Ewch i’r prif gynnwys
Magdalena Slusarczyk

Dr Magdalena Slusarczyk

(hi/ei)

Rheolwr Cyswllt Ymchwil / Treial

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Gymrawd Ymchwil yn yr Ysgol Fferylliaeth a'r Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd gyda mwy na 10 mlynedd o brofiad ymchwil ym maes prodrugs ffosffad niwcleoside. Ar hyn o bryd, gan weithio fel Cymrawd Ymchwil, rwy'n ymwneud â'r prosiectau gwrth-ganser sy'n anelu at gyflwyno ymgeiswyr clinigol newydd.

Graddiais mewn Biotechnoleg yn 2001 o Brifysgol Technoleg Wrocław, Gwlad Pwyl. Yn dilyn gradd M.S. dechreuais PhD mewn cemeg organig yn K.U. Leuven (Gwlad Belg) dan oruchwyliaeth yr Athro Georges Hoornaert. Roedd fy ngwaith PhD yn canolbwyntio ar ddylunio, synthesis a gwerthusiad biolegol o analogau methylene-pontydd heterocycles biolegol.

Yn 2008, ymunais â grŵp yr Athro Chris McGuigan. Yn ystod y gwaith fel Cydymaith Ymchwil, roeddwn yn ymwneud â llawer o brosiectau gan gynnwys rhaglen gwrthganser a arweiniodd at ddarganfod asiantau treialon clinigol, megis NUC-1031 (Acelarin) a NUC-3373.

Mae'r prif ddiddordebau gwyddonol yn cynnwys cemeg niwclews (t) analogau ide a prodrugs, proses darganfod cyffuriau a datblygu ym maes oncoleg a firoleg. Mae diddordebau ymchwil diweddar yn cynnwys ymchwil glinigol a dyluniad treialon cam cynnar.

Cyhoeddiad

2021

2019

2018

2017

2016

2015

 • Slusarczyk, M., Serpi, M., Griffith, H., McGuigan, C. and Ferrari, V. 2015. Gemcitabine Prodrugs. WO 2015/198058; GB51857 [Patent].

2014

2013

2012

2011

2008

Erthyglau

Patentau

Ymchwil

Hyd yma mae fy ymchwil wedi canolbwyntio'n bennaf ar ddylunio a synthesis rhesymegol prodrugs ffosffad niwcleosid gyda gweithgaredd gwrth-ganser posibl gan ddefnyddio'r dechnoleg ProTide. Gall y dull hwn, a gymhwysir i'r therapiwteg niwcleosid anticancer a gwrthfeirysol clinigol neu anghlinigol analog (NA) wella eu heffeithiolrwydd therapiwtig yn sylweddol trwy oresgyn y mecanweithiau gwrthiant allweddol sy'n gysylltiedig â defnyddio NAs yn glinigol fel derbyn, actifadu a chwalu. Mae fy ymchwil yn cael ei ariannu'n allanol gan NuCana plc, cwmni biofferyllol cyfnod clinigol yng Nghaeredin, gyda'n prif ddiddordeb mewn datblygu meddyginiaethau gwrth-ganser i wella canlyniadau triniaeth i gleifion yn sylweddol. Arweiniodd y cydweithrediad dros ddegawd â NuCana at ddarganfod a datblygu clinigol y tri asiant ProTide, Acelarin, NUC-3373 a NUC-7738. Derbyniodd y Acelarin mwyaf datblygedig yn glinigol (NUC-1031), trawsnewidiad ProTide gemcitabine, ym mis Mehefin 2019 ddynodiad cyffuriau amddifad gan yr FDA ar gyfer trin canser y llwybr deuol. Ar y cyd â gwyddonwyr Ysgol Feddygol Prifysgol Sussex, Brighton and Sussex a Phrifysgol St Andrews, mae'r Ysgol Meddygaeth yn canolbwyntio ar sgrinio a deall mecanweithiau gweithredu posibl ProTides newydd mewn gwahanol linellau celloedd canser.

Yn y gorffennol, mewn cydweithrediad â Sefydliad Rega, roeddwn yn ymwneud â llawer o brosiectau gyda'r nod o ddylunio, synthesis a gwerthuso cyfansoddion yn fiolegol yn erbyn gwahanol fathau o firysau.

 

Bywgraffiad

Cymwysterau 

 • Gradd M.S mewn Biotechnoleg, Prifysgol Technoleg Wrocław, Gwlad Pwyl, 2001
 • PhD mewn Cemeg Organig, KU Leuven, Gwlad Belg, 2007
 • MSc mewn Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caerdydd, 2023

Meysydd arbenigedd allweddol

 • Cemeg heterocyclaidd a meddyginiaethol
 • Nucleos (t) analogau ide a chemeg prodrugs ffosffad
 • Gwahaniad diastereomers, cromatograffeg HPLC
 • Sbectrosgopeg NMR
 • Sbectrometreg màs
 • Sbectrosgopeg UV-VIS
 • Profion ensymatig
 • Proses darganfod a datblygu cyffuriau ym maes oncoleg
 • Rheoli Treial Clinigol (IMP a heb IMP)