Ewch i’r prif gynnwys
Owen Spacie

Mr Owen Spacie

Swyddog Gweinyddol

Trosolwyg

Cyfrifoldebau’r rôl

Fel Swyddog Gweinyddol ar gyfer yr Academi Dysgu ac Addysgu, rwy'n helpu i sicrhau bod ein gweithrediadau o ddydd i ddydd yn rhedeg yn esmwyth. Rwy'n weinyddwr ar gyfer y meysydd canlynol: CUROP/CUSEIP, digwyddiadau DPP, Adnoddau Dynol, cyllid ac Iechyd a Diogelwch.


Meysydd cymorth allweddol:

  • Cyflwyno a thyfu CUROP/CUSEIP.
  • Gweithredu rhaglen DPP gyfannol flynyddol ar gyfer dysgu ac addysgu.
  • Yr Academi Dysgu ac Addysgu gydag Adnoddau Dynol, Ariannol, Adrodd a Rheoli Iechyd a Diogelwch.

Bywgraffiad

Dechreuodd fy niddordeb mewn cefnogi hwyluso dysgu gyda fy graddio gyda gradd mewn Drama ac Astudiaethau Addysgol. Arweiniodd hyn at addysg ysgol gynradd cyn symud i'r Brifysgol ym mis Mehefin 2019, yn wreiddiol yn rhan o'r Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewidiadau Cymdeithasol cyn ymuno â'r Academi Dysgu ac Addysgu ym mis Mehefin 2021.


Y tu allan i oriau gwaith, rwy'n treulio cymaint o amser â phosibl yn archwilio'r awyr agored. Mae gen i angerdd dros bopeth awyr agored sy'n gysylltiedig â diddordeb arbennig mewn rhedeg. Rwyf wedi cwblhau llawer o rasys a heriau rhedeg dros y blynyddoedd, ar ôl ymuno â Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd ar sawl achlysur gan ddarparu nawdd hanfodol i godi arian dros elusennau.