Ewch i’r prif gynnwys
Andy Seaman FHEA ACIfA FSA

Dr Andy Seaman

(e/fe)

FHEA ACIfA FSA

Darlithydd mewn Archaeoleg Ganoloesol Gynnar

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Andy yn arbenigwr yn archaeoleg Gorllewin Prydain Hen Ddiweddar a Gorllewin y Canol Oesoedd Cynnar. Ar hyn o bryd mae'n cymryd rhan mewn sawl prosiect ymchwil, gyda ffocws penodol ar Gymru a de-orllewin Lloegr. Yn archaeolegydd maes gweithredol, mae wedi cyfarwyddo cloddiadau ar 'fanciau deheuol' Dinas Powys ac ym Mynydd St Albans ger Caerllion. Yn ddiweddar mae wedi dechrau prosiect newydd yn ymchwilio i safleoedd canoloesol cynnar o fewn cyffiniau Castell Fonmon. Mae wedi cyhoeddi'n eang ar amrywiaeth o bynciau ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar fonograff ar fryngaerau yng ngorllewin cynnar canoloesol Prydain.

Cyhoeddiad

2024

 • Seaman, A., Morgan-James, R., Sinnott, S., Comeau, R. and Shiner, M. 2024. The Medieval period: Agriculture, assembly and burial. In: Guilbert, D., Morgan-Jones, R. and Sinnott, S. eds. A Journey Through 6000 years of History: Investigations along the A4226 Five Mile Lane Improvement Scheme. Red River Archaeology Group

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Articles

Book sections

Books

Conferences

 • Seaman, A. 2023. Hillforts in Southern Britain: Power and Place in the Late Antique Landscape. Presented at: Congrès International d’Histoire et d’Archéologie, Roquebrune-sur-Argens, France, 19-25 October 2019Perchement et réalités fortifiées en Méditerranée et en Europe (Vème-Xème siècles) – Formes, rythmes, fonctions et acteurs. Archaeopress pp. 420-432.
 • Seaman, A. 2022. Late antique hillfort occupation in south Britain: chronology, context, and interpretation. Presented at: Intentions and Meaning: A comparative view of Late Antique Hilltop sites in Europe, Ljubljana, Slovenia, 22-24 September 2021 Presented at Pavlovič, D. and Heinrich-Tamáska, O. eds.Book of Abstracts - International Workshop - Intentions and Meaning: A comparative view of Late Antique Hilltop sites in Europe. National Museum of Slovenia pp. 21-23.

Monographs

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Andy yn cynnwys:

 • Hen Bethau Diweddar a gorllewin gorllewin cynnar y Canol Oesoedd Cynnar;
 • Bryngaerau ac aneddiadau amddiffynedig;
 • Grym a brenhiniaeth;
 • Cristnogaeth a'r eglwys gynnar;
 • Amaethyddiaeth, tirwedd a'r economi;
 • Ffurfio Mawrth Cymru.

Mae gan Andy ddiddordeb arbennig mewn archaeoleg tirwedd ac ymchwil amlddisgyblaethol. Mae wedi arwain nifer o brosiectau ymchwil, gan gynnwys Manifestations of the Empire, a ariennir gan AHRC, sy'n defnyddio dadansoddiad paill cydraniad uchel i archwilio parhad a newidiadau yn yr amgylchedd a defnydd tir rhwng y cyfnodau Rhufeinig a dechrau'r canoloesoedd. Ar hyn o bryd mae'n PI ar Making the March: Contesting Lands in the Early Medieval Frontier a CI on Hidden Kingdoms: The South West of Britain in Late Antiquity a ariennir hefyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme. Yn ddiweddar, cyd-ysgrifennodd y fframwaith ymchwil archeolegol diweddaraf ar gyfer Cymru yn yr Oesoedd Canol cynnar, ac mae'n ymwneud â nifer o rwydweithiau ymchwil Prydeinig ac Ewropeaidd, gan gynnwys Aneddiadau Hilltop Hwyr yn Ewrop (LAHIS).

Addysgu

Mae Andy yn Gymrawd o Advance HE. Mae'n addysgu archaeoleg ganoloesol gynnar, yn cydlynu hyfforddiant gwaith maes a lleoliadau, ac yn cyfrannu at ystod o fodiwlau eraill ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Bywgraffiad

2022 - present: Lecturer in Early Medieval Archaeology, Cardiff University

2012 - 2022: Lecturer and then Senior Lecturer and Subject Lead in Archaeology, Canterbury Christ Church University

2011 - 2012: Lecturer in Archaeology (fixed-term), Cardiff University

2010-2011: Commerical archaeology

2002-2010: BA, MA and PhD in archaeology, Cardiff University

Anrhydeddau a dyfarniadau

NEIF ( Cyfleuster Isotop Amgylcheddol Cenedlaethol) Panel Adolygiad gan Gymheiriaid Radiocarbon: 2024-presennol 

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch: 2021-presennol

Coleg Adolygu Cymheiriaid AHRC (Academaidd): 2020-presennol

Etholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Hynafiaethau Llundain: 2019

Aelod etholedig o'r Sachsensymposion: 2016

Cydymaith Ymchwil yn yr Adran Prifysgol Addysg Barhaus Rhydychen: 2020-presennol 

 

Aelodaethau proffesiynol

Chartered Institute of Archaeologists: Associate

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

2024 Prosiect Archaeoleg Tirwedd Castell Ffwl-y-mwncanlyniadau o'r cloddio yn 2023' ('Prosiect Archaeoleg Tirwedd Castell Fonmon – canlyniadau cloddio 2023'). Cyflwyniad yng Nghynhadledd Prifysgol Caerdydd ar Gymru Ganoloesol (gyda Dr Tudur Davies).  

Aneddiadau Hilltop 2024 a'u Cyd-destunau Tirwedd yn Late Antique Western Britain. Cyflwyniad yn y Gynhadledd Archeoleg Rufeinig, a gynhaliwyd yn UCL. 

Bryngaerau 2023 a 'Setliad' Hill-Top yn Late Antique de-orllewin Prydain: Mewnwelediadau a Dehongliadau Newydd. Darlith a wahoddwyd i Brifysgol Caerwysg. 

2023 Ymchwil newydd ar ddau anheddiad elitaidd yng Nghymru'r Oesoedd Canol Cynnar: Dinas Powys a Longbury Bank. Cyflwyniad yn Aneddiadau Gwledig Canoloesol yng Nghymru a De-orllewin Lloegr: Ymchwil Diweddar a Phersbectif Newydd. Cynhadledd a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd. 

2023 Prosiect Archaeoleg Tirwedd Castell Fonmon: Canlyniadau o'r ddwy flynedd gyntaf o arolygu a chloddio. Gwahoddiad i ddarlith i Gymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. 

2023 Ailystyried bryngaerau ddiwedd yr hen beth ym Mhrydain: hanner can mlynedd ar ôl Prydain Arthur. Darlith wahoddedig i Gymdeithas Archaeolegol Caerdydd. 

2023 'Cae dan yr Eglwys' a'r stâd frenhinol yn Llangors. Cyflwyniad yn y Dwyrain a'r Gorllewin yn Ewrop Ganoloesol Gynnar a Thu Hwnt. Cynhadledd a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd. 

2022      Caergwrle a Thirweddau Ardystiedig Dwyreiniol Gororau Dwyrain Cymru, Grŵp Ymchwil Archaeoleg Cymru Ganoloesol Gynnar, Y Fenni (gyda Dr Charles Insley a'r Athro Keith Ray).  

2022 Pla, Hinsawdd a Ffydd yng Ngorllewin Canoloesol Cynnar Prydain: Ymchwilio i Naratifau Newid, Grŵp Ymchwil Archaeoleg Cymru Ganoloesol Gynnar, Y Fenni (gyda Dr Rhiannon Comeau a Dr Anna Bloxham).  

Dadansoddiad paill 2022 a Thirwedd Ganoloesol Gynnar yn Ardal Amgylchoedd Dinas Powys, Grŵp Ymchwil Archaeoleg Cymru Ganoloesol Gynnar, Y Fenni (gyda Dr Tudur Davies a'r Athro Stephen Rippon).  

Bryngaerau 2022 ac Anheddiad Hilltop yng Ngorllewin Ôl-Rufeinig Prydain: Ail-archwilio Swyddogaeth a Dehongli. Darlith wahoddedig, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd. 

2022 Bryngaerau Hen Hwyr ac Anheddiad Hilltop yn Rhanbarth Dyrham. Cyflwyniad yn Dyrham 577. Cynhaliwyd y gynhadledd gan Brifysgol Newcastle/Prifysgol St Andrews.  

Pwyllgorau ac adolygu

Society of Antiquaries of London, Council: 2024-present 

Sefydliad Siartredig Archaeolegwyr Cymru/Wales: Pwyllgor: 2024-presennol 

Grŵp Ymchwil Aneddiadau Canoloesol: Trysorydd: 2017-presennol

Y Sefydliad Archaeolegol Brenhinol: Aelod o'r Cyngor: 2018-2023

Archaeological Journal: Pwyllgor Golygyddol: 2020-presennol

Cymdeithas Archaeoleg Canoloesol: Aelod o'r Cyngor: 2020-2023

Cydgynullydd: Collaboratory Clawdd Offa: 2022-presennol 

Meysydd goruchwyliaeth

 • Archaeoleg hynafol hwyr a chanoloesol gynnar, yn enwedig Cymru a gorllewin Prydain;
 • Archaeoleg tirwedd;
 • Bryngaerau ac aneddiadau amddiffynedig;
 • Mynwentydd ac eglwysi;
 • Diwylliant materol.

Goruchwyliaeth gyfredol

Molly Johnson

Molly Johnson

Myfyriwr ymchwil

Ioan McCarthy

Ioan McCarthy

Myfyriwr ymchwil

Gemma Bond

Gemma Bond

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Claddwyd yn y Gororau: Teipoleg arteffactau a chronoleg i'r Iseldiroedd yn y cyfnod canoloesol cynnar ar sail archeoleg angladdol
 • Anheddiad Dwyrain a Gorllewin Flegg, Norfolk:  Astudiaeth ryngddisgyblaethol