Ewch i’r prif gynnwys
Anthony Samuel

Dr Anthony Samuel

Darllenydd mewn Marchnata a Strategaeth

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
SamuelA3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74410
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell B16, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Mae gan Dr Anthony Samuel PhD o Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd ac mae ei ymchwil amlddisgyblaethol yn llywio'r rhyngwynebau cymhleth rhwng rheoli lleoedd / marchnata, mentrau cymdeithasol, arferion busnes cynaliadwy a defnydd moesegol. Mae Anthony yn aelod o Fwrdd Golygyddol The Journal of Macromarketing, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn nifer o gyfnodolion blaenllaw gan gynnwys; The Journal of Business Ethics, The European Journal of Marketing, Tourism Management, The International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, The Journal of Consumer Behaviour, Local Economy, Computers and Human Behaviour, Technological Forecasting and Social Change, Technovation and the Journal of Macromarketing. Yn 2022 daeth Anthony yn Olygydd Cysylltiedig i'r Journal of Macromarketing.

Yn ddiweddar mae ymchwil Anthony wedi canolbwyntio'n drwm ar arferion busnes cyfrifol, moesegol  a chynaliadwy gan arwain at hyrwyddo theori foesegol a datblygu mewnwelediadau empirig a gymerwyd yn uniongyrchol gan sefydliadau moesegol, cynaliadwy a phwrpasol.

Gan weithio'n agos gydag ASPECT, mae Sefydliad Hodge a Cwmpas Anthony wedi derbyn cyllid sydd wedi helpu i ddatblygu mentrau cymorth i fyfyrwyr a chynghori polisi ar gyfer datblygu Mentrau Cymdeithasol ledled y Byd. 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Mae ymchwil amlddisgyblaethol Anthony yn llywio'r rhyngwynebau cymhleth rhwng rheoli lleoedd / marchnata, mentrau cymdeithasol, arferion busnes cynaliadwy a defnydd moesegol. 

Yn ddiweddar mae ymchwil Anthony wedi canolbwyntio'n helaeth ar arferion busnes cyfrifol, moesegol  a chynaliadwy  . Mae gwaith cyhoeddedig yn fath i ddatblygu theori moesegol, cyflwyno mewnwelediadau moesegol i dechnolegau rhaglennol a'i effaith ar ddefnyddwyr, marchnatwyr a chymdeithas.

Yn 2018 daeth Anthony yn aelod o Fwrdd Golygyddol y Journal of Macromarketing ac yn 2022 daeth yn Olygydd Cyswllt y cyfnodolyn.

Addysgu

Roedd Anthony yn Gyfarwyddwr Cwrs ar gyfer y rhaglen MSc Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth rhwng 2018-2022 ac mae bellach yn dysgu:

Marchnata ar gwrs MBA Gweithredol yr Ysgol Busnes

Rheoli Arloesi ar y rhaglen MSc

Rheolaeth Strategol ar y rhaglen Israddedig Ysgolion Busnes. 

Anthony hefyd yw'r arweinydd academaidd ar nifer o raglenni datblygu ac addysg gwahanol Mentrau Cymdeithasol a ariennir gan ASPECT a Sefydliad Hodge. 

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • PhD (Prifysgol Caerdydd)
 • MBA (Prifysgol Lincoln)
 • BA (Anrh) Menter Busnes (Prifysgol Wolverhampton)
 • Tystysgrif Addysg Uwch ac Addysg Bellach (Prifysgol Caerdydd)

Cyfraniadau'r cyfryngau

Newyddion ITV: Sylwebaeth ar ddirywiad Siopau Cartref Prydain (BHS) 25Ebrill 2016

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Sefydliad Hodge: Datblygu Menter Gymdeithasol ar gyfer Israddedigion Ysgol Busnes Caerdydd: £20,000
 • ASPECT®: Datblygu Menter Gymdeithasol i Fyfyrwyr y Gwyddorau Cymdeithasol, £20,000
 • WISERD: Cronfa Digwyddiad ESRC, (2016) 'Deall Graddfa Menter Gymdeithasol i fyny', £3,000.
 • Cronfa Datblygu Cyfnod Cynnar (2013) Astudiaeth dichonoldeb Canolfan Ragoriaeth Cerameg Llywodraeth Cymru, £6,000
 • Ewropeaidd (INTERREG) ( 2011/2013) ' Prosiect RE:ACT: Grymuso ymdeimlad o le i gymunedau' , £424,664
 • Ewropeaidd (Leonardo) ( 2010 / 2012) ' Prosiect Hercules: marchnata cyfryngau cymdeithasol ar gyfer twristiaeth' , £242,821
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008/2010) ' Busnes Gwyrddio', £37,484

Aelodaethau proffesiynol

 • Golygydd Cyswllt Journal of Macromarketing
 • Cymrawd a Marchnatwr Siartredig (Sefydliad Siartredig Marchnata)
 • Cymdeithas Macromarketing
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Morteza Khojastehpour

Morteza Khojastehpour

Myfyriwr ymchwil