Ewch i’r prif gynnwys
Vasco Sanchez Rodrigues

Yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues

Athro mewn Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
SanchezrodriguesVA1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75185
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell B42, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Vasco yn Athro Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy, ac mae'n gweithredu fel Cyfarwyddwr Rhaglen Rhagoriaeth Weithredol Ocado mewn Rheoli Cadwyn Gyflenwi a Chyrsiau Hyfforddi Logisteg ac MSc Rheoli Cadwyn Gyflenwi Gynaliadwy, ac mae ganddi sawl rôl arweinyddiaeth allanol - Cadeirydd y Rhwydwaith Ymchwil Logisteg, aelod bwrdd golygyddol o Adnoddau Cadwraeth ac Ailgylchu, Arholwr Allanol modiwlau Rheoli Cadwyn Gyflenwi a Logisteg Prifysgolion Derby a Middlesex.

Mae Vasco yn cyfrannu'n weithredol at sefydliadau blaenllaw yn y sectorau manwerthu, bwyd/diodydd a logisteg Ewropeaidd yn y DU drwy'r ystod eang o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth a chymhwysol ymchwil y mae'n eu harwain. Mae Vasco hefyd yn cyhoeddi'n weithredol mewn prif gylchgronau academaidd rhyngwladol, yn arwain prosiectau ymchwil cymhwysol, yn cynhyrchu cynigion cyllido  , ac yn sicrhau cyllid gyda chefnogaeth gref gan ei gydweithwyr yn y diwydiant. Mae'r rhan fwyaf o ymchwil Vasco yn berthnasol i gadwyni cyflenwi lleol a byd-eang, a meysydd amserol fel cynaliadwyedd, economi gylchol, datgarboneiddio, yr economi a rennir a rheoli risg a gwytnwch. Cyhoeddir ei ymchwil yn eang mewn cyfnodolion rhyngwladol blaenllaw ac fe gyfrannodd at gyflwyniad Prifysgol Caerdydd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y DU gyda dau gyhoeddiad 4* a 13 3*.

Ar hyn o bryd, mae Vasco yn gweithredu fel prif ymchwilydd neu gyd-ymchwilydd sawl prosiect ymchwil gymhwysol, gan gynnwys Cyd-Dwf, Giro Zero, ystod o brosiectau a ariennir gan Ocado ac mae'n gyd-sylfaenydd y gweithdy Gweithrediadau Gwyrdd Effeithiolrwydd Lean (iLEGO) arloesi blynyddol. Ers 2018 mae Vasco wedi sicrhau cyfanswm o £4 miliwn gan WEFO, Llywodraeth Cymru, Innovate UK a'r Cyngor Ymchwil Gwyddorau Ffisegol Peirianneg ac Adran Ynni Busnes a Strategaeth Ddiwydiannol y DU a Swyddfa Gymanwlad a Datblygu Tramor y DU, cyllid a ddefnyddir i redeg y prosiectau hyn.

Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, trefnodd ac arweiniodd Vasco 70 o brosiectau byw ar gyfer myfyrwyr traethawd hir mewn cwmnïau fel Ocado, P&G, Yusen Logistics a DHL. Mae gan lawer o'r prosiectau byw hyn ffocws penodol ar gadwyn gyflenwi fferyllol a logisteg mewn cwmnïau fel GSK ac AstraZeneca. Mae Vasco wedi gweithredu neu'n gweithredu fel goruchwyliwr wyth myfyriwr PhD, ac mae pedwar ohonynt wedi cwblhau eu PhD yn llwyddiannus.

Mae Vasco yn cydweithio ag academyddion allanol o Brifysgolion Prydain a rhyngwladol, hy Universidas del Pacifico (Periw), Universidad del Desarollo (Chile), Universidad del Cuyo (Yr Ariannin), Universidade de Campinas, Universidade Federal de Bahia (Brasil), Universidad de los Andes (Colombia), HEC Montreal (Canada), Prifysgol Talaith Portland, Sefydliad Politechnig Caerwrangon (UDA), Newcastle, Cranfield, Aston a Strathclyde (DU).

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Sanchez Rodrigues, V. A., Cowburn, J., Potter, A. T., Naim, M. M. and Whiteing, A. 2009. Defining ‘extra distance’ as a measure to evaluate road transport performance. Presented at: Global supply chains and inter-firm networks, Istanbul, Turkey, 5 - 8 July 2009 Presented at Pawar, K. S. and Lalwani, C. S. eds.Proceedings of the 14th International Symposium on Logistics (14th ISL), Istanbul, Turkey, 5-8 July 2009. Nottingham: Centre for Concurrent Enterprise, Nottingham University Business School pp. 680-687.
 • Sanchez Rodrigues, V. A., Potter, A. T., Naim, M. M., Schoeman, C. and Greeff, S. 2009. Diagnosis of ‘extra distance’ in the South Africa FMCG retail sector. Presented at: 20th International Conference on Production Research, Shanghai, China, 2-6 August 2009Proceedings of the 20th International Conference on Production Research, Shanghai, China, 2-6 August 2009. International Foundation for Production Research (IFPR)
 • Sanchez Rodrigues, V. A., Cowburn, J., Potter, A. T. and Naim, M. M. 2009. Diagnosis of ‘extra distance’ in the UK FMCG primary transport sector. Presented at: 14th Logistics Research Network, Cardiff, UK, 9-11 Sept 2009Proceedings of the 14th Logistics Research Network, Cardiff, UK, 9-11 September 2009. Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) pp. 856-862.

2008

2007

 • Sanchez Rodrigues, V. A., Stantchev, D., Potter, A. T., Naim, M. M. and Whiteing, A. 2007. Establishing a transport operation focussed uncertainty model for the supply chain. Presented at: 14th Euroma Conference, Ankara, Turkey, 17-20 Jun 2007 Presented at Acur, N., Erkip, N. K. and Günes, E. D. eds.14th Euroma Conference: managing operations in expanding Europe. EurOMA Conference Proceedings Ankara: Bilkent University pp. 424-425.

2006

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Rheoli a logisteg cadwyn gyflenwi werdd
 • Logisteg di-garbon
 • Cydweithredu llorweddol, cydopetition a chlystyru mewn gweithrediadau logisteg a chadwyni cyflenwi
 • Lleihau a lliniaru gwastraff bwyd
 • Risg cadwyn gyflenwi a rheoli ansicrwydd
 • Gwyrdd ac arloesedd mewn amgylcheddau cadwyn gyflenwi a logisteg

Addysgu

Cyfarwyddwr Rhaglen MSc Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy

Addysgu'r modiwl MSc Logisteg Rhyngwladol ar hyn o bryd

Bywgraffiad

Hanes cyflogaeth

 • 2021 - Athro mewn Rheoli Cadwyn Gyflenwi Gynaliadwy, Prifysgol Caerdydd
 • 2019 - Darllenydd mewn Rheoli Logisteg a Gweithrediadau, Prifysgol Caerdydd
 • 2017 - Uwch Ddarlithydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, Prifysgol Caerdydd
 • 2011 - Darlithydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, Prifysgol Caerdydd
 • 2009 - Darlithydd mewn Logisteg Ryngwladol, Prifysgol Plymouth
 • 2005 - Cydymaith Ymchwil mewn Trafnidiaeth Nwyddau, Prifysgol Caerdydd
 • 2003 - Rheolwr Prosiectau Gwella Cadwyn Gyflenwi > arweinydd tîm gweithgynhyrchu a logisteg prosiect ERP > Pennaeth Gweithgynhyrchu > Rheolwr Gweithgynhyrchu, Sefydliad BIMBO, America Ladin

Aelodaethau proffesiynol

Aelod pwyllgor cynhadledd y Rhwydwaith Ymchwil Logisteg

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2017 - Uwch-ddarlithydd mewn Rheoli Logisteg a Gweithrediadau, Prifysgol Caerdydd
 • 2011 - Darlithydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, Prifysgol Caerdydd
 • 2009 - Darlithydd mewn Logisteg Ryngwladol, Prifysgol Plymouth
 • 2005 - Cydymaith Ymchwil mewn Trafnidiaeth Nwyddau, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

Cyfarwyddwr rhaglen MSc Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio PhD yn y cwestiynau ymchwil amserol isod.

1) Sut y gall modelau economi gylchol wella perfformiad cynaliadwy cadwyni cyflenwi?

2) Sut y gall modelau rhannu economi alluogi cynhyrchiant, perfformiad amgylcheddol a gwytnwch mentrau canolig, bach a micro?

3) Sut y gall cadwyni cyflenwi manwerthu fod yn fwy parod ac yn fwy ymatebol i ddigwyddiadau swyn du fel COVID-19?

4) Sut y gellir dylunio a rhedeg cadwyn gyflenwi bwyd at y diben o leihau a lliniaru effeithiau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol uniongyrchol gwastraff bwyd?

5) Sut y gellir mesur a lleihau ôl troed carbon mewn rhwydweithiau logisteg ar draws dulliau trafnidiaeth ffyrdd, rheilffyrdd a dŵr?

Rwyf hefyd yn awyddus iawn i oruchwylio myfyrwyr PhD sy'n canolbwyntio ar feysydd fel cynaliadwyedd yng nghyd-destun cadwyni cyflenwi a logisteg, cydweithredu cadwyn gyflenwi llorweddol, economi gylchol a rheoli risg cadwyn bach.