Ewch i’r prif gynnwys
Wendy Sadler  MBE MSc FLSW FInstP

Ms Wendy Sadler

(hi/nhw)

MBE MSc FLSW FInstP

Uwch Ddarlithydd
Grŵp Ymchwil Addysg Ffiseg

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
SadlerWJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76965
Campuses
Tŷ McKenzie, Ystafell 4ydd Llawr, Tŷ McKenzie, 30-36 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0DE

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd mewn cyfathrebu ac addysg gwyddoniaeth yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ac rwy'n angerddol am ennyn brwdfrydedd y cyhoedd am ffiseg a pheirianneg. Rwyf hefyd yn rhedeg y fenter gymdeithasol arobryn , Science Made Simple sy'n gwmni deillio o Brifysgol Caerdydd.

Rwyf wedi ysgrifennu 19 o lyfrau gwyddoniaeth poblogaidd ac rwy'n siaradwr cyhoeddus hyfforddedig i lefel gradd 8 LAMDA.

Fy niddordebau ymchwil yw:

 • Rhyw a STEM
 • Defnyddio modelau rôl
 • Mesur effaith profiadau dysgu anffurfiol
 • Defnyddio theatr a pherfformio i gyfathrebu gwyddoniaeth

Cyhoeddiad

2023

2021

2018

2017

2016

Articles

Book sections

Conferences

Bywgraffiad

Graddiais o Brifysgol Caerdydd yn 1994 gyda BSc mewn Ffiseg a Cherddoriaeth a'r bwriad o ddod yn beiriannydd cadarn. Yn hytrach, dechreuais weithio i ganolfan wyddoniaeth Techniquest a dal y nam cyfathrebu gwyddoniaeth wrth gyflwyno yn y Theatr Wyddoniaeth.    Ar ôl cyfnod byr fel cyflwynydd yn Awstralia deuthum yn Rheolwr Addysg yn Techniquest ac ymddangos fel cyflwynydd rheolaidd ar dair cyfres o raglen ITV Cymru, "Beth ar y Ddaear" Yn 2002 cefais fy mhenodi'n fenyw gyntaf - a'r person ieuengaf erioed i gyflwyno taith Darlith Ysgolion Cenedlaethol y Sefydliad Ffiseg.

Yn 2002 sefydlais 'Science made simple' i helpu i gyfieithu cymhlethdodau gwyddoniaeth i ymgysylltu â'r cyhoedd ehangach. Mae'r cwmni'n cyrraedd tua 50,000 o bobl y flwyddyn gyda'i ddull arloesol. Mae'r sioeau nteractive maen nhw'n eu cynnig yn gyfuniad o ddiwylliant, adloniant ac addysg boblogaidd. Yn 2004 cefais fy mhenodi'n "Gymraes y Flwyddyn" a chefais wobr rhagoriaeth WISE* am helpu i hyrwyddo gwyddoniaeth i ferched a merched. Yn 2005 enwodd y Sefydliad Ffiseg ei "Ffisegydd Proffesiynol Ifanc y Flwyddyn" ac yn 2007 cefais fy enwi fel Llawryfog yng Ngwobr Descartes yr UE ar gyfer Cyfathrebu Gwyddoniaeth - gwobr a enillwyd yn flaenorol gan David Attenborough a Bill Bryson!

Roeddwn i'n rhan o'r tîm benywaidd cyntaf erioed ar raglen Her Scrapheap Channel 4 ac mae hefyd wedi rhedeg dros danc o slime yn fyw ar hen raglen BBC Tomorrows' World!

Cwblheais radd Meistr mewn Cyfathrebu Gwyddoniaeth gyda'r Brifysgol Agored ac rwyf bellach yn ddarlithydd anrhydeddus yno. Yn 2017 dyfarnwyd Medal Arglwydd Kelvin IOP i mi am hyrwyddo Ffiseg ac MBE yn anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am wasanaethau i gyfathrebu gwyddoniaeth. Yn 2023 cefais fy ethol yn Gymrawd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

*Menywod mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg ac Adeiladu

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2023 - Cymrawd Etholedig i Gymdeithas Ddysgedig Cymru
 • 2017 - MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines (gwasanaethau i wyddoniaeth a chyfathrebu peirianneg)
 • 2017 - Sefydliad Ffiseg William Thomson, Medal a Gwobr yr Arglwydd Kelvin
 • 2015 - Gwobr Arwain Cymru am Fenter Gymdeithasol
 • 2009 - Medal yr Academi Beirianneg Frenhinol ar gyfer Hyrwyddo Peirianneg Cyhoeddus
 • 2008 - Gwobr Menyw o Gyflawniad Eithriadol RC y DU
 • 2007 - Gwobr Descartes am Ragoriaeth mewn Cyfathrebu Gwyddoniaeth
 • 2007 - Gwobr Sefydliad Acoustics am Hyrwyddo Acwsteg i'r Cyhoedd
 • 2005 - Gwobr ffisegydd proffesiynol ifanc y flwyddyn
 • 2004 - Gwobr Menywod mewn Gwyddoniaeth a Rhagoriaeth Peirianneg
 • 2004 - Menyw Gymreig y Flwyddyn (Gwyddoniaeth a Thechnoleg)

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd y Sefydliad Ffiseg
 • Cymrawd yr ERA
 • Cymrawd Anrhydeddus Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cyn-aelod o Gyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru
 • Aelod o'r Grŵp Trawsbleidiol ar STEMM (Llywodraeth Cymru)
 • Aelod o fwrdd Menywod mewn STEM ar gyfer Llywodraeth Cymru
 • Adolygydd ar gyfer Grantiau Gwyddoniaeth Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd yn Lwcsembwrg (FNR)
 • Adolygydd grant RAEng, STFC
 • Adolygydd cyfnodolion JCOM, Rhyw mewn STEM