Ewch i’r prif gynnwys

Dr David Stanton PhD, BSc (Hons)

Darlithydd

Ysgol y Biowyddorau

Email
StantonDW@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14649
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell C/6.10, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n genetegydd esblygiadol sydd â diddordeb mewn deall sut mae prosesau naturiol ac anthropogenig yn ymwneud â newid bioamrywiaeth. Er mwyn gwneud hyn, credaf fod angen dealltwriaeth o fioamrywiaeth hanesyddol yn gyntaf.

Mae fy ymchwil yn ymchwilio i'r amrywiaeth hwn yn y gorffennol ym mhoblogaethau anifeiliaid gwyllt, gan ddefnyddio DNA hanesyddol a hynafol, ac yn ei gymharu â'r rhai sy'n fyw heddiw. Y nod yn y pen draw yw defnyddio'r cymariaethau hyn i wella ein rhagfynegiadau o sut mae bioamrywiaeth heddiw yn debygol o newid i'r dyfodol.

Rwyf wedi gweithio ar ystod eang o wahanol dacsa a systemau astudio, gyda ffocws diweddar ar gigysyddion diflanedig fel llewod ogofâu, Homotherium, blaidd Ynysoedd y Falkland, a phoblogaethau blaidd hynafol o Ewrasia.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'm grŵp ymchwil?

Mae gen i gyfleoedd i fyfyrwyr israddedig, Meistr a PhD, cysylltwch os oes gennych ddiddordeb.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2009

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn defnyddio dulliau maes, moleciwlaidd a dadansoddol i geisio deall pam mae bioamrywiaeth yn newid dros amser. Rwy'n defnyddio DNA a biowybodeg hynafol yn bennaf i drosoli gwybodaeth o sbesimenau hen neu ddiraddiedig.

Cyllid

Cefnogwyd fy ngwaith gan y cyllidwyr canlynol:

 • ANCHG
 • Comisiwn Ewropeaidd (Cymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie)
 • Canolfan Amlddisgyblaethol Uppsala ar gyfer Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Uwch
 • Wellcome
 • Ysgol y Biowyddorau Prifysgol Caerdydd
 • PacBio
 • Cadwraeth Ryngwladol Gilman
 • Cymdeithas Sŵolegol Llundain

Maes

Mae fy ymchwil yn cynnwys/cynnwys gwaith maes yn y lleoliadau canlynol:

 • De America (Taleithiau Brasil Paraná, Mato Grosso do Sol, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas)
 • Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (Gwarchodfa Faunal Okapi a Pharc Cenedlaethol Lomami)
 • Honduras (Parc Cenedlaethol Cusuco)
 • De Cymru (Taf, Rhymni, Sirhywi, a dalgylchoedd afon Ebwy)
 • Borneo Malaysia (Canolfan FIeld Danau Girang, Afon Kinabatangan)

Bywgraffiad

Gyrfa academaidd hyd yn hyn:

 • 2022 - presennol: Darlithydd (Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd)
 • 2020 – 2022: Ymchwilydd ôl-ddoethurol (Prifysgol y Frenhines Mary, Llundain)
 • 2018 – 2020: Cymrawd Ymchwil Marie Skłodowska-Curie (Amgueddfa Hanes Naturiol Sweden)
 • 2015 – 2018: Cydymaith Ymchwil (Prifysgol Caerdydd)
 • 2010 – 2015: PhD (Prifysgol Caerdydd)
 • 2007 – 2010: Cynorthwy-ydd Ymchwil (Prifysgol Caerdydd)
 • 2004 – 2007: BSc Bioleg (Prifysgol Caerdydd)

Anrhydeddau a Gwobrau:

 • Cymrawd Anrhydeddus, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd (2018)
 • Cymrawd Anrhydeddus, Ysgol y Biowyddorau Prifysgol Caerdydd (2018)