Ewch i’r prif gynnwys
Richard Tait  M.A., D.Phil. (Oxon)

Yr Athro Richard Tait M.A., D.Phil. (Oxon)

Athro Newyddiaduraeth

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
TaitR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11345
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell 0.31B, Caerdydd, CF10 1FS

Trosolwyg

Yn 2003/4 roeddwn yn aelod o'r Adolygiad Annibynnol o Gyfathrebu'r Llywodraeth, dan gadeiryddiaeth Bob Phillis a sefydlwyd ar ôl y berthynas Jo Moore/Martin Sixmith. Y llynedd, ymunais â Chomisiwn Cymdeithas Hansard ar y Senedd yn The Public Eye. Am bum mlynedd bûm ar fwrdd ymgynghorol cynhadledd newyddion flynyddol NewsXchange, lle yn 2003 cyflwynais brosiect ymchwil Prifysgol Caerdydd ar ohebwyr wedi'u gwreiddio.

Ar hyn o bryd rwy'n datblygu, gyda chydweithwyr rhyngwladol, fodiwl diogelwch newyddiaduraeth i'w ddefnyddio mewn ysgolion newyddiaduraeth prifysgol.

I ffwrdd o'r gwaith, dwi'n sgïo yn yr Alpau Ffrengig, chwarae tenis, mynd i'r bale a'r opera pan alla i a cheisio ffitio yn y daith od i Bont Stamford - ond mae fy ngwraig Jane a'i merch Rachel (10 oed) yn cael galwad gyntaf ar fy amser.

Cyhoeddiad

2020

2016

  • Jain, S. 2016. India: You ain't seen nothing yet. In: Mair, J. et al. eds. Last Words?: How can journalism survive the decline of print?. Bury St Edmunds: Abramis academic publishing

2014

2013

2007

2006

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

War reporting, journalism and politics, broadcasting policy, political communications, journalist safety.

Addysgu

Journalistic ethics, investigative reporting, specialist journalism, safety and stress.