Ewch i’r prif gynnwys
Irena Spasic

Yr Athro Irena Spasic

Athro

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
SpasicI@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70320
Campuses
Abacws, Ystafell WX/3.02, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Prif ffocws fy ngyrfa academaidd fu sefydlu rhagoriaeth mewn ymchwil sy'n gysylltiedig â chloddio testunau, sef yr allwedd i ennill gwybodaeth am ymyriadau sylweddol a gwneud penderfyniadau yng nghyd-destun data mawr. Mae hyn yn ei gwneud yn anhepgor i ddisgyblaethau eraill. Yn benodol, rwyf wedi gwneud cyfraniadau ym meysydd dosbarthu testunau, echdynnu gwybodaeth, adnabod tymor a dadansoddi teimladau (gweler ffeithluniau). Yn fwyaf aml, mae fy ymchwil wedi canfod ei gymwysiadau mewn gwyddorau iechyd a bywyd, lle mae wedi arwain at gydweithio rhyngddisgyblaethol dwfn sy'n arwain at effaith y tu hwnt i wyddoniaeth gyfrifiadurol. Er enghraifft, rwy'n gyd-sylfaenydd HealTex, Rhwydwaith Dadansoddi Testun Gofal Iechyd y DU, rhwydwaith ymchwil amlddisgyblaethol sy'n ceisio hwyluso'r defnydd o destun di-ofal iechyd (nodiadau clinigol, llythyrau, post cyfryngau cymdeithasol, llenyddiaeth) mewn ymchwil ac ymarfer clinigol.

Yn 2004, dyfarnwyd PhD i mi o Brifysgol Salford am fy ngwaith ar ddefnyddio dysgu peirianyddol ar gyfer prosesu terminolegol mewn llenyddiaeth fiofeddygol. Ariannwyd fy astudiaethau doethurol gan Gynllun Gwobrau Myfyrwyr Ymchwil Tramor, gwobr ôl-raddedig ryngwladol ar gyfer gwladolion gwledydd tramor dethol  i wneud ymchwil yn y DU. Mae'r wobr ymhlith y gwobrau mwyaf dethol a mawreddog a gynigir i fyfyrwyr rhyngwladol a dyfernir ysgoloriaethau ar sail rhagoriaeth academaidd a photensial ymchwil. Symudais ymlaen i gwblhau ymchwil ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Manceinion. Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn 2010 fel darlithydd a chefais fy nyrchafu yn uwch ddarlithyddiaeth a chadeirydd llawn yn 2014 a 2016 yn y drefn honno. Yn 2020, cefais fy ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yr academi genedlaethol ar gyfer y celfyddydau a'r gwyddorau.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

Areas of scientific interest and research include:

 • text mining: language resources, document classification, information retrieval and extraction
 • information management: data modelling, data mining, relational and XML databases, user interface development
 • knowledge management: development, application and standardisation of ontologies
 • machine learning: case-based reasoning, support vector machines, genetic algorithms, naïve Bayesian learning
 • systems biology, bioinformatics and health informatics applications of the above

Addysgu

CMT207: Systemau modelu gwybodaeth a chronfa ddata (ôl-raddedig)

Mae mwy o wybodaeth am y modiwl ar gael yn y fideo hwn.

Bywgraffiad

Addysg

 • PhD, cyfrifiadureg, Prifysgol Salford, UK
 • MSc, cyfrifiadureg, Prifysgol Belgrade, Serbia
 • BSc, mathemateg a chyfrifiadureg, Prifysgol Belgrade, Serbia

Profiad gwaith

 • Athro, cyfrifiadureg, Prifysgol Caerdydd
 • Uwch-ddarlithydd, cyfrifiadureg, Prifysgol Caerdydd
 • Darlithydd, cyfrifiadureg, Prifysgol Caerdydd
 • Cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol, cyfrifiadureg, Prifysgol Manceinion
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Cyfrifiadureg, Prifysgol Salford
 • Darlithydd, mathemateg, Prifysgol Belgrade

Ardystio

 • Lean Six Sigma Black Belt
 • ILM Dyfarniad Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth Ymarferol ar gyfer Rheoli Prifysgol
 • Tystysgrif Proffesiynol Lefel 5 Edexcel mewn Astudiaethau Rheoli
 • Cymrawd PSF yr Academi Addysg Uwch
 • C2 Tystysgrif Hyfedredd yn Saesneg

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwylio ymchwil

 • Yuxiang Liao (PhD, 2021-presennol): cynhyrchu iaith naturiol, prosesu delweddau, dysgu dwfn
 • Yanzhang Tong (PhD, 2020-presennol): cloddio barn, profiad y defnyddiwr
 • Dr Maxim Filimonov (RSE, 2020-presennol): gwyddor data 

Alumni

 • Farshid Balaneji (PhD, 2021-2024): prosesu iaith naturiol, dysgu peiriannau, rhagweld ariannol
 • Dr Daphné Chopard (PhD, 2018-2022): cloddio testun, dysgu dwfn, ychwanegu data
 • Dr Anastazia Žunić (PhD, 2018-2022): dadansoddiad sentiment, dysgu dwfn
 • Dr Jeffrey Morgan (RSE, 2018-2022): gwyddor data
 • Dr Vigneshwaran Muralidaran (PhD, 2017-2022): prosesu iaith naturiol, ieithyddiaeth corpws
 • Dr David Rogers (RA/PhD, 2012-2021): cloddio testun, dadansoddi teimlad, cyfryngau cymdeithasol
 • Dr Unai Lopez (RSE, 2018-2019): gwyddor data 
 • Ian Harvey (RSE, 2018-2019): gwyddor data 
 • Dr Steven Neale (PDRA, 2016-2019): prosesu iaith naturiol, ieithyddiaeth corpws, torfoli
 • David Owen (RA, 2016-2019): cloddio testun, ontolegau, gwybodeg iechyd
 • Dr Lowri Williams (PhD, 2013-2017): cloddio testunau, dadansoddi sentiment, adnoddau iaith
 • Dr Bathilde Ambroise (PhD, 2012-2016): cloddio testun, genomeg, biowybodeg
 • Dr Bo Zhao (PhD, 2011-2015): cloddio testun, ontolegau, gwybodeg iechyd
 • Dr Christian Bannister (PhD, 2011-2015): dysgu peirianyddol, gwybodeg iechyd, epidemioleg
 • Dr Mark Greenwood (PhD, 2010-2014): cloddio testun, gwybodeg iechyd, cyfryngau cymdeithasol