Ewch i’r prif gynnwys
Valerie Sparkes

Yr Athro Valerie Sparkes

Pennaeth Proffesiynol Dros Dro: Ffisiotherap / Cyfarwyddwr: Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
SparkesV@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87560
Campuses
Tŷ Eastgate, Ystafell Ystafell 13.06, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rolau Eraill

Cyfarwyddwr,  Canolfan Ymchwil Biomecaneg a Biobeirianneg Versus Arthritis

Pennaeth Ffisiotherapi Proffesiynol Dros Dro

Ysgrifennydd Anrhydeddus  Cymdeithas Ymchwil Poen Cefn

Diddordebau Ymchwil

Rheoli Anhwylderau Cyhyrysgerbydol
Prif ffocws fy ymchwil yw datblygu ymyriadau ffisiotherapiwtig ar gyfer anhwylderau cyhyrysgerbydol
  • Dulliau hunanreoli o adfer anhwylderau cyhyrysgerbydol.
  • Mae ein grŵp  ymchwil yn canolbwyntio ar ddarparu triniaethau wedi'u targedu ar gyfer pobl ag anhwylderau cyhyrysgerbydol gan ddefnyddio ymyriadau swyddogaethol sy'n seiliedig  ar dechnoleg.
  • Mae gen i angerdd dros ysbrydoli pobl ifanc i ymhyfrydu mewn gwyddoniaeth a'r  proffesiynau iechyd.
  • Llysgennad STEM ydw i ac rwy'n gweithio gyda Sefydliad Nuffield  sy'n  darparu Lleoliadau Ymchwil Nuffiled

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

Articles

Book sections

  • Sparkes, V. and Smith, M. 2010. Function of the upper limb. In: Everett, A. and Kell, C. eds. Human Movement: an Introductory Text. 6th ed.. Physiotherapy Essentials Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, pp. 155-170.

Conferences

Ymchwil

Rwy'n gweithio gyda thîm amlddisgyblaethol yn y Ganolfan Ymchwil Biomecaneg a Biobeirianneg  Versus Arthritis  sy'n ymchwilio i achosion  a rheolaeth anhwylderau sy'n gysylltiedig â chyhyrysgerbydol yn enwedig poen yn y cefn a'r pen-glin. Fy mhrif ffocws yw datblygu triniaethau wedi'u targedu a datblygu ymyriadau ar gyfer anhwylderau'r cefn.

https://www.cardiff.ac.uk/biomechanics-bioengineering-research-centre-versus-arthritis

Rwy'n aelod o Rwydwaith Ymchwil Iechyd y Blanedau Prifysgol Caerdydd

Rwy'n aelod o  Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER) sy'n annog ymchwil amlddisgyblaethol

Rwy'n Ysgrifennydd Anrhydeddus y Society of Back Pain Research

Addysgu

Mae fy ffocws addysgu ar newidiadau patholegol mewn meinweoedd cyhyrysgerbydol a dulliau ymchwil. O fewn y modiwlau chwaraeon, rwy'n addysgu rhesymu clinigol sy'n  gysylltiedig ag asesu a thrin anhwylderau chwaraeon/cyhyrysgerbydol.

.

Bywgraffiad

Profiad Gwaith Clinigol

Cyn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd, treuliais 18 mlynedd mewn lleoliad clinigol yn arbenigo mewn ffisiotherapi cleifion allanol cyhyrysgerbydol gan gynnwys anafiadau chwaraeon. Bûm yn gweithio yn y GIG yn Addenbrooke's NHS Trust, Caergrawnt a Practis Preifat yng Nghaergrawnt. Yn fy swydd ddiwethaf bûm yn gweithio yn y clinigau rhewmatoleg fel ymarferydd Cwmpas Estynedig yn trio cleifion â phoen asgwrn cefn.

Roedd fy ngwaith  academaidd yn Ysbyty Addenbrookes yn cynnwys prosiectau ar ddiagnosis gwahaniaethol o boen yn yr abdomen, gweithio gyda'r Athro John Hunter, archwilio rheoli poen asgwrn cefn o fewn cleifion allanol ac ymchwil i effeithiau gwahanol raglenni ymarfer corff ar ganlyniadau yn dilyn llawdriniaeth asgwrn cefn.

Rwy'n adolygu papurau ar gyfer nifer o gylchgronau a  chyrff ariannu.

Aelodaethau proffesiynol

Rwy'n aelod o'r  Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Rwy'n  aelod o'r  Gymdeithas Siartredig  Ffisiotherapi, Cymdeithas Trin Ffisiotherapyddion Siartredig, Cymdeithas Ymchwil Orthopedig Prydain, Cymdeithas Ymchwil Poen Cefn Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER).

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i porfolio mawr o fyfyrwyr PhD sy'n gweithio ym meysydd hunanreoli ar gyfer anhwylderau cyhyrysgerbydol.

.