Ewch i’r prif gynnwys
Philip Swan

Mr Philip Swan

Rheolwr Datblygu Busnes - Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Email
SwanP1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74638
Campuses
21-23 Ffordd Senghennydd, Ystafell 2.57, Abacws building, Senghennydd Road, Cathays, Cardiff, CF24 4AG, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Phil yw Rheolwr Datblygu Busnes yn yr Uned DPP a’r prif gyswllt rhwng yr Uned DPP a Choleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae ei rôl yn cynnwys cynorthwyo cydweithwyr i ddatblygu a chynnal cynigion DPP hyblyg, gan gynnwys cyrsiau byr hyd at fodiwlau ôl-raddedig annibynnol, yn ogystal â monitro, coladu a hysbysu ynghylch data mewn perthynas â gweithgaredd DPP.

Mae’n angerddol am weithio gydag adrannau academaidd i helpu i ledaenu’r cyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd sydd gennym yn y Brifysgol ymysg sefydliadau sector preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector drwy gyfrwng hyfforddiant ymarferol, ymgysylltu a chanolbwyntio ar effaith rhaglenni.

Bywgraffiad

Ymunais â’r Uned DPP ar ôl gweithio mewn rôl datblygu rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe lle roeddwn yn gweithio ledled y Dwyrain Canol, yn ogystal â Tsieina a Rwsia. Cyn hynny, gweithiais mewn swyddi ymgysylltu â busnes ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Aberystwyth, yn ogystal â Phrifysgol Bedfordshire, lle bûm yn goruchwylio prosiect sgiliau lefel uwch Luton.

Mae gen i radd dosbarth cyntaf mewn Rheoli Busnes o Brifysgol Caer, gradd meistr mewn Entrepreneuriaeth Strategol o Brifysgol Southampton, a doethuriaeth o Brifysgol De Cymru. Cafodd fy ymchwil ddoethurol ei noddi gan Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB) ac roedd yn edrych ar nodweddion ymddygiadol entrepreneuriaid Cenhedlaeth Z yng Nghymru.