig a Chyfrifiadurol

Ysgol Cemeg

Email
RoldanMartinezA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74356
Campuses
Y Ganolfan Ymchwil Drosiadol, Ystafell 3.17, Heol Maindy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Mae Dr. Roldan yn cynnal ymchwil i ddeall yn well y prosesau arwyneb sy'n dylanwadu ar ffenomenau catalysis heterogenaidd, sydd â chysylltiad agos ag adfer amgylcheddol ac ynni glân. Er mwyn cyflawni hyn, mae ei dîm yn defnyddio gwahanol offer cyfrifiadurol i efelychu priodweddau ffisegol a chemegol systemau, yn ogystal â'r mecanweithiau ymateb. Trwy ddefnyddio modelau micro-cinetig, gallant optimeiddio strwythurau ac amodau gwaith catalydd, gwella cynnyrch, dewis y catalydd gorau, a rheoli effeithiau sintro. Roedd y pynciau hollbwysig hyn yn ei roi fel Arweinydd Thema Catalysis yn y Sefydliad Arloesi Sero Net ym Mhrifysgol Caerdydd (https://www.cardiff.ac.uk/net-zero-innovation-institute/research).

www.roldan-group.com

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

Articles

Book sections

Ymchwil

Prif ddiddordeb ei waith yw optimeiddio prosesau catalytig ar systemau heterogenaidd, arwynebau estynedig neu nanoronynnau. Yn bennaf, mae ganddo ddiddordeb yn y canlynol:

 1. Dal a defnyddio CO2
 2. Ynni adnewyddadwy a glân
 3. Dylunio deunydd, gan gynnwys gweithgynhyrchu rheolaeth atomig.
 4. Sintering a coalescence o nanostructures

Er mwyn deall yr agweddau hyn, mae'n gwerthuso'r cydbwysedd rhwng cineteg a thermodynameg, gan ddibynnu ar dechnolegau cyfrifiadurol i efelychu amodau'r adweithydd. Mae'r rhain wedi arwain at ostyngiadau mewn costau datblygu, amser byrrach i'r farchnad, a dylunio a datblygu deunyddiau mwy effeithlon. Mae cymhwyso methodolegau cyfrifiadurol fel ab initio, mecaneg cwantwm / efelychiadau mecaneg moleciwlaidd, neu fodelau continwwm polariadwy yn darparu rheolaeth hawdd o'r paramedrau sy'n effeithio ar y prosesau, gan arwain at ddealltwriaeth lefel atomig o'r broses.

www.roldan-group.com

Addysgu

https://www.roldan-group.com/research-group/biography/teaching

Pynciau sy'n ymwneud â Chemeg Gyfrifiadurol a Chatalysis

Bywgraffiad

MSc in Experimental Chemistry (2007) at University of Barcelona (Spain)

PhD (Cum laude) in Theoretical and Computational Chemistry (2010) at University Rovira i Virgili (Spain) including the Best Thesis Award in Computational Chemistry.

Research Associate (2010-2012) at University College London

Ramsay Memorial Trust Fellowship (2012-2014) at University College London

Appointed Cardiff University Research Fellow 2015.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Cynaliadwyedd – Gwobr Fyd-eang IChemE 2023 i dîm NIC3E, Birmingham (30/11/2023).

 Gwobr Traethawd PhD Gorau mewn Cemeg Gyfrifiadurol. Prifysgol Rovira i Virgili (06/2011).

Meysydd goruchwyliaeth

https://www.roldan-group.com/

Goruchwyliaeth gyfredol

Max Quayle

Max Quayle

Myfyriwr ymchwil

Jack Warren

Jack Warren

Myfyriwr ymchwil

Alexandre Boucher

Alexandre Boucher

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

2022/23 - BSc

 • Cynhyrchu Hydrogen Carbon-Niwtral: Astudiaeth Gyfrifiadurol o Cracio Amonia Catalytig 
 • Rhyngweithio Palladium wedi'i fodelu ar Gymorth Silica

2022/23 - MSc/MChem

 • Meddalwedd newydd i fodelu hydoddiant Au Nanoparticles gan ddefnyddio dynameg moleciwlaidd cam amser lluosog
 • Ymchwiliad cyfrifiadol i ddadelfennu amonia ar gatalyddion mide calsiwm wedi'u dopio ar gyfer cynhyrchu hydrogen

2021/22 - BSc

 • Ailgylchu cemegol a ddefnyddir mewn economi gylchol i fynd i'r afael â'r argyfwng gwastraff plastig
 • Dadansoddiad Cyfrifiannol o briodweddau catalytig ac electronig Nitrides metel Pontio

2021/22 - MSc/MChem

 • Ymchwiliad cyfrifiadol i gatalyddion metel un-atom a gefnogir gan CaNH ar gyfer dadelfennu amonia
 • ...

Arbenigeddau

 • catalysis heterogenaidd
 • Gwerthfawrogi biomas
 • Economi gylchol
 • Ynni glân