Ewch i’r prif gynnwys
Hannah Shaw

Dr Hannah Shaw

Darllenydd

Ysgol y Biowyddorau

Email
ShawHM1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79383
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell Cardiff School of Biosciences, The Sir Martin Evans Building, Museum Avenue, Cardiff, CF10 3AX, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

I am Head of the Wales Centre for Anatomical Education (WACE) at Cardiff University.  I have an undergraduate degree and PhD in Anatomy.  My principle scientific interest in the attachment of tendon and ligaments to bone (entheses) and the importance of adipose tissue at these sites. I have extensive experience of teaching anatomy to students enrolled on broad range of different degrees (science, medicine, dentistry, optometry, pharmacy, and podiatry) and use a multitude of different approaches to facilitate learning; including blended learning, flipped classrooms and social media.  The aim of this blended approach is to ensure that students are supported before and after their contact/practical anatomy sessions.  In 2017, I was awarded ‘Most Effective Teacher’ by the Cardiff University Students Union. I am a Fellow HEA and Fellow of the Anatomical Society, as well as member of Anatomical Society Education Committee with responsibility for the education pages of the website and digital curation of online resources.

Roles

  • Head: Head of the Anatomy Centre
  • Degree Scheme Coordinator: Anatomy
  • Module Lead: BI3354 - Advanced Anatomy

Cyhoeddiad

2023

2022

2018

2011

2010

2008

2007

2006

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Roedd fy PhD yn canolbwyntio'n bennaf ar strwythur, swyddogaeth a phatholeg entheses, yn benodol ar organ enthesis tendon calcaneal (Achilles). Enthesis  yw safle atodiad tendon, ligament neu gapsiwl ar y cyd ag asgwrn. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o safleoedd, nid strwythurau ynysig mohonynt; Maent yn aml yn gysylltiedig â chydrannau eraill gan gynnwys meinwe adipose a synovium. Dangosodd fy PhD, er bod entheses yn safleoedd poen cyffredin mewn patholeg, o dan amodau arferol, mae'r enthesis ei hun a ffibrocartilau cysylltiedig yn afasgwlaidd ac yn anneural.    Mae'r meinwe adipose cysylltiedig, fodd bynnag, yn hynod innervated ac felly gall chwarae rhan mewn proprioception, ac o bosibl fod yn ffynhonnell poen mewn enhesopathïau. O'r ymchwil hon rwyf wedi datblygu diddordeb yn rôl swyddogaethol meinwe adipose yn y system gyhyrysgerbydol ac yn ddiweddar rwyf wedi goruchwylio prosiectau a ymchwiliodd i strwythur a datblygiad y padiau braster plantar.  

Ers dechrau fel Tiwtor Proffesiynol, rwyf wedi datblygu diddordeb brwd yn y defnydd o diwtorialau ar-lein. Yn benodol, o ran eu defnydd gan fyfyrwyr i wella boddhad a pherfformiad mewn dosbarthiadau ymarferol. Ar hyn o bryd mae'r astudiaeth hon yn canolbwyntio'n bennaf ar addysgu anaotmaidd yr ystafell ddiswad, ond gobeithio yn y dyfodol bydd yn canolbwyntio ar ddisgyblaethau gwyddoniaeth eraill.    

Bywgraffiad

Graddiais o Brifysgol Caerdydd yn 2004 gyda gradd anrhydedd dosbarth 1af mewn Gwyddorau Anatomegol, a gwobr Fritz Jacoby. Yn dilyn hyn, arhosais yng Nghaerdydd i ddilyn PhD a ariannwyd gan y Gymdeithas Anatomegol (AS) dan oruchwyliaeth yr Athro Mike Benjamin, Dr Rob Santer a Dr Alan Watson. Yn ystod y cyfnod hwn fi oedd yr aelod myfyrwyr cyntaf i wasanaethu ar Gyngor y gymdeithas.      Canolbwyntiodd yr astudiaeth ar strwythur, datblygiad a phatholeg entheses, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y tendon Calcaneal (Achilles).

Yn ystod fy PhD treuliais fis yn y sefydliad ymchwil AO yn Davos, y Swistir yn gweithio gyda Dr Stephan Milz.

Ar ôl cwblhau fy ngradd doethuriaeth yn 2007, cefais fy mhenodi'n Diwtor Proffesiynol sy'n arbenigo'n bennaf mewn addysg anatomegol. Yn 2010, roeddwn yn rhan o'r garfan gyntaf i gwblhau'r 'Rhaglen Hyfforddi Anatomeg' ôl-raddedig a gydlynir gan y Gymdeithas Anatomegol a Chymdeithas Anatomyddion America.    Rwyf hefyd yn aelod o'r Gymdeithas Anatomegol ar hyn o bryd, lle rwy'n gwasanaethu ar y Pwyllgor Addysg, ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (HEA).