Ewch i’r prif gynnwys
Mehmet Takci

Mr Mehmet Takci

Researcher

Yr Ysgol Peirianneg

Email
TakciM@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell Ystafell E.2.17, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol o fewn cwmpas Prosiect VPP4Islands yng nghanolfan CIREGS Prifysgol Caerdydd. Cyn ymuno â Chaerdydd, bu'n gweithio ym Mhrifysgol Dechnegol Gebze fel cynorthwyydd ymchwil am 9 mlynedd. Profiad o ysgrifennu, dadansoddi, dylunio, dogfennu a datblygu prosiectau cenedlaethol a rhyngwladol fel GreenDC a ariennir gan H2020 UE, Tubitak 1001-116E107, Tubitak 1001- 110E113 a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Gwyddonol a Thechnolegol Twrci (Tubitak), a GTU- Prosiect Ymchwil Gwyddonol. Mae diddordebau cyfredol yn cynnwys systemau pŵer a phroblemau ansawdd pŵer, grid smart, rheoli ochr y galw, dulliau dysgu peiriant ar gyfer rhagweld ynni ac optimeiddio.

CYHOEDDIADAU

Ymchwil

PROSIECTAU YMCHWIL GWYDDONOL

06.2022 - Yn bresennol

Virtual Power Plant ar gyfer isLANDS Interoperable a Smart (VPP4ISLANDS)

Wedi'i ganiatáu gan: Y Comisiwn Ewropeaidd -Horizon 2020 (www.vpp4islands.eu), EUR 587,620

Swydd: Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol

01.2017 - 06.2022

Rheoli Ochr Galw Ynni Cynaliadwy ar gyfer Canolfannau Data Gwyrdd (GreenDC)

Dyfarnwyd gan: Horizon 2020-MSCA-RISE-2016 (www.greendc.eu), EUR 234,000

Swydd: Ymchwilydd

  Mae prosiect GREENDC yn cyfrannu at ganolfannau data mwy gwyrdd trwy ddatblygu offeryn cymorth penderfyniadau sy'n helpu rheolwyr canolfannau data i ragweld gofynion ynni yn well a gwerthuso strategaethau i leihau gwastraff ynni ac  allyriadau.

 • Gweithio ar rannu, glanhau, a chydamseru'r data mesuredig er mwyn diffinio paramedrau rhagweld.
 • Model defnydd pŵer aflinol datblygedig o TG, dyfeisiau oeri a chyfanswm y Ganolfan Data.
 • Modelau rhagweld wedi'u dyfeisio ar gyfer defnydd pŵer canolfan ddata gan ddefnyddio dadansoddiad atchweliad aflinol a dulliau rhwydwaith niwral artiffisial.
 • Wedi rheoli proses treial maes System Cymorth Penderfyniad GREENDC v1.0 trwy ddarparu rhagor o wybodaeth am ddefnyddioldeb y feddalwedd a gwirio defnyddioldeb ac ymarferoldeb.
 • Cymryd rhan mewn ysgrifennu nwyddau technegol ac adroddiadau ariannol ar gyfer GTU.
 • Gwnaeth nifer o gyflwyniadau, cymryd rhan mewn gweithgareddau lledaenu.
 • Gweithio ar ddatblygu'r offeryn optimeiddio sy'n diffinio'r amserlen rheoli pŵer gorau trwy ddyrannu ffynonellau ynni a chaniatáu i'r ganolfan ddata gymryd rhan mewn systemau rheoli ochr y galw i leihau gwastraff cost ac ynni.
06.2017 - 06.2018

Datblygu Map Effaith Systemau Dosbarthu Wedi'u treiddio'n Uchel gyda Chynhyrchu Lleol

Cyhoeddwyd gan: Cyngor Ymchwil Gwyddonol a Thechnolegol Twrci, USD 85,500

Swydd: Ysgolhaig Ymchwil

Mae map effaith wedi'i lunio i arwain strategaethau lleoli generaduron lleol gweithredwyr rhwydweithiau dosbarthu ac oedi buddsoddiadau sy'n ofynnol gan y rhwydweithiau dosbarthu traddodiadol newidiol. Mae maint y generaduron lleol y gellir eu hychwanegu at unrhyw leoliad yn y rhwydwaith dosbarthu wedi'i bennu a hefyd mae'r amodau gweithredu rhwydwaith dosbarthu wedi'u harchwilio pan ddynodir lleoliad y generadur.

 •  Wedi gweithio o fewn cwmpas pecyn gwaith yr adolygiad llenyddiaeth a chyflawni prosiectau ysgrifennu.

01.2018 - 06.2018

Datblygu Llwyfan Arbrofol ar gyfer Rhaglennu Ymarferol - GTU - Prosiect Ymchwil Gwyddonol

Nod y prosiect yw gwneud dysgu'r iaith rhaglennu C / C ++ yn haws ac yn gyflymach mewn cyrsiau "Cyflwyniad i Gyfrifiadur" a "Cyflwyniad i Raglennu" a roddir ar ddechrau addysg beirianneg electronig. Yn y prosiect, datblygwyd y modiwlau hyfforddi sy'n hwyluso dealltwriaeth o'r rhaglennu yn y labordy. Crëwyd y modiwlau hyn ar "blatfform arbrofol" gyda'r cerdyn microbrosesydd, Arduino.

 •  Cyfrannu at ddatblygu cynnig y prosiect a pharatoi llawlyfrau arbrofi ar gyfer "llwyfan arbrofol" gan gynnwys tasgau arbennig i wella sgiliau dysgu myfyrwyr yn sesiynau labordy'r "Cwrs Algorithmau a Rhaglennu.

04.2012 - 02.2013

Datblygu dull newydd ar gyfer canfod llwyth cynhyrchu harmonig

Cyhoeddwyd gan: Cyngor Ymchwil Gwyddonol a Thechnolegol Twrci, USD 139,000

Swydd: Ysgolhaig Ymchwil

 Cyflwynir dull newydd yn seiliedig ar fesuriadau un pwynt i bennu llwythi cynhyrchu harmonig a ddosberthir mewn systemau pŵer. Mae'r dull newydd yn canfod llwyth cynhyrchu harmonig ac yn rhannu cyfrifoldeb harmonig rhwng cyfleustodau a defnyddiwr.

 •  Cyfrannu at becyn gwaith adolygu llenyddiaeth a chyflawni prosiectau ysgrifennu.
 • Modelau llwyth llinol a nonlinear datblygedig trwy amgylchedd Matlab-Simulink i brofi cywirdeb y dulliau ar gyfer canfod llwythi cynhyrchu harmonig a rhannu cyfraniadau harmonig rhwng cyfleustodau a defnyddiwr.
 • Modelodd ffynhonnell foltedd yn amgylchedd Matlab sy'n cynhyrchu cynnwys harmonig ar hap yn unol â safon IEC 61000-3-6 ar gyfer yr efelychu.
 • Adeiladu system brawf a oedd yn cynnwys llwythi real llinellol ac aflinol sy'n cael eu cyflenwi gan y cyflenwad pŵer rhaglenadwy er mwyn profi cywirdeb mynegeion a dulliau

Bywgraffiad

Derbyniodd Mehmet Türker Takci y B.Sc., M.Sc. a Ph.D graddau yn yr Adran Peirianneg Electroneg o Brifysgol Dechnegol Gebze, Twrci, yn 2011, 2015, a 2022, yn y drefn honno. Bu'n gweithio fel Cynorthwy-ydd Ymchwil gyda Phrifysgol Dechnegol Gebze o 2013 i 2022. 

Safleoedd academaidd blaenorol

02.2013 - 02.2022 :  Cynorthwy-ydd Ymchwil, Adran Peirianneg Electroneg, Prifysgol Dechnegol Gebze, Twrci

05.2018 - 09.2018 :   Ymweld Ymchwilydd – Prifysgol Brunel Llundain, Uxbridge, UK