Ewch i’r prif gynnwys

Dr Alison Tarrant

Darlithydd yn y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fy meysydd ymchwil yw rheoleiddio gofal cymdeithasol a gofal cymdeithasol yng nghyd-destunau, anabledd a hawliau dynol anabledd rhyngwladol datganoledig a'r DU. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y modd y mae iaith, cyfraith a pholisi yn siapio hunaniaethau. Rwy'n defnyddio gwahanol ddulliau ansoddol i ymgymryd ag ymchwil gymdeithasol-gyfreithiol gan gynnwys dadansoddi testunol a chyfweliadau.

Derbyniais fy PhD yn 2019. Archwiliodd fy nhraethawd ymchwil sut mae'r cysyniad o fyw'n annibynnol a ddyfeisiwyd gan fudiad pobl anabl wedi cael ei amsugno a'i ddefnyddio yng nghyfraith polisi a gofal cymdeithasol Cymru. Rwy'n gyfreithiwr cymwysedig (heb ymarfer) ac wedi gweithio yn y meysydd rheoleiddio ac yswiriant cyn gadael ymarfer i ymgymryd â fy PhD. Rwyf hefyd wedi gweithio yn nhîm polisi ac ymgyrchoedd nifer o sefydliadau anllywodraethol mawr.

Fi yw arweinydd modiwl y modiwl LLB Cyfraith Tort ac rwyf hefyd yn addysgu ar y modiwl LLM Themâu mewn Ymchwil Cymdeithasol-Gyfreithiol. Rwyf hefyd wedi dysgu ar fodiwlau LLB Equity & Trusts and Legal Foundations a'r modiwlau LLM Social Care Rights a'r Gyfraith a Cyfraith Anabledd Hawliau Dynol Rhyngwladol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Articles

Monographs

Other

Thesis

Addysgu

Fi yw cyd-arweinydd modiwl y modiwl LLB Tort Law ac rwy'n addysgu ar y modiwl LLM Themes in Socio-Legal Research.

Yn y gorffennol rwyf wedi dysgu ar fodiwlau LLB Ecwiti ac Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Cyfreithiol. Rwyf hefyd wedi dysgu a bod yn arweinydd modiwl ar gyfer modiwlau LLM Hawliau Gofal Cymdeithasol a'r Gyfraith a Hawliau Dynol Rhyngwladol Cyfraith Anabledd.

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

Dyfarniadau

2007: Gwobr Cyfraith Sweet & Maxwell, Prifysgol Caerdydd (y canlyniadau cyffredinol gorau mewn arholiadau blwyddyn olaf)

2007: Gwobr Corff Alan & Cyril, Prifysgol Caerdydd (myfyriwr aeddfed sy'n cyflawni'r uchaf)

2006: Ysgoloriaeth Israddedigion Prifysgol Caerdydd (perfformiad gorau mewn arholiadau blwyddyn 2)

2002: Gwobr Ymgyrch Saesneg Plain English

Aelodaethau proffesiynol

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Aelod o'r Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol

Cyfreithiwr a dderbynnir (heb ymarfer)

Safleoedd academaidd blaenorol

2021 - presennol: Darlithydd yn y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd

2020 - 2021: Cymrawd Ôl-ddoethurol ESRC, Prifysgol Caerdydd

2019 - 2020: Cyswllt Ymchwil: Prifysgol Caint

2013 - 2019: Tiwtor y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr sydd â diddordeb yn y meysydd isod, yn y DU, cyd-destunau datganoledig a rhyngwladol: 

  • Cyfraith anabledd a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau
  • Gofal cymdeithasol i oedolion: profiadau'r rhai sy'n tynnu ar ofal cymdeithasol, y rhai sy'n gweithio yn y maes, a rheoleiddio gofal cymdeithasol.