Ewch i’r prif gynnwys
George Tackley   MBBCh, Phd

Dr George Tackley MBBCh, Phd

Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
TackleyG@caerdydd.ac.uk
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Nid yw ein profiad o'r byd yn drosglwyddiad syml o wybodaeth ysgogol i'r ymennydd. Cymerwch enghraifft o boen. Mae pigo pin-prick ar flaen eich bys yn destun newid ar sawl lefel o fewn y system nerfol, o safle anafiadau lle mae uniondeb ac anaf meinwe yn berthnasol, yr holl ffordd i fyny i'r ymennydd lle mae cyflwr emosiynol a sylwgar yn dod i rym.

Yn rhyfeddol, mae'r ymennydd weithiau'n gweithredu i newid gwybodaeth synhwyraidd ar adeg mynediad yn y llinyn asgwrn cefn. Hynny yw, gall bod yn anhapus neu mewn amgylchedd anarferol newid sut mae gwybodaeth poen yn cael ei phrosesu cyn iddo agosáu at eich ymennydd, weithiau mor bell i lawr â'ch cefn isaf!

Rydym yn aml yn meddwl am y llinyn asgwrn cefn mor bell o'r ymennydd a dim ond cwndid ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth o'r tu allan i'r tu mewn. Mae fy ymchwil gyda delweddu MR yn ceisio herio hyn, gan edrych ar y nifer o ffyrdd y caiff gwybodaeth synhwyraidd ei haddasu yn y llinyn a cheisio deall sut mae perthynas agos yr ymennydd a'r llinyn yn llywio sut rydyn ni'n teimlo ac yn gweithredu.

Fel estyniad i'r gwaith hwn, mae gen i ddiddordeb yn y ffordd mae poen yn cael ei brosesu'n wahanol mewn cyflyrau poen cronig, yn enwedig y rhai sydd â phoen 'nociplastic'. Nid oes gan boen nociplastic unrhyw anaf canfyddadwy na niwed i'r nerf ond mae hynny oherwydd newidiadau mewn nerfau a rhwydweithiau. Rwy'n cael fy holi a oes newidiadau nociplastic yn digwydd yn y llinyn a sut y gall hyn haenu cleifion yn well.

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

  • Prosesu somatosensory (yn enwedig poen, ond hefyd cyffwrdd cosi ac affeithiol)
  • delweddu llinyn y cefn (MRI, gan gynnwys MRI swyddogaethol)
  • Cyflyrau poen nociplastic (gan gynnwys ffibromyalgia)
  • Awtistiaeth (yn enwedig gwahaniaethau synhwyraidd cyffyrddol)
  • Datblygu dyfais ar gyfer profion somatosensory