Ewch i’r prif gynnwys
Anita Thapar

Yr Athro Anita Thapar

(hi/ei)

Athro, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
Thapar@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88325
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 3.07, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Gwyddonydd clinigol ydw i. Fy mhrif ddiddordebau yw anhwylderau niwroddatblygiadol/niwroymwahanu ac iselder ieuenctid. Roeddwn yn  Brif Olygydd (ar y Cyd) y 6ed Argraffiad o Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc Rutter - y gwerslyfr arweiniol ar gyfer clinigwyr a gwyddonwyr ac rwy'n brif olygydd (ar y Cyd) ar gyfer y 7fed rhifyn sydd i ddod.

Rwy'n bennaeth yr Adran Seiciatreg Plant a'r Glasoed academaidd yn yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol a'r grŵp  anhwylderau datblygiadol yn y Ganolfan Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg ac Is-adran. Mae gen  i gontractau ymgynghorol anrhydeddus y GIG hefyd gyda BIP Cwm Taf a Chaerdydd a'r Fro. 

Mae fy rolau ehangach yn cynnwys:

Addysgu/hyfforddi myfyrwyr meddygol a seicoleg/biofeddygol a chlinigwyr dan hyfforddiant y GIG

Cyswllt y GIG

Cyfieithu ein hymchwil i bolisïau iechyd meddwl a niwrowahaniaethu: Ar hyn o bryd  rwy'n gyd-gadeirydd ar Grŵp Cynghori Gweinidogol Niwroamrywiol Llywodraeth Cymru ac ar grŵp cynghori clinigol Llywodraeth Cymru ar gyfer asesu a chefnogi ADHD. Cyn hynny, roeddwn ar grŵp cyfeirio arbenigol Together for Children and Young (iechyd meddwl ac ND)

 

Rwyf hefyd ar fwrdd elusen genedlaethol y DU, sef yr elusen ADHD Foundation Neurodiversity Charity ac yn aelod o Grŵp Llywio Niwroymgyfeirio Cymhlethdod Cymhlethdod  y DU . 

 

 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1989

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Trosolwg o'r ymchwil gyfredol

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar  iselder ieuenctid,  anhwylderau niwroddatblygiadol/niwroamrywioldeb o 0 i 25 mlynedd.

Fy nod yw mynd i'r afael â chwestiynau sydd â pherthnasedd clinigol.

Prosiectau ymchwil a ariennir ar hyn o bryd

 • Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Ieuenctid: £10 miliwn- geneteg WS yn stratifying youth depression 
 • Effeithiau ysgolion ar iechyd meddwl mewn pobl ifanc niwroamrywiol
 •   ADHD mewn menywod ifanc (NIHR uwch gymrodoriaeth J Martin), ADHD a chysylltiadau ag iselder (MRC L Riglin)
 • Carfan C-Gull, Liveropool (cyd-ymgeisydd ar gyfer is-astudiaeth sy'n cynnwys iechyd meddwl) 

Partneriaethau a enwir / costio dramor:

Sefydliad Iechyd Cyhoeddus Norwy: Havdahl a Reichborn-Knerrud

iPsych Denmarc: Mussliner

Sefydliad Karolinska Sweden:  Larsson

NIMH: Pinwydd, Leibenluft

 

Papurau adolygu allweddol a barn bersonol

 • Thapar A, Eyre O, Patel V, Brent D (2022) Iselder mewn pobl ifanc, Lancet; 20; 400(10352):617-631. doi: 10.1016 / S0140-6736(22)01012-1. Epub 2022 Awst 5.PMID: 35940184 
  •  
 • Adolygiad Ymarferydd Thapar A, Livingston LA, Eyre O, Riglin L. (2023): Anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw ac anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth - pwysigrwydd iselder. Seiciatreg Seicol Plentyn J;64(1): 4-15. doi: 10.1111 / JCPP.13678. llanwydd: 35972029.
  •  
 • Sonuga-Barke E, Thapar A. Y cysyniad niwroamrywiaeth: a yw'n ddefnyddiol i glinigwyr a gwyddonwyr? Seiciatreg Lancet. 2021 8(7): 559-561. 

   

 •  Thapar A, Cooper M, Rutter M (2017) anhwylderau niwroddatblygiadol, Lancet Psychiatry 4(4): 339-346.
 • Thapar A, Cooper M, (2016), Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw, The Lancet 387 (10024): 1240-50.
 • Anita Thapar a Daniel S. Pine, James F. Leckman, Stephen Scott, Margaret J. Snowling, Eric Taylor (2015) Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc Rutter, 6ed edn,. John Wiley & Sons Limited ISBN: 978-1-118-38196-0

 

Papurau gwreiddiol dethol

1.      Riglin L, Wootton RE, Thapar AK, LA Livingstone, Langley K, Collishaw S, Tagg J, Smith GD, Stergiakouli E, Tilling K, Thapar A, (2021) ymddangosiad amrywiol symptomau anhwylder sbectrwm awtistiaeth o blentyndod i oedolaeth gynnar, y cylchgrawn Americanaidd o seiciatreg 178(8): 752-760

 

2. Reis, F., Riglin, L., Thapar, A.K., Heron, J., Anney, R., O'Donovan, M.C., Thapar, A.      (2019) nodweddu llwybrau datblygiadol a rôl amrywiadau risg genetig niwroseiciatrig mewn iselder cynnar. JAMA Seiciatreg 76(3): 306-313

 

3. Riglin, L., Collishaw, S., Thapar, AK., Dalsgaard, S., Langley, K., Davey Smith, G., Stergiakouli, E., Maughan, B., O'Donovan, M. & Thapar, A.      (2016) Cymdeithas amrywiadau risg genetig gyda llwybrau Anhwylder Diffyg Sylw/Gorfywiogrwydd yn y boblogaeth gyffredinol. JAMA Seiciatreg. 73(12):1285-1292

 

4. Riglin L, Eyre O, Thapar AK, Stringaris A, Leibenluft E, Pine D, Tilling K, Davey Smith G, O'Donovan MC, Thapar A, (2019) Adnabod mathau newydd o anniddigrwydd gan ddefnyddio dull genetig datblygiadol.        American Journal of Psychiatry, Jul 1; 176(8): 635–642

 

5. Rice F, Gwerthwyr R, Hammerton G, Eyre O, Bevan Jones R, Thapar AK, Collishaw S, Harold G, Thapar A, (2017) Rhagflaenwyr anhwylder iselder mawr newydd mewn plant a phobl ifanc mewn risg teuluol uchel.       JAMA Seiciatreg 1; 74(2):153-160

 

6.       Collishaw S, Hammerton G, Mahedy L, Sellers R, Owen MJ, Craddock N, Thapar AK, Harold GT, Rice F, Thapar A (2016) Cydnerthedd iechyd meddwl yn epil plant yn eu harddegau rhieni ag iselder: astudiaeth hydredol bosibl; Seiciatreg Lancet, 3(1): 49-57

 

7. Martin, J., Hamshere, M. L., Stergiakouli, E., O'Donovan, M. C., & Thapar A.      (2014) Mae risg genetig ar gyfer anhwylder diffyg canolbwyntio gorfywiogrwydd yn cyfrannu at nodweddion niwroddatblygiadol yn y boblogaeth gyffredinol. Seiciatreg Biol). 76(8):664-71.

 

8. Williams NM, Zaharieva I, Martin A, Langley K, Mantripragada K, Fossdal R, Steffansson H, Stefansson K, Magnssuon P, Gudmundsson OO, Gustafsson O, Holmans P, Owen MJ, O'Donovan MC, Thapar A.      (2010) . Dileu cromosomal prin a dyblygiadau mewn anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw: dadansoddiad ledled genom. Lancet. 376(9750): 1401-1408.

 

9. Rice F, Harold GT, Boivin J, Hay D, Van den Bree MB, Thapar A.      (2009) Datgymalu dylanwadau cyn-geni ac etifeddol mewn pobl sydd â dyluniad arbrofol. Proc Natl Acad Sci UDA, 106 (7): 2464-2467.

 

10. Thapar A, Rice F, Hay D, Boivin J, Langley K, Van den Bree MB, Rutter M, Harold G. (2009) Efallai na fydd ysmygu cyn-geni yn achosi ADHD: tystiolaeth o ddyluniad newydd.    Seiciatreg Biolegol. 66(8): 722-727.

 

 

Addysgu

Undergraduate teaching

 • Academic mentor for undergraduates
 • Lecture and examining on neurodevelopmental disorders, intercalated BSc Psychology
 • SSCs in child neurodevelopmental disorders

Postgraduate teaching

Lectures and placements

 • Wellcome Trust PhD programme: lecture on child and adolescent mental health
 • MRC Centre Summer school
 • MRC Centre and Wellcome Trust PhD programme: rotation placements in population health/neurodevelopmental disorders

Current PhD students

 • Olga Eyre, Wellcome Trust clinical research fellow

External mentorship

 • I am an Academy of Medical Sciences mentor for two clinician scientists

Public engagement

We have a track record of working with the media having worked with the Cardiff University Public engagement team (e.g. Cardiff Challenge), the UK Science Media Centre, contributed to and participated in television (a BBC Wales documentary, Breakfast TV and news items), radio (Radio 4 Today programme, national and local radio stations).

National and international web podcasts and films on ADHD include:

https://www.youtube.com/watch?v=OSBdjgNDAHE

http://ncmh.info/videos/adhd-facts-fiction/

http://ncmh.info/last-chance-saloon/

https://www.youtube.com/user/BBRFoundation/videos

Bywgraffiad

Education and Qualifications

 • 1995: PhD (Genetic Epidemiology/Psychiatry),  University of Wales College of Medicine, Cardiff
 • 1989: MRCPsych,  Royal College of Psychiatrists, UK
 • 1985: MBBCh (Medicine),  Welsh National School of Medicine, Cardiff        

 Career overview

 • 1999 - present: Cardiff University School of Medicine
 • 2014 – 2017: Visiting Professor, School of Psychology, University of Sussex

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • CBE for services to Child Psychiatry
 • Presidents Medal 2015, Royal College of Psychiatrists, UK  for contribution to policy, public knowledge, education and meeting population and patient care needs
 • Ruane Prize 2015, Brain and Behavior Research Foundation, USA for outstanding Child & Adolescent Psychiatric research
 • Fellow of the Academy of Medical Sciences (FMedSci) 2011, UK
 • Fellow of the Learned Society of Wales 2011, Wales
 • Fellow of the Royal College of Psychiatrists, 1995, UK
 • Laughlin Prize 1989 Royal College of Psychiatrists, UK for  highest marks and best recommendation in MRCPsych examinations
 • Maldwyn Catell Memorial Prize (Welsh Medical Council) awarded 1985 (medical school), Welsh National School of Medicine
 • Geraint Walters Prize in Haematology awarded 1985 (medical school), Welsh National School of Medicine

Aelodaethau proffesiynol

 • Academy of Medical Sciences

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 1996-1999: Senior Lecturer, Manchester University 
 • 1991-1995: MRC Clinical Research Fellow, University of Wales College of Medicine, Cardiff

Pwyllgorau ac adolygu

Selected panels, advisory and editorial boards

 • 2016: Member of the American Psychiatric Association Review Committee on Neurodevelopmental Disorders [Intellectual Disability, Learning Disorders, Communication Disorders, Autism Spectrum Disorders, Motor Disorders, ADHD].
 • 2015-present: Member of the Together for Children and Young People Expert Reference Group - A Welsh Assembly Government and CAMHS multi- agency Programme Board to drive forward the development and implementation of service improvement plans.
 • 2014 – present: Associate Editor and member of the Editorial Board of the American Journal of Psychiatry
 • 2014-present:Corresponding Member of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
 • 2014-present: The Lancet Psychiatry Advisory Board
 • 2015:Wellcome Trust Public Health and Tropical Medicine Interview Committee Member
 • 2013 – 2015:  Member of the Academy of Medical Sciences Sectional Committee
 • 2012 - 2016:  Member of the Academy of Medical Sciences Academic Careers Committee
 • 2011: Panel member for Evaluation of Biology, Medicine and Health in Norway   (March)
 • 2009: Autism Speaks - Grant Review Panel
 • 2004 - 2007:Wellcome Trust Cognitive and Higher Systems Funding Committee
 • 2001 - 2007:Secretary and treasurer of the UK Child Psychiatry Research Society

 

Meysydd goruchwyliaeth

Child and adolescent/youth mental health from 0 to 25 years

Epidemiology/genetics

Ymgysylltu

Research translation to Policy and Practice

 

2020 – 2022    Government Policy: Member of Welsh Health Collaborative’s Together for   Children and Young People T4CYP (2) Neurodevelopmental Steering Group;  Neurodiversity advisory panel; Early Help and Enhanced Support Work Stream

2020 – 2025    Board member for UK Patient Charity: ADHD Foundation 

2021 – 2026    Member of European ADHD Guidelines Group (EAGG)

 

2016                Member of consultation panel for the National Institute for Health’s Research Development of a Ten Year Strategy f                          for Mental Health - Children and Young People.

2015 - 2019     Expert Reference Group member of Together for Children and Young People Expert Reference Group - A Welsh Assembly Government and CAMHS multi- agency Programme Board to drive forward the development and implementation of  child and adolescent mental health service improvement plans in Wales

Other panel memberships and boards 

Ruane Prize Committee, Brain & Behavior Research Foundation USA

 The Lancet Psychiatry Journal Advisory Board

 Associate Editor American Journal of Psychiatry 

Member of the American Psychiatric Association Review Committee on Neurodevelopmental Disorders [Intellectual Disability, Learning Disorders, Communication Disorders, Autism Spectrum Disorders, Motor Disorders, ADHD].

 

Public engagement

We have a track record of working with the media on child and adolescent mental health, especially around ADHD.

I have worked with the Cardiff University Public engagement team (e.g. Cardiff Challenge), the UK Science Media Centre, contributed to and participated in television (a BBC Wales documentary, Breakfast TV and news items), radio (Radio 4 Today programme, national and local radio stations) on ADHD and adolescent depression.

National and international web podcasts and films on ADHD include:

Challenge Cardiff interview

ADHD Facts and Fiction (public lecture)

Last Chance Saloon (short film/documentary)

Ruane Prize winner (short film)