Ewch i’r prif gynnwys
Christoph Teufel

Dr Christoph Teufel

Reader, Arweinydd ar gyfer Niwrowyddoniaeth Wybyddol (ar y cyd ag A. Bompas)

Yr Ysgol Seicoleg

Email
TeufelC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75372
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Sefydliad canfyddiadol
Mae niwronau yn y llygad a'r system weledol gynnar yn ymateb i ddarnau bach lleol o ddelweddau. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar sut mae ein hymennydd yn trefnu'r clytwaith hwn o weithgarwch niwral lleol i'w droi'n orchmynion byd-eang a chydlynol. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn rôl dylanwadau o'r brig i lawr o lefelau uwch i lefelau is o brosesu gweledol mewn sefydliad canfyddiadol. Rwy'n gweithio gydag arsylwyr iach a phoblogaethau clinigol, gan integreiddio technegau o seicoffiseg, niwroddelweddu, a modelu cyfrifiadurol.

Canfyddiad a dysgu
Er mwyn arwain ymddygiad llwyddiannus ac addasol, mae angen gwybodaeth briodol am gyflwr y byd ar organeb. Mae'r wybodaeth hon fel arfer yn cael ei dysgu a'i threfnu ar ffurf modelau mewnol. Mae gen i ddiddordeb mewn sut mae bodau dynol ac anifeiliaid yn dysgu caffael modelau mewnol eu hamgylchedd yn wyneb ansicrwydd canfyddiadol. Mae'r gwaith hwn yn cyfuno seicoffiseg a thechnegau o ddysgu peirianyddol.

Canfyddiad wyneb a niwrowyddoniaeth gymdeithasol
Mae gwybodaeth am yr wyneb yn bwysig wrth arwain ymddygiad cymdeithasol llwyddiannus. Felly, gall canfyddiad wyneb ddarparu model defnyddiol ar gyfer sut mae'r ymennydd yn prosesu gwybodaeth sy'n ystyrlon yn fiolegol. Mae fy ngwaith yn y maes hwn yn canolbwyntio ar integreiddio gwybodaeth o nifer o giwiau cymdeithasol ac effeithiau o'r brig i lawr. I fynd i'r afael â'r cwestiynau hyn, rwy'n gweithio gydag arsylwyr iach a phoblogaethau clinigol, gan ddefnyddio seicoffiseg a niwroddelweddu.

Crynodeb addysgu

Rwy'n dysgu gweledigaeth gynnar ar Ganfyddiad, Sylw a Gweithredu cwrs Blwyddyn 2 (PS2021), a pherthynas gweledigaeth gynnar a lefel uchel ar y cwrs Blwyddyn Olaf Canfyddiad Cymdeithasol (PS3215).

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2011

  • Silk, B. J. et al. 2011. Social knowledge. In: Menzel, R. and Fischer, J. eds. Animal Thinking: Contemporary Issues in Comparative Cognition. MIT Press, pp. 267-291.

2010

2009

2007

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gwefannau

Ymchwil

Pynciau ymchwil

Sefydliad canfyddiadol
Mae niwronau yn y llygad a'r system weledol gynnar yn ymateb i ddarnau bach lleol o ddelweddau. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar sut mae ein hymennydd yn trefnu'r clytwaith hwn o weithgarwch niwral lleol i'w droi'n orchmynion byd-eang a chydlynol. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn rôl dylanwadau o'r brig i lawr o lefelau uwch i lefelau is o brosesu gweledol mewn sefydliad canfyddiadol. Rwy'n gweithio gydag arsylwyr iach a phoblogaethau clinigol, gan integreiddio technegau o seicoffiseg, niwroddelweddu, a modelu cyfrifiadurol.

Canfyddiad a dysgu
Er mwyn arwain ymddygiad llwyddiannus ac addasol, mae angen gwybodaeth briodol am gyflwr y byd ar organeb. Mae'r wybodaeth hon fel arfer yn cael ei dysgu a'i threfnu ar ffurf modelau mewnol. Mae gen i ddiddordeb mewn sut mae bodau dynol ac anifeiliaid yn dysgu caffael modelau mewnol eu hamgylchedd yn wyneb ansicrwydd canfyddiadol. Mae'r gwaith hwn yn cyfuno seicoffiseg a thechnegau o ddysgu peirianyddol.

Canfyddiad wyneb a niwrowyddoniaeth gymdeithasol
Mae gwybodaeth am yr wyneb yn bwysig wrth arwain ymddygiad cymdeithasol llwyddiannus. Felly, gall canfyddiad wyneb ddarparu model defnyddiol ar gyfer sut mae'r ymennydd yn prosesu gwybodaeth sy'n ystyrlon yn fiolegol. Mae fy ngwaith yn y maes hwn yn canolbwyntio ar integreiddio gwybodaeth o nifer o giwiau cymdeithasol ac  effeithiau o'r brig i lawr. I fynd i'r afael â'r cwestiynau hyn, rwy'n gweithio gydag arsylwyr iach a phoblogaethau clinigol, gan ddefnyddio seicoffiseg a niwroddelweddu.

Cyllid

Cyllid MRC ar gyfer y prosiect PhD 'Archwilio datblygiad profiadau seicotig gan ddefnyddio niwroddelweddu amlfoddol a modelu mathemategol', £95,477

Gwobr gan Gynllun Symudedd Staff Prifysgol Caerdydd KU Leuven/Prifysgol Caerdydd (2016) (yn cwmpasu teithio rhyngwladol a llety yn Leuven, Gwlad Belg)

Cronfa Cymorth Strategol Sefydliadol Ymddiriedolaeth Wellcome (2015), Cynllun Symudedd, £650

Grant Ymchwil Sefydliad VW, 'The Interplay of Pre-reflective Processes (2010-2014), £82,600

Cymrodoriaeth Teithio o'r Ganolfan Gwyddoniaeth Weledol (2012), Rochester, UDA ($ 1200)

Grant ymchwil gan Ymddiriedolaeth Isaac Newton, 'Neural Correlates of Social Perception: An  fMRI Study', (2009-2010), £17,890

Cydweithredwyr ymchwil

Mewnol
Matt Dunn (Ysgol Optometreg, Caerdydd, y DU)
Krish Singh (Ysgol Seicoleg, Caerdydd, y DU)
Elisabeth von dem Hagen (Ysgol Seicoleg, Caerdydd, DU)
Stanley Zammit (Canolfan MRC ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig, Caerdydd, y DU)

Allanol
Bruce Christensen (Ysgol Seicoleg, Prifysgol Genedlaethol Awstralia, AU)
Steven Dakin (Optometreg a Gwyddoniaeth Gweledigaeth, Prifysgol Auckland, NZ)
Paul Fletcher (Uned Mapio'r Ymennydd, Prifysgol Caergrawnt, y DU)
Peter Scarfe (Vision and Haptics Lab, Prifysgol Reading, UK)
Johan Wagemans (Labordy Seicoleg Arbrofol, KU Leuven, Gwlad Belg)

Bywgraffiad

Addysg israddedig

2005 cyfateb Almaeneg i BSc ac MPhil mewn Bioleg, Prifysgol Rydd Berlin a Max-Planck-Sefydliad Anthropoleg Esblygiadol, yr Almaen

Addysg ôl-raddedig

2006 MPhil Seicoleg Arbrofol, Prifysgol Caergrawnt, UK

2009 PhD Seicoleg Arbrofol, Prifysgol Caergrawnt, UK

Dyletswyddau eraill

Adolygiad o'r grant: BBSRC, UK; MRC, UK; ESRC, UK; Ymddiriedolaeth Leverhulme, y DU; Sefydliad Gwyddoniaeth Israel; Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol y Swistir, Y Swistir; FWO,  Gwlad Belg

Adolygu cyfnodolion ar gyfer 21 o gyfnodolion gwahanol (gan gynnwys  Current Biology, Journal of Vision, American Journal of Psychiatry)

Sgyrsiau gwahoddedig (ee, Laboratoire Psychologie de la Perception, Paris, Ffrainc; Prifysgol Bochum, yr Almaen; Prifysgol Goldsmiths Llundain, y DU; Prifysgol Bergen, Norwy)

Cyflogaeth

Darlithydd presennol 2015, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd  , y DU

2009-2014 Cydymaith ymchwil Posdoethurol, Uned Mapio Ymennydd, Prifysgol Caergrawnt, UK

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau/pwyllgorau allanol

Cydymaith Ymchwil y Coleg (a etholwyd), Coleg Clare, Prifysgol Caergrawnt, y DU (2009-2014)

Aelod o'r Llwyfan Ewropeaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd, Gwyddorau Meddwl, a'r Dyniaethau (etholedig) yn Sefydliad VW (2010-2014)

Gwobr Katharina-Heinroth (2005)

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi yn uniongyrchol (manylion cyswllt ar gael ar y dudalen 'Trosolwg').

Myfyrwyr PhD cyfredol a Postdocs

Stefan Brugger (myfyriwr PhD, dan oruchwyliaeth ar y cyd â Krish Singh)
Hellen Jing Yuan (myfyriwr PhD, dan oruchwyliaeth ar y cyd â Krish Singh)
Abigail Finn (myfyriwr PhD, dan oruchwyliaeth ar y cyd ag Elisabeth von dem Hagen)
Laura Dixon (myfyrwraig PhD, dan oruchwyliaeth ar y cyd ag Elisabeth von dem Hagen
Tyler Bridgewater (myfyriwr PhD, dan oruchwyliaeth ar y cyd â Tom Freeman)
Adelina Halchin (myfyriwr PhD; prif oruchwyliwr: Aline Bompas)

Alumni

Ward Isobel - PhD yn 2021, Postdoc o 2021-2022; bellach yn Uwch Ddadansoddwr yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), UK
Maer Juan Torres - Postdoc 2020-2021; Postdoc yng Ngholeg Prifysgol Dulyn, Iwerddon
Marek Pedziwiatr - PhD yn 2020; Postdoc ym Mhrifysgol Queen Mary, Llundain, y DU
Jazz Croft - PhD yn 2020 (cyd-oruchwyliaeth); bellach yn Uwch Wyddonydd yn y Gweithle yn Flo Health, Inc., UK
Johanna Finneman - PhD yn 2020 (cyd-oruchwyliaeth); Mae bellach yn Postdoc ym Mhrifysgol Caergrawnt, y DU