Ewch i’r prif gynnwys
Joanna Smith

Dr Joanna Smith

Research Associate - Trial Manager

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
SealJD@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 6ed Llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae gen i hanes o ymchwil mewn treialon clinigol, datblygu diagnostig, geneteg a microbioleg ac, yn benodol, rwyf wedi adeiladu enw da am ragoriaeth mewn methodoleg treialon clinigol trwy ddatblygu a rheoli prosiect treialon clinigol CTIMP lluosog a threialon clinigol nad ydynt yn CTIMP yn y gosodiadau clinigol tiwmor a haematolegol a heintiau. 

Cyhoeddiad

2023

2015

2014

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn drawsbynciol o fewn themâu is-adran canser a heintiau, llid ac imiwnedd (I3) y Ganolfan Treialon Ymchwil, ac yn cynnwys cymhlethdodau trin canser a chanser, goroesedd a diwedd oes, heintiau microbiolegol, ymwrthedd cyffuriau microbaidd, heintiau'r llwybr cenhedlol, a diagnosteg glinigol gyda ffocws penodol ar bwynt gofal. Fi yw'r arweinydd is-thema llwybr cenhedlol CTR I3.

Fy mhrif astudiaeth weithredol bresennol yw: ADVANCE: Profion cyfrif celloedd gwyn pwynt gofal yn y gymuned i wella llwybrau ar gyfer cleifion canser sydd â sepsis niwtropenig neu niwtropenia ffiniol wrth dderbyn cemotherapi. POCT - Canolfan Ymchwil Treialon - Prifysgol Caerdydd

Yn ddiweddar, cefnogais sefydlu treial clinigol CONSCOP2: Treial rheoledig ar hap o golonosgopi gwell cyferbyniad wrth leihau canser y coluddyn ochr dde. CONSCOP2 - Canolfan Ymchwil Treialon - Prifysgol Caerdydd

Rwyf wedi cefnogi nifer o diwmorau solet a chyffuriau haematolegol a threialon canser triniaeth llawdriniaeth, yn aml gyda chasglu samplau biolegol wedi'u hymgorffori neu gydrannau ansoddol, gan gynnwys: FURVA, FAKTION, ALICAT, SUCCINCT, TOTEM, BOLERO, TOUCAN, FRAGMATIG, T-FRAG, CEBOC, COPELIA, AML15, AML16, AML17, a MONOCLE. Astudiaethau a threialon - Canolfan Ymchwil Treialon - Prifysgol Caerdydd

Rwy'n cymryd rhan chwilfrydig yn natblygiad prosiectau ymchwil newydd ym meysydd gwneud penderfyniadau sy'n gysylltiedig â gofal wlser pwysau diwedd oes mewn gofal sylfaenol, gwell parodrwydd ar gyfer deietegol ac ymarfer corff cleifion ar gyfer triniaeth canser, achosion gwrth-helminth (trywydd), mynychder a gwrthsefyll cyffuriau, defnyddio Apps, technolegau digidol eraill, offer diagnostig a dyfeisiau meddygol i gefnogi diagnosis a rheoli canser a heintiau yn well.  

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau:

 • 1997: PhD Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Warwick, UK
 • 1993: MSc (Rhagoriaeth) Geneteg Moleciwlaidd, Prifysgol Caerlŷr, UK
 • 1992: BSc (Anrh) Microbioleg, Prifysgol Caint, UK

Trosolwg gyrfa:

 • 2008 - presennol: Rheolwr Treial/Cyswllt Ymchwil, Canolfan Treialon Clinigol (CTR; a elwid gynt yn Uned Treialon Canser Cymru (WTU)), Prifysgol Cardif, UK
 • 2020. Uwch Reolwr Treial Dros Dro/Cymrawd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Treialon (CTR), Prifysgol Caerdydd, y DU
 • 2019. Uwch Reolwr Treial Dros Dro/Cymrawd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Treialon (CTR), Prifysgol Caerdydd, UK
 • 2013: Uwch Reolwr Treial Dros Dro/Cymrawd Ymchwil, Uned Treialon Canser Cymru (WCTU), Prifysgol Cardif, UK
 • 2003 - 2007: Arweinydd Prosiect, Ymchwil a Datblygu, Diagnosteg BBInternational, Caerdydd, DU
 • 2000 - 2003: Uwch Wyddonydd Ymchwil / Arweinydd Prosiect, Is-adran Asid Niwclëig, Cytocell Ltd, Coventry, UK
 • 2000: Cynorthwy-ydd Ôl-ddoethurol, Bioleg Cell Moleciwlaidd, Prifysgol Warwick, UK
 • 1998 - 2000: Cynorthwy-ydd Ôl-ddoethurol, Ecoleg Bacteriol Moleciwlaidd, Prifysgol Warwick, UK
 • 1997 - 1998: Cynorthwy-ydd Ôl-ddoethurol, Adran Geneteg, Prifysgol Caergrawnt, UK
 • 1990 - 1991: Hyfforddai Diwydiannol, Pfizer Central Research, Sandwich, Kent, UK
 • 1990: Cynorthwy-ydd Meddygol Labordy, Ysbyty Rygbi, Swydd Warwick, UK
 • 1989: Cynorthwy-ydd Labordy Meddygol, Ysbyty Rygbi, Swydd Warwick, UK

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Rhwydwaith Rheolwyr Treialu (TMN)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2000: Cynorthwy-ydd Ôl-ddoethurol, Bioleg Cell Moleciwlaidd, Prifysgol Warwick, UK
 • 1998 - 2000: Cynorthwy-ydd Ôl-ddoethurol, Ecoleg Bacteriol Moleciwlaidd, Prifysgol Warwick, UK
 • 1997 - 2000: Cynorthwy-ydd Ôl-ddoethurol, Adran Geneteg, Prifysgol Caergrawnt, UK

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Treialon clinigol
 • Trin canser a chanser a chymhlethdodau goroesedd
 • Gwneud decsion sy'n gysylltiedig â gofal diwedd oes mewn gofal sylfaenol
 • Heintiau llwybr cenhedlol
 • Nifer o achosion, mynychder ac ymwrthedd cyffuriau
 • Offer diagnostig a dyfeisiau meddygol

External profiles