Ewch i’r prif gynnwys
Theodoros Spyridopoulos

Dr Theodoros Spyridopoulos

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
SpyridopoulosT@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14931
Campuses
Abacws, Ystafell Room 5.67, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac rwyf wedi bod gyda'r grŵp Seiberddiogelwch ers mis Mehefin 2022. Mae fy nhaith broffesiynol yn cynnwys rolau yn Toshiba Research Europe ym Mryste, Airbus yng Nghasnewydd, a Phrifysgol Gorllewin Lloegr.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar groestoriad AI a seiberddiogelwch. Rwy'n ymchwilio i'r mesurau amddiffynnol y gall AI eu cynnig i seiberddiogelwch a sut y gall seiberddiogelwch sicrhau AI yn gywir. Mae gen i ffocws penodol ar systemau datganoledig, ar raddfa fawr fel IoT a dinasoedd craff. Yn ogystal, rwy'n archwilio modelu seiberddiogelwch ar gyfer systemau cymhleth, gan ddefnyddio technegau fel Theori Gemau, Modelu Epidemioleg, Modelu System Hyfyw, a Dynameg System. Os yw'r meysydd hyn yn cyd-fynd â'ch diddordebau, rwy'n agored i gydweithredu a thrafodaethau.

Y tu allan i'm cylch gwaith proffesiynol, mae gen i angerdd am ffotograffiaeth, cymryd rhan mewn rhedeg 10k, ac yn mwynhau gwylio anime.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2017

2015

2014

2013

2012

2011

Articles

Book sections

Conferences

Bywgraffiad

Ers mis Mehefin 2022, rwyf wedi bod yn Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy'n aelod o'r grŵp Cybersecurity, lle rwy'n cyd-arwain ymgysylltiad diwydiannol y grŵp. Fi hefyd yw arweinydd modiwl y modiwl Diogelwch Systemau Gweithredu, sy'n rhan o MSc Seiberddiogelwch a Thechnoleg newydd sydd wedi'i achredu gan NCSC yng Nghaerdydd, gyda chefnogaeth PwC.

Cyn Prifysgol Caerdydd, gweithiais fel uwch-ddarlithydd yn yr adran Cyfrifiadureg a Thechnolegau Creadigol ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ym Mryste. Roedd fy rôl yn cynnwys arweinyddiaeth modiwl mewn cyfres o fodiwlau gan gynnwys Offer Diogelwch a Fforensig (UGT), Diogelwch Systemau Critigol (PGT) a Phrosiectau'r Flwyddyn Olaf (UGT).

Mae gen i brofiad cryf yn y diwydiant. Bûm yn gweithio i Toshiba Research Europe rhwng Chwefror 2020 a Mehefin 2022 fel uwch beiriannydd ymchwil sy'n cynnal ymchwil ar y groesffordd rhwng AI a seiberddiogelwch, yn ogystal ag ymchwil ynghylch cerbydau ymreolaethol cysylltiedig. Roeddwn yn gyfrifol am strategaeth ymchwil seiberddiogelwch y labordy, gan gydweithio ag unedau busnes Toshiba, a rhanddeiliaid diwydiannol ac academaidd. Roeddwn hefyd yn cymryd rhan weithredol mewn cyfres o brosiectau, gan gynnwys "CAVShield", astudiaeth ddichonoldeb a ariannwyd gan Innovate UK (£281,990) ar ofynion canolfan profi a gwerthuso seiberddiogelwch ar gyfer Cerbydau Ymreolaethol Cysylltiedig (CAVs) a Systemau Cludiant Deallus Cydweithredol (C-ITS), a "SWAN: Secure Wireless Agile Networks", prosiect cydweithredol gyda Phrifysgol Bryste a ariennir gan EPSRC, GCHQ, Toshiba a Roke. Yn ogystal, arweiniais weithgareddau cynnig prosiect ymchwil gan gynnwys SYNERGIA (Secure bY desigN End i ddod â platfoRm i ben ar gyfer ceisiadau Iot wedi'u cyfyngu ar raddfa larGe ar raddfa larGe) yr oeddwn yn arweinydd technegol a phensaer system. Wedi'i ariannu gan Innovate UK (£2.2M) o dan alwad "Arddangoswyr 2020 yn mynd i'r afael â heriau seiberddiogelwch yn y Rhyngrwyd Pethau: rownd 2," canolbwyntiodd SYNERGIA ar ddiogelwch cymwysiadau IoT ar raddfa fawr sy'n gyfyngedig i adnoddau ar raddfa fawr sy'n dibynnu ar brosesu Edge. Roedd y prosiect yn cynnwys datblygu ac arddangos arloesiadau ymchwil seiberddiogelwch o gwmpas: i) canfod ymyrraeth seiliedig ar AI ar yr Ymyl, ii) cyfathrebu dyfeisiau synhwyrydd yn ddiogel (Endpoints) gyda Pwyntiau Terfynol eraill a'r Edge, iii) rheoli cyfluniad diogel Endpoints a'u llif data ar yr Edge a iv) datblygiad pen ôl llwyfan IoT.

Rwyf hefyd yn dal patent ar "Canfod Ymosodiadau Model mewn AI Dosbarthedig", a gyhoeddwyd ym mis Mai 2022, sy'n canolbwyntio ar ddull i liniaru ymosodiadau model mewn pensaernïaeth Dosbarthu AI gan ddefnyddio dull datganoledig.

Mae fy mhrofiad diwydiannol hefyd yn cynnwys fy swydd fel peiriannydd ymchwil seiberddiogelwch yn Airbus Group Innovations yng Nghasnewydd yn 2015, lle roeddwn yn rhan o ymchwil ynghylch canfod bygythiadau ar gyfer Systemau Rheoli Diwydiannol.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Best Teacher of the Year, Department Of Computer Science and Creative Technologies, UWE, Bristol; Academic year: 2018-19.

 • Best Paper Award, 6th International Workshop on Digital Forensics and Incident Analysis (WDFIA). Title: “Towards a forensically ready cloud storage service”, Authors: T. Spyridopoulos, V. Katos

Aelodaethau proffesiynol

 • Member of PETRAS.
 • ISACA Professional Membership.
 • Palo Alto Networks Authorised Cybersecurity Academy Instructor.
 • Higher Education Academy Fellow (Recognition Reference: PR132452).
 • License to practise the profession of Degree holder Engineer, Greek Technical Chamber.

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2022 - present: Lecturer, Cardiff University
 • 2016 - 2020: Senior Lecturer, UWE, Bristol

Pwyllgorau ac adolygu

 • Grant reviewer, Dutch Research Council (NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
 • Conference Co-chair, International Conference on Security of Information and Networks
 • Programme Committee Member: Globecom CISS
 • Journal reviewer, Computers and Security, Journal of Information Security and Applications, Journal of the Operational Research Society

Meysydd goruchwyliaeth

The areas I'm interested in supervising are:

 • Cybersecurity for AI and AI for cybersecurity (e.g. distributed AI for cybersecurity)
 • Cybersecurity modelling and simulations (epidemiology modelling, systems theory, game theory, attack trees etc.)

Goruchwyliaeth gyfredol

Vasilis Ieropoulos

Vasilis Ieropoulos

Myfyriwr ymchwil

Yogha Pramadi

Yogha Pramadi

Myfyriwr ymchwil

Othmane Belarbi

Othmane Belarbi

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Seiberddiogelwch a phreifatrwydd
 • Deallusrwydd artiffisial
 • Modelu ac efelychu
 • System a diogelwch rhwydwaith