Ewch i’r prif gynnwys

Dr Severine Saintier

(hi/ei)

Athro yn y Gyfraith a Chyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
SaintierS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74366
Campuses
8 Ffordd y Gogledd, Llawr 2il , Ystafell 202, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymunais â Chaerdydd fel Athro mewn cyfraith fasnachol ym mis Ionawr 2023. Cyn hynny, roeddwn i'n dal swydd ym Mhrifysgol Exeter, Sheffield a Lerpwl.

Astudiais y gyfraith yn Ffrainc tan 1993 cyn dod i'r DU i ddarllen ar gyfer LLM (Prifysgol Swydd Stafford) a PhD (Prifysgol Sheffield) o dan y diweddar Athro Bradgate. 

Fy mhrif ddiddordeb ymchwil yw ym maes cyfraith contract/cyfraith fasnachol, a ddiffinnir yn fras. Mae fy ymchwil yn gymharol o ran natur. Roedd fy PhD ym maes contractau asiantaeth fasnachol lle rwyf wedi cyhoeddi dau fonograff (un a gyd-awdurwyd) a nifer o erthyglau cyfnodolion. Yn y maes hwn, mae fy ngwaith wedi cael ei ddyfynnu'n eang. Yn fwyaf diweddar, yn y Llys Apêl yn Computer Associates UK Ltd v The Software Incubator [2018] EWCACiv 518.

Rydw i, gyda'r Athro Rob Merkin KC, Prifysgol Reading, yn gyd-olygydd Gwerslyfr Cyfraith Contract Jill Poole a llyfr achos Cyfraith Contract (daeth y rhifyn diweddaraf allan ym mis Mai 2023). Rwyf hefyd yn gyd-awdur y 4ydd rhifyn nesaf o Bradgate's Commercial law gyda Dr Sean Thomas (Prifysgol Efrog) a Dr Reza Beheshti (Prifysgol Nottingham). 

Rwyf wedi dysgu yn Ffrainc yn yr Université Jean Moulin (athro invité), Université Bordeaux IV a Phrifysgol Strasbourg.

Cyhoeddiad

Ymchwil

Fy mhrif faes ymchwil yw mewn cyfraith fasnachol / contract cymharol wedi'i ddiffinio'n fras. Mae gen i dri maes arbenigedd gwahanol i gyd wedi'u cysylltu gan y thema sylfaenol o ddefnyddio cyfraith fasnachol / contract fel offeryn i amddiffyn y blaid wannach. 

Yn gyntaf, trwy lens benodol asiantaeth fasnachol, lle rwyf wedi cyhoeddi 2 fonograff (un a gyd-awdurwyd) a nifer o erthyglau ac wedi archwilio sut y defnyddiwyd cysyniadau megis ewyllys da a theyrngarwch i greu perthynas fwy cyfartal rhwng yr asiantau masnachol a'u pennau.

Mae hyn yn fy arwain i archwilio ffydd dda mewn lleoliad ehangach, cyfraith fasnachol/contract yn fwy cyffredinol. Yn y maes ehangach hwn, rwyf wedi gweithio ar y synergedd sy'n bodoli rhwng contractau didwyll a pherthnasol ac wedi cymhwyso'r synergedd hwn yn y contractau busnes a'r defnyddwyr. LInked to this is the third and most recent field of my research on vulnerable where I have collaborated with Professor Riefa in Reading, Dr Dodsworth in Newcastle on consumer vulnerable Mae bregusrwydd yn ymestyn y tu hwnt i wendid trafodaethol ac mae'n cynnwys nodau cymdeithasol ehangach megis cyfiawnder ynni a newid yn yr hinsawdd, themâu a archwiliwyd gyda'r Athro Heldeweg (Prifysgol Twente, yn yr Iseldiroedd) ac yn fwy diweddar ar ffurf gweithdy ar hawliau Natur a gynhaliwyd yng Nghaerwysg ym mis Medi 2022 a sut i gysylltu Natur ag ysbrydolrwydd ag Alex Pimor o Ganolfan Cyfraith y Ddaear.

Yn olaf, mae'r gwaith hwn ar fregusrwydd hefyd yn torri oedran gan ei fod yn gysylltiedig â phrosiect ymchwil a ariennir yn allanol ar y chwyldro cylchol (https://circularrevolution.wales/) gyda Dr Vessio (Caerwysg). Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'r UE.  

 

Addysgu

Rwy'n addysgu ar fodiwl cyfraith contract y flwyddyn gyntaf a'r modiwl cyfraith fasnachol yn y flwyddyn olaf yn ogystal â chyfraith gymharol.

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n cyd-oruchwylio gyda Dr Rueda yng Nghaerwysg, Solomon Lam ar y pwnc Canfod hawliadau colli elw o dan wahanol fathau safonol o gontractau adeiladu yn Hong Kong

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Marina Aristodemou

Marina Aristodemou

Myfyriwr ymchwil

Georgia Bufton

Georgia Bufton

Myfyriwr ymchwil