Ewch i’r prif gynnwys
Corey Smith

Dr Corey Smith

(hi/ei)

Rheolwr Prosiect Porth Cymunedol

Ysgol Bensaernïaeth

Trosolwyg

Ymunodd Corey â'r tîm Porth Cymunedol ym mis Tachwedd 2021. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ddylunio rhaglenni, cynaliadwyedd a datblygu strategol; adeiladu a brocera cysylltiadau ar draws y Brifysgol a'r gymuned, a datblygu a gwerthuso rhaglen o weithgareddau gyda chymuned Grangetown.

Cyhoeddiad

2021

2019

2017

Articles

Thesis

Bywgraffiad

Ymunodd Corey â Phrifysgol Caerdydd yn 2011, gan gwblhau MChem mewn Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn 2015 a pharhau ag astudiaethau ôl-raddedig trwy ymgymryd â PhD yn yr Ysgol Cemeg o 2015-2019. Yn ystod ei hastudiaethau, cymerodd ran helaeth mewn digwyddiadau allgymorth ac ymgysylltu gan hyrwyddo gwyddoniaeth, yn enwedig cemeg, i bobl o bob oed.

Ers 2019 mae hi wedi bod yn Rheolwr Prosiect ar gyfer rhaglen Trio Sci Cymru sydd wedi'i lleoli rhwng yr Ysgol Cemeg a'r tîm Ehangu Cyfranogiad. Mae'r rhaglen wedi cyflwyno gweithdai STEM arloesol i dros 3000 o ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymoedd De Cymru.

Mae Corey wrth ei fodd yn deifio sgwba, bod yn yr awyr agored a threulio amser gyda theulu a ffrindiau.