Ewch i’r prif gynnwys
Michael Singer

Yr Athro Michael Singer

Lecturer in Physical Geography

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
SingerM2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76257
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell 1.13, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

 • Ecohydrology
 • Sediment transport
 • Stochastic hydrology
 • Climate change
 • Floods

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2001

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

There are major uncertainties in environmental science regarding the impact of humans and climate on water resources, hydrologic fluxes, erosion, the sustainability and health of forests, and the fate and transport of contaminants. This is my research domain. I investigate environmental science problems from the perspectives of hydrology and geomorphology, with particular attention to how climate and humans force the hydrologic cycle and associated processes near the Earth's surface.

To learn more, please visit my research page: https://people.eri.ucsb.edu/~bliss/

If you are interested in joining my research group, please take note of several PhD studentship opportunities that I currently have available:

http://www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/funding/view/phd-in-earth-and-ocean-science-detection-of-forest-water-stress-due-to-climate-change-in-drought-prone-regions-of-the-southwestern-usa

http://www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/research/programmes/project/climatic-controls-on-landscape-evolution

Addysgu

EAT109: Water in the Environment

Bywgraffiad

 • Lecturer – School of Earth & Ocean Sciences, Cardiff University (2017-present)
 • Researcher – Earth Research Institute, University of California Santa Barbara (2017-present)
 • Lecturer – School of Earth & Environmental Sciences, University of St Andrews (2007-2017)
 • Associate Researcher - Earth Research Institute, University of California Santa Barbara (2013-2017)
 • Assistant Researcher - Earth Research Institute, University of California Santa Barbara (2003-2013)
 • National Research Council Research Associate (Postdoc) - United States National Academy of Sciences (2005-2007)
 • PhD – Donald Bren School of Environmental Science and Management, University of California Santa Barbara (2003)
 • BA Environmental Sciences – The Evergreen State College (1993)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Ignacio Rodriguez-Iturbe Publication Award, Best Publication in Ecohydrology for 2016 (2017)
 • Invited Keynote Speaker, ‘Reclaiming the Sierra 2015: The New Gold Rush’, The Sierra Fund (2015)
 • Peer Review College Member, Natural Environment Research Council (2010-2013)
 • Expert Panelist on Central Valley Flood Hazards, American Association of Geographers Annual Meeting (2007)
 • Guest Editor, San Francisco Estuary and Watershed Science (2005
 • Dozier Fellowship, Donald Bren School of Environmental Science & Management (1999)

Aelodaethau proffesiynol

 • American Institute of Hydrology
 • American Geophysical Union
 • British Society for Geomorphology
 • British Hydrological Society

Safleoedd academaidd blaenorol

University of St Andrews 2007-2017

Ardrawiad

Ar hyn o bryd rwy'n gyffredinol DP ar brosiect mawr, rhyngddisgyblaethol a ariennir gan Raglen Horizon 2020 yr UE.

 Bydd prosiect DOWN2EARTH yn mynd i'r afael â heriau amlweddog prinder dŵr ac ansicrwydd bwyd o dan newid yn yr hinsawdd yn HAD, trwy hwyluso addasu sy'n canolbwyntio ar y gymuned a gwytnwch i effeithiau newid yn yr hinsawdd. Bydd yn defnyddio dull amlddisgyblaethol, cynhwysol, gan ddod â chymunedau lleol, arbenigwyr academaidd, offer cefnogi penderfyniadau newydd, strwythurau llywodraethu aml-lefel, canolfannau hinsawdd rhanbarthol, a chyrff anllywodraethol ynghyd. Bydd yn darparu gwasanaethau hinsawdd o'r radd flaenaf a pherthnasol i'r gymuned sy'n canolbwyntio ar brinder dŵr a'i ganlyniadau ar neu ger wyneb y Ddaear (felly DOWN2EARTH) i boblogaethau gwledig sy'n gynyddol agored i niwed yn HAD. Mae'r prosiect wedi'i gynllunio i gryfhau'r fframweithiau gwasanaethau hinsawdd presennol, gwella cymorth penderfyniadau i bobl, llywodraethau a chyrff anllywodraethol sy'n gwasanaethu cymunedau gwledig yr effeithir arnynt yng ngwledydd mwyaf bregus HAD (Kenya, Somalia, Ethiopia), ac i wella addasu a gwytnwch cymunedol i newid yn yr hinsawdd.

Ewch i'r wefan i ddysgu mwy: http://down2earthproject.org/