Ewch i’r prif gynnwys
Islam Sobhy

Dr Islam Sobhy

Darlithydd mewn Ecoleg Planhigion

Ysgol y Biowyddorau

Email
SobhyI@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

 • Rwy'n Ddarlithydd mewn Ecoleg Planhigion, yn addysgu cyrsiau ecoleg a gwyddor planhigion israddedig ac ôl-raddedig yr ysgol.
 • Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw ym maes bioleg planhigion gymhwysol, rhyngweithio planhigion-microbe-pryfed, ecoleg cemegol, a diogelu cnydau. Rwy'n canolbwyntio ar swyddogaethau amddiffynnol cyfansoddion organig anweddol (VOCs), gan ymchwilio i'w rôl fel infochemicals hanfodol mewn rhyngweithio planhigion.
 • Trwy ddull rhyngddisgyblaethol sy'n cwmpasu cemeg ddadansoddol, entomoleg, microbioleg, ecoleg ymddygiadol a mwy, yr wyf yn nodweddu'r proffiliau VOC mewn planhigion cnwd a microbau, gan ddatgelu ffactorau sy'n dylanwadu ar eu allyriadau.
 • Mae fy labordy yn ymdrechu i ddeall rhyngweithiadau planhigion-microbe-pryfed i ddatblygu tactegau ecolegol gyfeillgar ar gyfer amddiffyn cnydau, gan fynd i'r afael â diogelwch bwyd byd-eang.
 • Fel Golygydd Cyswllt ac yn Adolygydd ar gyfer nifer o gyfnodolion o'r radd flaenaf yn ogystal â bod yn Gymrawd y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol, mae fy arbenigedd yn ymestyn y tu hwnt i academyddion.
 • Mae fy nghyhoeddiadau a'm cofnod gwirio o adolygiadau o gyfnodolion i'w gweld ResearchGate, Google Scholar,  Publons ac ORCID®. I wybod mwy am fy ndiweddariadau ymchwil, dilynwch fi ar Twitter a LinkedIn.

 Rolau

 • Arweinydd Modiwl - Cyrsiau Maes Ecoleg (BI2136)
 • Dirprwy Arweinydd Modiwl Ecoleg (BI2135)
 • Arweinydd Modiwl - Ymchwil Maes a Lleoliad (BIT055)

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Trosolwg ymchwil

Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw ym maes bioleg planhigion gymhwysol, rhyngweithiadau planhigion-microbe-pryfed, amddiffyn planhigion a ysgogir, ecoleg cemegol a diogelu cnydau. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn swyddogaethau amddiffynnol y cyfansoddion organig anweddol (VOCs) a allyrrir gan blanhigion a'u microbau cysylltiedig. Gan gyfuno bioleg planhigion, entomoleg, ecoleg ymddygiadol, microbioleg, cemeg ddadansoddol, bioleg foleciwlaidd, ffisioleg planhigion, ac ystadegau aml-amrywiol, rwy'n ceisio nodweddu proffiliau VOC planhigion a microbau, yn enwedig y ffactorau (biotig a biotig) sy'n effeithio neu'n rheoleiddio allyriadau'r signalau amddiffyn hyn a sut mae'r VOCs hyn yn cyfryngu ymddygiad pryfed o lefelau troffig uwch. Fy mhrif ymdrech yw deall mecanweithiau sylfaenol rhyngweithiadau planhigion-microbe-pryfed sy'n cael eu cyfryngu gan VOCs yn well, gyda'r nod o ddatblygu ymyriadau ecolegol, diniwed, ecogyfeillgar a fforddiadwy ar gyfer amddiffyn cnydau rhag plâu pryfed fel cyfyngiadau allweddol i ddiogelwch bwyd byd-eang.

 

O ystyried fy mod yn ymchwilio i'r cwestiynau ymchwil canlynol.

 

1- Sut mae planhigion primed amddiffyn eu hunain rhag ymosodiad llysysyddion?

2- Sut mae cymdeithasau microb-gwraidd yn modiwleiddio'r rhyngweithiadau planhigion uwchben y ddaear?

3- A yw microbau neithdar yn effeithio ar ymddygiad fforio mosgito?

 

Cyllid ymchwil

 

Cefnogwyd fy ngwaith gan y cyllidwyr canlynol: 

 • BBSRC
 • JSPS
 • Taith
 • FWO
 • VLAIO
 • KU Leuven
 • Y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol
 • Ysgol y Biowyddorau Prifysgol Caerdydd

 

Cydweithredwyr 

Addysgu

Lefel Israddedig

 • Geneteg a'i gymwysiadau (BI2132)
 • Ecoleg A (BI2135)
 • Ecoleg B (BI2136)
 • Bioamrywiaeth a Bioleg Cadwraeth (BI3154)
 • Planhigion ar gyfer y Dyfodol: Ffiniau mewn Gwyddor Planhigion (BI3151)

Lefel Ôl-raddedig

 • Ymchwil a Lleoliad Maes (BIT055)
 • Ffiniau yn y Biowyddorau - Dulliau Ymchwil Uwch (BI4002)

Bywgraffiad

 • Ar hyn o bryd, rwy'n Ddarlithydd mewn Ecoleg Planhigion, yn addysgu cyrsiau ecoleg a gwyddor planhigion israddedig ac ôl-raddedig yr ysgol. Mae fy niddordebau ymchwil ym maes bioleg planhigion gymhwysol, rhyngweithiadau planhigion-microbe-pryfed, ecoleg cemegol a diogelu cnydau. 
 • Yn 2021, ymunais â Phrifysgol Caerdydd fel Cydymaith Ymchwil i gynnal ymchwil o fewn ymddygiad bwydo mosgito gan ddefnyddio systemau bwydo siwgr newydd.
 • Yn 2018, ymunais â Phrifysgol Keele, y DU, fel cydymaith ymchwil mewn ecoleg gemegol. Yno, gweithiais gyda chydweithwyr o icipe (Kenya) ar ddatblygu cam newydd o blannu cydymaith 'gwthio' ar gyfer mynd i'r afael â'r llyngyr byddin cwympo, bygythiadau pryfed ymledol newydd diogelwch bwyd, yn Affrica Is-Sahara.
 • Yn 2016, ymunais â KU Leuven, Gwlad Belg, fel cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol lle cefais gyfle i ehangu fy arbenigedd mewn rhyngweithio planhigion-pryfedi i gynnwys microbau sy'n gysylltiedig â neithdarn blodeuol, yn enwedig burumau sy'n cynhyrchu aroma. Dangosais fod burumau sy'n byw mewn neithdar yn cynhyrchu llygod microbaidd penodol sy'n cyfryngu'n gadarn ymddygiad chwilota pryfed sy'n ymweld â blodau.
 • Yn 2013, ymunais â'r grŵp Rhyngweithiadau Plant-Pryfed ym Mhrifysgol Okayama, Japan, ar ôl bod yn dyfarnu Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Cymdeithas Japan ar gyfer Hyrwyddo Gwyddoniaeth (JSPS). Yno, ymchwiliais i nodweddion amddiffyn anorchfygol reis a sorghum yn erbyn llysysyddion lepidopterous.
 • Yn 2012, ar ôl dyfarnu fy PhD mewn Entomoleg (Ecoleg Cemegol), dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ryngwladol Rothamsted (RIF) i mi barhau â'm llinell ymchwil PhD ar gymellwyr amddiffyn planhigion, fel cymrawd ôl-ddoethurol yn Rothamsted Research, y DU. Ymchwiliais i sut mae elicitor, cis-jasmone (CJ), yn ennyn amddiffyniad tatws yn erbyn aphids ac yn modiwleiddio allyriad folatilau amddiffyn.
 • Yn 2009, dyfarnwyd cymrodoriaeth doethuriaeth (Sandwich PhD) i mi gynnal fy astudiaethau PhD ym Mhrifysgol Neuchâtel, y Swistir. Yn fy PhD, llwyddais i gynyddu atyniad planhigion indrawn i barasioidau gyda chymhwyso elicitorau cemegol planhigion.
 • Yn 2004, cwblheais MSc mewn Entomoleg (Rheoli Biolegol) yn llwyddiannus ar y ffactorau sy'n effeithio ar gynhyrchu màs yr ysglyfaethwyr anthocorid ym Mhrifysgol Camlas Suez, yr Aifft.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Taith Symudedd Ymchwil. 
 • Cymrawd y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol (FRES).
 • Grant Arbenigedd KU Leuven.
 • Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol JSPS.
 • Rothamsted International Postdoctoral Fellowship.
 • Gwobr Cymdeithas Ffytocemegol Ewrop ar gyfer Ymchwilwyr Ifanc.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol (RES).
 • Aelod o Gymdeithas y Biolegydd Cymhwysol (AAB).
 • Aelod o'r Gymdeithas Ryngwladol Ecoleg Gemegol (ISCE).
 • Aelod o'r Gymdeithas Diwydiant Cemegol (SCI)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2023-Hyd yn hyn: Darlithydd mewn Ecoleg Planhigion, Prifysgol Caerdydd, UK
 • 2021-2022: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd, y DU
 • 2018-2021: Cydymaith Ymchwil mewn Ecoleg Cemegol, Prifysgol Keele, DU
 • 2017-2018: Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol, KU Leuven, Gwlad Belg
 • 2012-2017: Darlithydd mewn Entomoleg, Prifysgol Camlas Suez, Yr Aifft
 • 2013-2015: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgol Okayama, Japan
 • 2012-2013: Cymrawd Ôl-ddoethurol, Rothamsted Research, UK
 • 2009-2011: Myfyriwr PhD, Prifysgol Neuchâtel, Y Swistir
 • 2004-2012: Darlithydd Cynorthwyol mewn Entomoleg, Prifysgol Camlas Suez, Yr Aifft
 • 2000-2004: Cynorthwyydd Addysgu, Prifysgol Camlas Suez, Yr Aifft

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Cyswllt Entomoleg Ffisiolegol, Frontiers in Plant Science, Arthropod-Plant Inetrcations.
 • Golygydd Gwadd ar gyfer y pwnc ymchwil (cymell ymwrthedd planhigion yn erbyn pryfed gan ddefnyddio cemegau bioactif ecsogenous: datblygiadau allweddol a safbwyntiau'r dyfodol) - Ffiniau mewn gwyddoniaeth planhigion.
 • Golygydd Adolygu ar gyfer Frontiers in Plant Science (Metaboledd Planhigion a Chemodiversity) a Frontiers in Ecology and Evolution (Ecoleg Cemegol).
 • Adolygydd ar gyfer nifer o gyfnodolion (Global Change Biology, Journal of Experimental Botany, Current Opinion in Insect Science, Pest Management Science, Oikos, Scientific Reports, Animal Behaviour, PLoS One, Journal of Chemical Ecology, Insects, Crop Protection, Arthropod-Plant Interactions, Journal of Economic Entomology, Entomologia Experimentalis et Applicata, The Canadian Entomologist, International Journal of Acarology, and Physiological Entomology).

 

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr Ôl-raddedig presennol

 

      ·2023-2024 Ella Brooks - Myfyriwr Meistr Integredig.

Teitl traethawd ymchwil: A yw microbau sy'n byw yn nectaraidd yn effeithio ar ymddygiad fforio mosgito? 

      ·2023-2024 Lloyd Roberts - myfyriwr MSc.

Teitl traethawd ymchwil: Effaith cynefinoedd cadwraeth newydd mewn tir amaethyddol âr ar infertebratau.

      ·2023-2024 Matthew Clark – myfyriwr MSc.

Teitl traethawd ymchwil: Y berthynas rhwng mynegeion ecoacwstig a chyfoeth rhywogaethau a digonedd o infertebratau mewn glaswelltiroedd sialc.

 

 Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr Meistr a PhD ac ym meysydd:

 

 • Rhyngweithiadau planhigion-microbe-pryfed
 • Diogelu cnydau
 • Ecoleg gemegol
 • Rheolaeth fiolegol

Rwy'n agored i sgyrsiau gydag ymgeiswyr ôl-ddoethurol brwdfrydig sy'n awyddus i archwilio cyfleoedd i sicrhau cyllid o lwyfannau fel BBSRC, cymrodoriaethau Marie Skłodowska-Curie ac ysgoloriaethau ôl-ddoethurol llywodraethol eraill.

 

Os oes gennych ddiddordeb, mae croeso i chi gysylltu â mi drwy e-bost.

Ymgysylltu

Array

Arbenigeddau

 • Ymddygiad anifeiliaid
 • Agrocemegolion a biocides
 • Amaethyddiaeth, rheolaeth tir a fferm