Ewch i’r prif gynnwys
Edward Shepherd

Dr Edward Shepherd

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
ShepherdE6@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76412
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell S/2.85, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Trosolwyg

Mae fy nghefndir proffesiynol mewn ymgynghoriaeth cynllunio a datblygu, lle bues i'n cynghori ar geisiadau cynllunio, briffiau datblygu a hyfywedd tai fforddiadwy ar gyfer cleientiaid yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Yn ystod y profiad hwn, deuthum yn ymwybodol iawn o sut cafodd fy ymarfer proffesiynol ei lunio gan yr amgylchedd gwleidyddol ehangach. Mae hyn wedi arwain at fy ymchwil academaidd yn cael ei lywio gan sut mae syniadau gwleidyddol a gwleidyddiaeth yn llunio polisi, llywodraethu ac ymarfer ynghylch marchnadoedd tir datblygu a chynllunio trefol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2016

2015

Articles

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio dau fyfyriwr PhD, ond mae gen i ddiddordeb bob amser mewn gweithio gyda mwy o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud PhD yn fras mewn un neu fwy o'r meysydd canlynol:

  • Economi wleidyddol marchnadoedd tir.
  • Gwleidyddiaeth a llywodraethu trefol.
  • Diwygio cynllunio.
  • Cymariaethau rhyngwladol o gynllunio a systemau marchnad tir.
  • Economi wleidyddol a'r broses ddatblygu.
  • Datblygu tai.

Hyd yn oed os nad yw'ch syniad ymchwil yn ffitio'n daclus i un o'r categorïau uchod, ond rydych chi'n dal i feddwl y gallai fod gen i ddiddordeb, yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu. Rwyf bob amser yn hapus i gael sgwrs.