Ewch i’r prif gynnwys
Yulia Shenderovich

Dr Yulia Shenderovich

(Mae hi'n)

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
ShenderovichY@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70695
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am based at the Wolfson Centre for Young People's Mental Health and DECIPHer (Centre for Development, Evaluation, Complexity and Implementation in Public Health Improvement), within the School of Social Sciences.

I am interested in programmes and policies that can promote youth mental health and prevent violence affecting young people, and, more broadly, in the factors that support young people to thrive. I am especially interested in the issues of programme implementation and scale-up in low-resource settings.

Methodologically, my experience includes quantitative and mixed-methods research within randomised trials and other types of impact evaluations, as well as process evaluations, cohort studies, and systematic reviews.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Cyllid ymchwil

Horizon Europe ac UK Research and Innovation. (2023-2026). € 2,999,492.Family Canolbwyntio ar Blant a Hyrwyddo Iechyd Gydol Oes (FLOURISH). (Cynghrair Byd-eang ar gyfer Clefydau Cronig, HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03, cytundebau grant 101095528 a 10050850). PIs: Dr. Yulia Shenderovich – Ymgeisydd arweiniol yn y cais (Prifysgol Caerdydd, y DU), Yr Athro Heather Foran – Cydlynydd y Consortiwm (Prifysgol Klagenfurt, Awstria), Dr. Galina Lesco (Cymdeithas Iechyd i Ieuenctid, Moldova), Yr Athro Marija Raleva (ALTERNATIVA, Gogledd Macedonia), Dr. Nevena Calovska (Cymdeithas Therapyddion Teulu Systemig, Serbia), Yr Athro Nina Heinrichs (Prifysgol Bielefeld, yr Almaen), Yr Athro Judit Simon (Prifysgol Feddygol Fienna, Prifysgol Feddygol Fienna, Awstria), Yr Athro Graham Moore, Dr. Rhiannon Evans (Prifysgol Caerdydd, y DU), Yr Athro Maite Alguacil, Dr. Bojan Shimbov (Prifysgol Jaume I, Sbaen)

Gwobr Data Iechyd Meddwl Ymddiriedolaeth Wellcome. (2022). £40,000. Atal gorbryder ac iselder drwy gynyddu cysylltiad rhwng ysgolion – gan nodi cynhwysion gweithredol dull ysgol gyfan. (Cyd-ymchwilydd; DPs: Dr. Jeremy Segrott, Dr. Hayley Reed, Dr. Nick Page, cyd-ymchwilwyr: Dr. Rhys Bevan-Jones, Yr Athro Simon Murphy, Dr. Olga Eyre, Dr. Yulia Shenderovich, Yr Athro Frances Rice)

Ministry of Science (Ministerio de Ciencia e Innovación Proyectos de Generación de Conocimiento). (2022-2025). € 60.911,40. Cryfhau systemau cymorth cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc mudol a ffoaduriaid mewn addysg uwchradd (SURE). Rhaglen cynhwysiant cymdeithasol gydweithredol aml-gydran mewn ysgolion ar gyfer myfyrwyr ffoaduriaid a phobl ifanc mudol mewn cyd-destunau ysgol uwchradd yn y Comunidad De Madrid (Sbaen). (Cyd-ymchwilydd; PI: Dr. Rocío Herrero Romero, cyd-ymchwilwyr: Yr Athro Cristina del Barrio, Dr. Kevin van der Meulen, Dr. Laura Granizo, Dr Laura Vázquez, Dr. Koldo Kasla, Dr. Ionna Bibou Najou, Dr. Olga Lucía Hoyos de los Ríos, Pablo Puyol, Kappa Grealy, Ruzhen Zhang)

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. (2022-2025). £345,437. Adnabod ac addasu ymyrraeth iechyd meddwl a lles effeithiol i'w weithredu gyda myfyrwyr ysgol uwchradd Cymru 11-18 oed. Cyd-ymchwilydd, a enwyd yn fentor. Gwobr Cymrodoriaeth Ymchwil Iechyd ar gyfer Dr. Hayley Read (PI). 

Mudo trefol er daioni - O ddadleoli gorfodol i ddinas dda. Achos Cabo Delgado, Mozambique. (2022-2024). £199,995. Academi Brydeinig. (Cyd-ymchwilydd; PI: Yr Athro Edmundo Werna, cyd-Is: Dr. Yamuna Kaluarachchi, Yr Athro Alison Brown, Yr Athro Ines Raimundo, Dr. Naisa Manafe)        

Effaith rhaglenni trawsnewidiol rhywedd ar iechyd mamau a phlant yn Ne Asia: Ymchwiliad dull cymysg - cyllid PhD ar gyfer Shruti Shukla ym Mhrifysgol Dechnegol Munich, yr Almaen. (2022-25). € 48,600. StudienStiftung (goruchwyliwr PhD gyda'r Athro Janina Steinert)

Defnydd ymchwil: dull sefydliadol a datblygu cwricwlwm cyrsiau ar-lein. (2021-22). £91,078. Menter Ymchwil Trais Rhywiol (Cyd-ymchwilydd; PIs: Yr Athro Robyn Mildon, Dr. Bianca Albers, cyd-I: Yr Athro Anita Kothari)        

Canllaw Sefydliad Iechyd y Byd ar raglenni rhianta: Adolygiadau i lywio chwe chwestiwn ar gyfer fframwaith WHO-INTEGRATE (2021). $ 85,916. Sefydliad Iechyd y Byd (Cyd-ymchwilydd; PI: Yr Athro Frances Gardner, cyd-I: Yr Athro Jane Barlow)

Cyflawniad Cyflymu GCRF ar gyfer Hyb Pobl Ifanc Affrica - Graddfa Astudiaeth Ymchwil Gwerthuso Rhianta. Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang, Ymchwil ac Arloesedd y DU. (2019-2024) (cyd-PI sy'n gyfrifol am weithredu ymchwil, gyda chyd-PIs: Yr Athro Lucie Cluver, yr Athro Catherine Ward, Dr. Jamie Lachman).

Astudiaeth Ymchwil Gweithredu Pobl Ifanc Furaha (FAIR) o Brosiect Kizazi Kipya (2020-21). $ 199,967. Cronfa Werthuso (Cyd-ymchwilydd; PIs: Dr. Jamie Lachman, Dr. Joyce Wamoyi, cyd-I: Mwita Wambura)             

Rhaglen Rhianta Triple P: treial a reolir ar hap clwstwr. £378,288. (2019-22). Sefydliad Gwaddol Addysg (Cyd-ymchwilydd; Dr Alex Sutherland, cyd-I: Dr. Sashka Dimova)

Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd: treial rheoledig ar hap clwstwr. £503,012. (2019-22). Sefydliad Gwaddol Addysg ac Ymddiriedolaeth Wellcome (Cyd-ymchwilydd; DP: Dr. Alex Sutherland, cyd-Is: Elena Rosa Brown, Dr. Sashka Dimova)

Ysgolion Di-drais. $ 23,370. (2017-18). Achub y Plant Rhyngwladol. (Cyd-Brif Ymchwilydd; cyd-PIs: Dr. Rocio Herrero Romero, yr Athro Janina Steinert, Dr. Franziska Meinck)

Cymrodoriaeth Ymchwil Ryngwladol Mewnwelediadau Ychwanegol. $ 5,500 (2016-17). Cysylltiadau Byd-eang ar gyfer Plant, Sefydliad Datblygiad Dynol a Newid Cymdeithasol, NYU Steinhardt. (Prif Ymchwilydd)

Bywgraffiad

Addysg

 • PhD, Sefydliad Troseddeg, Prifysgol Caergrawnt
 • MPhil (gyda rhagoriaeth), Ymyrraeth Gymdeithasol Seiliedig ar Dystiolaeth, Adran Polisi Cymdeithasol ac Ymyrraeth, Prifysgol Rhydychen
 • BA mewn Gwyddoniaeth Wleidyddol a Chysylltiadau Rhyngwladol a Newyddiaduraeth a Chyfathrebu Torfol, Prifysgol Americanaidd ym Mwlgaria

Aelodaethau proffesiynol

 • 2022-presennol:Grŵp Cynghori Technegol ar gyfer Offer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc UNICEF
 • 2020-presennol: Bwrdd Cyfarwyddwyr, Cymdeithas Gweithredu Byd-eang
 • 2020-presennol: Aelod o'r Rhwydwaith Catalydd, Menter Berkeley ar gyfer Tryloywder yn y Gwyddorau Cymdeithasol
 • 2020-presennol: Aelod o'r Gweithgor Technegol ar Iechyd a Lles Pobl Ifanc a gynhelir gan y Bartneriaeth Iechyd Mamau a Phlant Newydd a Sefydliad Iechyd y Byd

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2019-2021: Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol, Adran Polisi Cymdeithasol ac Ymyrraeth, Prifysgol Rhydychen, Rhydychen, UK
 • 2018-2019: Dadansoddwr, Grŵp Ymchwil Addysg (Materion Cartref a Pholisi Cymdeithasol), RAND Europe, Caergrawnt, UK
 • 2016: Cydlynydd, Canolfan Ymchwil Trais Prifysgol Caergrawnt, Caergrawnt, DU 
 • 2015-2016: Rheolwr Prosiect, Rhianta ar gyfer Iechyd Gydol Oes i Rieni a Phobl Ifanc Hap-dreial a Reolir, Tref y Brenin William, De Affrica

Pwyllgorau ac adolygu

 • 2021-presennol: Gwobrau Datblygu Gyrfa y Cyngor Ymchwil Meddygol – Adolygydd Cyfoed
 • 2020-2021: adolygydd y Pwyllgor Moeseg Ymchwil yn yr Adran Polisi Cymdeithasol ac Ymyrraeth, Prifysgol Rhydychen
 • 2021-presennol: Adolygydd Cyfoed, Sefydliad Gwaddol Addysg
 • 2020-2021: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF)-Oxford University Peer Review College member

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • family- and school-focused approaches to supporting youth mental health (parenting programmes in particular)
 • epidemiology and prevention of violence against children
 • implementation and scale-up of complex interventions in low-resource settings