Ewch i’r prif gynnwys
Kirstin Strokorb

Dr Kirstin Strokorb

(hi/ei)

Uwch Ddarlithydd; Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig

Yr Ysgol Mathemateg

Email
StrokorbK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88833
Campuses
Abacws, Ystafell 4.22, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ffenomenau dibyniaeth aml-amrywiol, gofodol ac amserol mewn theori gwerth eithafol. Mae'r olaf yn gangen o debygolrwydd ac ystadegau sy'n darparu gweithdrefnau damcaniaethol gadarn ar gyfer yr asesiad meintiol neu ddigwyddiadau prin a pheryglus fel arfer (er cystal â phosibl, mae gwybod y cyfyngiadau hefyd yn fater pwysig). Mae ei ddulliau yn wirioneddol berthnasol i sefydliadau, sy'n dymuno asesu datguddiadau risg mewn ffordd feintiol sy'n cael ei gyrru gan ddata, er enghraifft, gwasanaethau ariannol a chwmnïau yswiriant neu mewn peirianneg amgylcheddol. 

Cyfrifoldebau

Gweithgareddau/newyddion diweddar

 • Rhagargraffiad newydd: Modelau graffigol ar gyfer mesurau anfeidrol gyda chymwysiadau i eithafion a phrosesau Lévy (Sebastian Engelke, Jevgenijs Ivanovs, Kirstin Strokorb), cf. https://arxiv.org/abs/2211.15769 -  Gellir dod o hyd i gyflwyniad o'r fframwaith cyffredinol yma: https://www.youtube.com/watch?v=uQ6cbMXuADw Rhai newyddbethau yn y papur nad ydynt yn y sgwrs: theorem math Hammersley-Clifford ac enghraifft Annibynnol Asymptotig.

 

 • Rhagargraffiad newydd: Stocastig archebu mewn eithafion aml-variate (Michela Corradini, Kirstin Strokorb), cf. https://arxiv.org/abs/2209.02039 - Diweddarwyd! 

 

 • Derbyn: Sesiwn Papur Gwahoddedig Ystadegau Gwerth Eithafol yn 63ain Cyngres Ystadegau y Byd ISI 2021 (rhithwir, 11-16 Gorffennaf 2021). Rwy'n gobeithio y bydd yn helpu i dynnu sylw at rai o lwyddiannau diweddar EVS a phwysigrwydd yn y dirwedd ymchwil ystadegau a thu hwnt.

 

 

 • Llongyfarchiadau i Jonas Brehmer ar ei lwyddiant PhD viva! (7 Rhagfyr 2020)
 • Trefnus: Sesiwn ar Ddatblygiadau mewn Eithafion Tymhorol yn CMStatistics yn Llundain (Rhagfyr 2019).
 • Llongyfarchiadau i Jonas Brehmer ar ei bapur cyhoeddedig cyntaf (yn EJS) fel myfyriwr PhD! Pam na all swyddogaethau sgorio asesu nodweddion cynffon (Jonas Brehmer a Kirstin Strokorb), Hydref 2019.
 • Llongyfarchiadau i Aidan Gibbons, a gyflwynodd ei brosiect CUROP ar eithafion glawiad mewn hinsawdd newidiol yn Neuadd y Ddinas Caerdydd! (Hydref 2018)
 • Trefnus: Gweithdy Bach ar Theori Gwerth Eithafol yn Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd (gyda ffocws ar heriau diweddar a chymwysiadau gofodol). Diolch yn fawr iawn am gyfraniadau pawb! Cefnogwyd y gweithdy gan yr LMS (Dathlu Penodiad Newydd).

Cyhoeddiad

2024

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2010

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Mae fy ffocws ymchwil yn canolbwyntio ar brosesau stocastig a chysyniadau dibyniaeth mewn theori gwerth eithafol, cangen o debygolrwydd ac ystadegau sy'n darparu gweithdrefnau damcaniaethol gadarn ar gyfer allosod y tu hwnt i'r ystod o ddata (er cystal â phosibl, mae gwybod y cyfyngiadau hefyd yn fater pwysig). Mae ei ddulliau fel arfer yn berthnasol i sefydliadau sy'n agored i risgiau uchel, er enghraifft, gwasanaethau ariannol a chwmnïau yswiriant neu sefydliadau peirianneg amgylcheddol. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn offer sain ar gyfer gwerthuso rhagolwg.

Hyd yn hyn, rwyf wedi cymryd rhan mewn prosiectau sy'n ymwneud â'r pynciau canlynol:

 • Theori gwerth eithafol (swyddogaethau cydberthynol a chysyniadau dibyniaeth ar gyfer gwerthoedd eithafol, cysylltiadau â geometreg stocastig a mesurau risg, annibyniaeth amodol)
 • Problemau realaeth (sy'n delio â bodolaeth modelau stochastig gyda rhai eiddo dosbarthu rhagnodedig, cysylltiadau â geometreg amgrwm)
 • Prosesau stochastig (yn enwedig prosesau Gaussian a max-sefydlog, egwyddorion adeiladu, efelychu, meddalwedd R RandomFields)
 • Cadwyni Markov (modelu esblygiad y gadwyn ar ôl digwyddiad eithafol)
 • Offer sain ar gyfer gwerthuso rhagolwg (a chyfyngiadau)

Gyda fy ymchwil, hoffwn gyfrannu at ddatblygu gwell offer ar gyfer dadansoddi a rhagfynegi digwyddiadau prin, yn enwedig eu maint tymhorol a gofodol, a'r dilysiad trylwyr bod yr offer hyn yn addas mewn sefyllfaoedd cyffredinol iawn.

Cyflwyniadau gwahoddedig

 • Medi 2024: Seminar ym Mhrifysgol Lausanne 
 • Awst 2024: Oberwolfach Gweithdy 2434 - Mathemateg, Ystadegau a Geometreg Digwyddiadau Eithafol mewn Dimensiynau Uchel
 • Awst 2024: Cyngres y Byd Bernoulli-IMS mewn Tebygolrwydd ac Ystadegau 
 • Mehefin 2024: Seminar ym Mhrifysgol Lancaster
 • Mai 2024: Seminar Gwyddoniaeth Ystadegol UCL
 • Mai 2024: Seminar Birmingham
 • Gweithdy Safbwyntiau Newydd yn Theori Gwerthoedd Eithafol, Canolfan Inter-Prifysgol Dubrovnik (2023) 
 • 29ain Cynhadledd Nordig mewn Ystadegau Mathemategol, NORDSTAT 2023, Gothenburg (2023)
 • Cynhadledd ar Ddulliau Spatio-Tymhorol Addasol ac Uchel Dimensiwn ar gyfer Rhagfynegi, CIRM Luminy (2022)
 • Confernce ar gynffonau trwm, dibyniaeth hir-amrywiaeth, a thu hwnt, CIRM Luminy (2022)
 • Gweithdy BIRS ar Gyfuno Casgliad Achosol a Theori Gwerth Eithafol wrth Astudio Eithafion Hinsawdd a'u Achosion, campws Okanagan UBC, ar-lein (2022)
 • Cynhadledd Arloesi Rhagweld Ynni (Hyfforddiant Meddalwedd), King's College Llundain (2022)
 • Gweminar tebygolrwydd, Coleg y Brenin Llundain, ar-lein (2022)
 • Gweminar ystadegau, Coleg y Brenin Llundain, ar-lein (2021)
 • Dyddiau tebygolrwydd ac ystadegau Almaeneg, Mannheim, ar-lein (2021)
 • Seminar y RTG 2121, Universitäten Bochum-Dortmund-Essen, ar-lein (2021)
 • Seminar ystadegau, Coleg Imperial Llundain, ar-lein (2021)
 • CFE-CMStatistics, Llundain (2019)
 • Seminar Ymchwil Stochasteg, Mannheim (2019)
 • Gweithdy ar amrywiad rheolaidd, Split (2019)
 • Cynhadledd 11eg ar Ddadansoddi Gwerth Eithafol, Zagreb (2019)
 • Seminar ystadegau, Prifysgol Caerfaddon (2019)
 • Seminar Ystadegau, Prifysgol St Andrews (2019)
 • Stochastisches Kolloquium, Prifysgol Göttingen (2019)
 • Seminar TiDE eithafol, Prifysgol Tilburg (2018)
 • Seminar Ystadegau a Tebygolrwydd, Prifysgol Nottingham (2018)
 • Seminar Ystadegau, Prifysgol Newcastle (2018)
 • Gweithdy BIRS-CMO ar Hunan-debygrwydd, dibyniaeth ac Eithafion hir-amrywiaeth, Oaxaca (2018)
 • Cynhadledd 40fed ar Brosesau Stocastig a'u Ceisiadau, Gothenburg (2018)
 • CFE-CMStatistics, Llundain (2017)
 • Seminar Ymchwil Stochasteg, Mannheim (2017)
 • Oberseminar Stochastik, Braunschweig (2017)
 • Cynhadledd 10th ar Ddadansoddi Gwerth Eithafol, Delft (2017)
 • Wythnos Ystadegol yr Almaen (Minisymposium on EVT), Augsburg (2016)
 • 3ydd Cynhadledd Cymdeithas Ryngwladol Ystadegau An-parametrig, Avignon (2016)
 • Gweithgor Theori Gwerth Eithafol UPMC Paris 6 (2016)
 • Gweithdy ar Ddibyniaeth, Sefydlogrwydd ac Eithafion, Fields Sefydliad Toronto (2016)
 • Seminar mewn Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegau, Copenhagen (2015)
 • Mathemateg ac Ystadegau Rheoli Risg Meintiol, Oberwolfach (2015)
 • 9fed Cynhadledd ar Ddadansoddi Gwerth Eithafol, Ann Arbor (2015)
 • Gweithdy Datblygiadau Newydd mewn Econometreg a Chyfres Amser, Bochum (2015)
 • Geometreg stocastig Gweithgor Karlsruhe (2015)
 • Colloquium on Probability and Statistics, Bern (2014)

Addysgu

Cymwysterau

 • 2018 Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (Ymlaen Llaw HE, D2)
 • 2017 Baden-Wuerttemberg-Tystysgrif (cwblhau rhaglen mewn addysgeg addysg uwch yn llwyddiannus)

Mentrau addysgu

 • Cychwynnwr a Threfnydd TEASER - TEAching-Goruchwyliaeth-Edi-foRum yn Ysgol Mathemateg Caerdydd (ar y cyd ag Ana Ros Camacho)

Cyrsiau lefel PhD

Caerdydd

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd fel darlithydd yn addysgu ar y cynllun gradd Mathemateg Ariannol newydd ac rwy'n goruchwylio prosiectau o fewn ein rhaglenni gradd MSc

 • MA3805 Rheoli Risg Meintiol (modiwl newydd)  
 • MA2801 Econometreg ar gyfer Mathemateg Ariannol (modiwl newydd)
 • MA1801 Cyllid I: Marchnadoedd Ariannol a Rheolaeth Ariannol Gorfforaethol (modiwl newydd)

Mannheim

 • Cyflwyniad i Ystadegau Gwerth Eithafol (Darlithoedd a Thiwtorialau, modiwl newydd)
 • Cyflwyniad i Theori Gwerth Eithafol Gofodol (Darlithoedd a Thiwtorialau, modiwl newydd)
 • Cyflwyniad i Fathemateg Yswiriant (Darlithoedd a Thiwtorialau, 50%, modiwl newydd)
 • Modelau Llinol (Tiwtorialau a Chymorth, modiwl newydd)
 • Dadansoddiad Swyddogaethol (Tiwtorialau a Chymorth)
 • Cyflwyniad i'r iaith rhaglennu ystadegol R (Cymorth)

Göttingen

Tiwtorialau yn

 • Dadansoddiad Swyddogaethol
 • Algebra llinol a geometreg dadansoddol
 • Dadansoddiad II
 • Mathemateg Wahaniaethol

Arall

Bywgraffiad

 • 2017 - present: Lecturer at Cardiff School of Mathematics, Cardiff University.
 • 2013 - 2016: Postdoctoral Research and Teaching assistant at Institute of Mathematics, University of Mannheim.
 • Autumn 2015: Research stay at Department of Mathematical Sciences, University of Copenhagen.
 • 2013: PhD at Institute of Mathematical Stochastics/RTG 1023, University of Goettingen.
 • 2010: Diploma at Mathematics Institute, University of Goettingen.
 • Autumn 06/Winter 07: Exchange student at Mathematics Institute, Warwick University.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cymrawd Ymchwil Oberwolfach: Rwy'n edrych ymlaen at archwilio rhai syniadau cyffrous gyda Marco Oesting a Raphael de Fondeville yn 2024 yn yr MFO.
 • Enwebwyd ar gyfer Gwobr Philip Leverhulme (Ymddiriedolaeth Leverhulme) gan yr Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd (2020) 
 • Gwobr Gweithdy Rhyngddisgyblaethol Mardia gan y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol, a ddyfarnwyd i K. Strokorb (PI), M. Ekström ac O. Jones (Prifysgol Caerdydd) (2018)
 • Enwebwyd ar gyfer gwobr Traethawd Hir y Universtitätsbund Göttingen e.V. gan y Gyfadran Mathemateg a Chyfrifiadureg, Prifysgol Göttingen (2014)

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau gwyddonol:

Golygydd Cyswllt ar gyfer cyfnodolion gwyddonol a adolygir gan gymheiriaid:

Adolygu ar gyfer cyfnodolion gwyddonol a adolygir gan gymheiriaid:

Adolygiadau ar gyfer MathSciNet.

Adolygiadau grant ar gyfer

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Michela Corradini

Michela Corradini

Myfyriwr ymchwil

Efe Efe-Eyefia

Efe Efe-Eyefia

Myfyriwr ymchwil

Matt Hutchings

Matt Hutchings

Myfyriwr ymchwil