Ewch i’r prif gynnwys

Dr Leanne Sawle MCSP

Cydymaith Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
SawleL2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14052
Campuses
Prif Adeilad yr Ysbyty, Ystafell 6FT-164, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, yn gweithio ar brosiect a ariennir gan NIHR o'r enw 'Gofal argyfwng i blant a phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl: mapio cenedlaethol, modelau cyflenwi, cynaliadwyedd a phrofiad (CAMH-Crisis2).'

Cyhoeddiad

2023

2019

2017

2016

2014

2013

2012

2010

Articles

Ymchwil

Arloesi clinigol

Addysgu

Ddim yn dysgu ar hyn o bryd.

Mae profiad addysgu blaenorol wedi bod ym meysydd therapi chwaraeon ac adsefydlu chwaraeon.

Bywgraffiad

Rwy'n Ffisiotherapydd Siartredig, gyda chefndir amlddisgyblaethol mewn gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff, addysgu/darlithio, Ymchwil a Datblygu, rheoli prosiectau ac ymchwil glinigol.

Mae fy ymchwil glinigol ym maes datblygiad orthotig newydd a rheoli poen cronig mewn athletwyr, ac mae ei chefndir ymarfer clinigol yn canolbwyntio'n bennaf ar adsefydlu athletaidd.

Yn dilyn gyrfa gynnar mewn addysgu, symudais i ddarlithio clinigol a goruchwylio ymchwil. Treuliais nifer o flynyddoedd hefyd yn arwain ac arwain clinigwr chwaraeon mewn cwmni orthoteg, gan weithio'n agos gyda phrifysgolion, partneriaid diwydiannol a chleientiaid perfformiad uchel. Roedd hyn yn cynnwys arwain a rheoli prosiectau arloesol yn glinigol, goruchwylio cydweithwyr ymchwil yn ogystal â datrys problemau rheoli cleifion â chyflyrau yn amrywio o anabledd niwrolegol i boen cronig.

Ar hyn o bryd rwy'n eistedd ar banel Cyfeirio Mabwysiadu ac Effaith NICE, ac yn gweithredu fel adolygydd i'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd.

Aelodaethau proffesiynol

HCPC – Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal

CSP - Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

DIPG – Grŵp Ffisiotherapi Gwybodeg Digidol

Cymrawd Cyswllt HEA

Safleoedd academaidd blaenorol

Cymrawd Arloesi, Prifysgol Caerdydd. 2019-2022.

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd. 2016-2019.

Darlithydd Cyswllt mewn Therapi Chwaraeon ac Adsefydlu Chwaraeon, Prifysgol Sant Marc a Sant Ioan. 2015-2016.