Ewch i’r prif gynnwys
Thomas Slater

Dr Thomas Slater

(e/fe)

Darlithydd

Ysgol Cemeg

Email
SlaterT2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79966
Campuses
Y Ganolfan Ymchwil Drosiadol, Llawr 3, Ystafell 3.18, Heol Maindy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ficrosgopydd electron gyda ffocws ar nodweddu nanoddeunyddiau a chatalyddion heterogenaidd. Rwy'n defnyddio microsgopeg electron trosglwyddo sganio wedi'i gywiro aberration i bennu strwythur atomig ystod eang o systemau deunyddiau. Mae nodweddu strwythur deunyddiau i lawr i'r raddfa atomig yn caniatáu llawer mwy o ddealltwriaeth o'u heiddo. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn penderfynu strwythur arwyneb deunyddiau i ddeall priodweddau catalytig.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn delweddu tri dimensiwn o nanoddeunyddiau, gan bennu'r strwythur 3D a'r dosbarthiad elfennol o fewn nanoronynnau. Mae gennyf ddiddordebau hefyd mewn delweddu catalyddion heterogenaidd yn ystod adweithiau yn y fan a'r lle, ac wrth gyfuno gwahanol dechnegau nodweddu â microsgopeg electronau i ddeall priodweddau materol yn well.

Am fwy o wybodaeth am y cyfleusterau microsgopeg electron yn yr ysgol gemeg, gweler yma.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Fy mhrif ffocws ymchwil yw datblygu a defnyddio microsgopeg electronau i nodweddu a deall deunyddiau catalytig. Yn fy ngrŵp, rydym yn defnyddio microsgopeg electron trosglwyddo sganio wedi'i gywiro aberration yn bennaf i bennu strwythur atomig catalyddion nanoronynnau. Mae microsgopeg electronau wedi gweld datblygiadau sylweddol dros y degawd diwethaf ac mae bellach yn dechneg sylfaenol i ddeall strwythur atomig llawer o systemau deunydd. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y pynciau penodol canlynol mewn microsgopeg electronau.

 

delweddu 3D o nanomaterials

Mae'r grŵp yn datblygu technegau ar gyfer delweddu tri dimensiwn o nanoddeunyddiau gan ddefnyddio microsgopeg electronau. Rydym yn defnyddio tomograffeg electronau i fesur maint, siâp a dosbarthiad catalyddion nanoronynnol ac mae gennym brosiectau gweithredol i wthio tomograffeg electronau i gydraniad atomig, gan ein galluogi i ddatgelu lleoliad yr holl atomau mewn nanoronyn mewn 3D. Mae gennym lawer o brofiad mewn tomograffeg electronau sbectrosgopig, yn enwedig wrth ddefnyddio sbectrosgopeg pelydr-X gwasgarol egni i fapio dosbarthiad 3D elfennau o fewn nanoronynnau.

Rydym hefyd yn dilyn y defnydd o dechnegau newydd i ddeall strwythur 3D nanoronynnau. Mae ein hymchwil yn cynnwys y defnydd o ailadeiladu gronynnau sengl, techneg a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer delweddu proteinau a firysau, a chyfrif atom o ddelweddau cydraniad atomig sengl.

Cyhoeddiadau enghreifftiol

Awtomatig Gronynnau Sengl Ailadeiladu Nanoparticles Anorganig Heterogenaidd - https://doi.org/10.1017/S1431927620024642 

Delweddu Homogenedd Elfennol tri-dimensiwn yn Pt–Ni Nanoparticles Defnyddio Gronynnau Sengl Sbectrosgopig - https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b03768

Tomograffeg cydberthynol amlradd: ymchwiliad i geudod ymgripiol mewn 316 dur gwrthstaen - https://doi.org/10.1038/s41598-017-06976-5 

 

Astudio ymatebion yn y fan a'r lle

Mae gan y grŵp ddiddordeb arbennig yn y defnydd o systemau yn eu lle i alluogi delweddu catalyddion heterogenaidd o dan amodau adwaith. Mae deiliaid yn y fan a'r lle ar gyfer microsgop electronau trosglwyddo yn galluogi delweddu adweithiau ar bwysau nwy atmosfferig a thymheredd uchel (dros 1000 ° C). Mae defnyddio'r systemau'n galluogi ein grŵp i astudio amrywiaeth o gatalyddion yn eu lle i ddeall sut maent yn newid o ran maint, siâp a chyfansoddiad elfennol, y mae pob un ohonynt yn cael effaith ddwys ar eu priodweddau catalytig.

Cyhoeddiadau enghreifftiol

Delweddu amser real a mapio elfennol o drawsnewidiadau nanoronynnau AgAu - https://doi.org/10.1039/C4CC02743D

delweddu amser real a dadansoddiad elfennol lleol o nanostructures mewn hylifau - https://doi.org/10.1039/C4CC02743D 

 

Datblygiadau mewn prosesu delweddau ar gyfer microsgopeg electron

I gefnogi dwy elfen fawr fy ymchwil, mae gen i ddiddordeb brwd mewn datblygu methodoleg prosesu delweddau a'i gymhwyso mewn microsgopeg electronau. Mae fy ngrŵp wedi bod yn rhan o ddatblygu a chymhwyso methodoleg ar gyfer segmentu delweddau, lleihau sŵn a delweddu tri dimensiwn. Rwyf wedi gwneud cyfraniadau (weithiau mân) i becynnau meddalwedd a ddefnyddir yn eang ar gyfer dadansoddi microsgopeg electronau megis Hyperspy, yn ogystal â datblygu fy pecyn fy hun ar gyfer segmentu delweddau microsgopeg electronau o'r enw ParticleSpy.

Cyhoeddiadau enghreifftiol

nNPipe: piblinell rhwydwaith niwral ar gyfer dadansoddiad awtomataidd o systemau catalydd morffolegol amrywiol - https://doi.org/10.1038/s41524-022-00949-7

Segmentu y gellir ei hyfforddi ar gyfer delweddau microsgop electron trosglwyddo o nanoronynnau anorganig - https://doi.org/10.1111/jmi.13110

Addysgu

Rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1af - Sylfeini Cemeg Ffisegol (yn benodol, thermodynameg)

Blwyddyn 1af - Cemeg Sylfaen Ymarferol (yn benodol, Cyflwyniad i Raglennu gyda Python)

Blwyddyn 4 / MSc - Cymhwyso Sbectrosgopeg Uwch (yn benodol, Cymhwyso Microsgopeg Electron)

Bywgraffiad

MPhys mewn Ffiseg (2011) ym Mhrifysgol Manceinion.

PhD mewn Microsgopeg Electron o Nanoddeunyddiau (2015) ym Mhrifysgol Manceinion, dan oruchwyliaeth Sarah Haigh.

Cydymaith Ymchwil (2015-2018) ym Mhrifysgol Manceinion.

Gwyddonydd Microsgopeg Electron (2018-2022) yng Nghanolfan Delweddu'r Gwyddorau Ffisegol electron (ePSIC) yn Diamond Light Source.

Darlithydd Penodwyd ym Mhrifysgol Caerdydd (2022).

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio unrhyw fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn microsgopeg electronau, yn arbennig o berthnasol i gatalyddion heterogenaidd.

Goruchwyliaeth gyfredol

Ella Kitching

Ella Kitching

Myfyriwr ymchwil

Oli Mchugh

Oli Mchugh

Myfyriwr ymchwil

Joshua De Boer

Joshua De Boer

Myfyriwr ymchwil

Sana Khalid

Sana Khalid

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

  • Microsgopeg electron