Ewch i’r prif gynnwys
Paul Rosin

Yr Athro Paul Rosin

Athro Golwg Cyfrifiadurol

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
RosinPL@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75585
Campuses
Abacws, Ystafell 2.63, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Am dros 30 mlynedd rwyf wedi bod yn weithgar mewn ymchwil golwg gyfrifiadurol. Egwyddor arweiniol yw y dylai fy ngwaith ddarparu dulliau effeithiol a chadarn sy'n cael eu gwerthuso'n drylwyr. Mae hyn wedi arwain at fy ngwaith (ee fy dulliau ar gyfer dyrnu unimodal, segmentu polygonal, amcangyfrif darfudedd, ac ati) yn cael ei ddefnyddio'n eang ar draws llawer o ddisgyblaethau a chymwysiadau y tu hwnt i'r gymuned weledigaeth gyfrifiadurol yn unig.  Yn ogystal â datblygu dulliau gweledigaeth gyfrifiadurol  sylfaenol, Rwyf hefyd wedi bod yn rhan o lawer o gydweithrediadau amlddisgyblaethol mewn meysydd fel seicoleg, deintyddiaeth, optometreg, cymdeithaseg, diogelwch a threftadaeth ddiwylliannol. Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen we bersonol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn seiliedig ar weledigaeth gyfrifiadurol, gyda diddordebau penodol cyfredol mewn rendro nad yw'n ffotorealistig, modelau wyneb 2D a 3D, dadansoddi siâp a phrosesu rhwyll. Rwyf hefyd (neu wedi bod) â diddordeb mewn ystod o bynciau yn y maes megis awtomeiddio cellog, brasamcanu a chynrychioli cromliniau, dulliau ar gyfer gwerthuso perfformiad a phrosesu delweddau lefel isel. Rwyf hefyd yn weithgar wrth brosesu data biolegol, geoffisegol, o bell a chelf / pensaernïol.

Bywgraffiad

Safleoedd academaidd blaenorol

  • 2012 – present: Professor, Cardiff School of Computer Science, Cardiff University
  • 2000 – 2012: Senior Lecturer/Reader, Cardiff School of Computer Science, Cardiff University
  • 1995 – 2000: Lecturer, Department of Information Systems and Computing, Brunel University
  • 1993 – 1995: Research Scientist, Institute for Remote Sensing, Joint Research Centre, Italy
  • 1990 – 1993: Lecturer, Department of Computing Science, Curtin University, Australia
  • 1990 – 1990: Research fellow, Centre for Information Engineering, City University, London
  • 1988 – 1989: Research fellow, Dept. of Neurology, Guy’s Hospital, University of London

Pwyllgorau ac adolygu

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

  • Gweledigaeth gyfrifiadurol
  • Trosglwyddiad rendro / arddull niwral nad yw'n ffotorealistig
  • prosesu rhwyll

Os hoffech gyflwyno cais, bydd angen i chi ddilyn y weithdrefn a amlinellir ar dudalennau ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol. Mae'r broses yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr nodi goruchwyliwr posibl fel rhan o'u cais. Mae croeso i chi gysylltu â mi i drafod goruchwyliaeth.

Hefyd, ers blynyddoedd lawer rwyf wedi goruchwylio ymwelwyr o Tsieina a ariennir gan Gyngor Ysgoloriaethau Tsieina (CSC). Mae hyn yn cynnwys: myfyrwyr sy'n cael eu hariannu'n llawn i astudio am PhD yn y DU, myfyrwyr PhD (wedi'u lleoli mewn prifysgol yn Tsieina) a ariennir i dreulio blwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd, aelodau o staff (wedi'u lleoli mewn prifysgol yn Tsieina) a ariennir i dreulio blwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Sylwer, ar gyfer y categori cyntaf, bod Prifysgol Caerdydd yn cynnig nifer o ysgoloriaethau sy'n darparu hepgoriadau ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr llwyddiannus Cyngor Ysgoloriaethau Tsieina.