Ewch i’r prif gynnwys

Dr Gregory Thomas BSc (Hons), PhD

Rheolwr Ymchwil

Email
ThomasG37@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76873
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell Ystafell 0.53, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Ar hyn o bryd rydw i ar secondiad i Swyddfa'r Is-Ganghellor (VCO) sy'n gweithio ar brosiect Gwasanaeth  Ymchwil y Dyfodol, dan arweiniad yr Athro Roger Whitaker a Dr David Bembo, a reolir gan James Vilares.

Mae fy ngwaith yn cynnwys gweithio ar welliannau i brosesau a systemau ymchwil yn bennaf, gan gynnwys mapio prosesau cyfredol, nodi cyfleoedd ar gyfer newid, a gwaith paratoi i gyflwyno systemau newydd ar gyfer gweithgarwch ymchwil. Mae'r meysydd sydd o fewn cwmpas ar gyfer gwella ar hyn o bryd yn cynnwys Cyn-wobrau (e.e., Costio a Phrisio, Contractau Ymchwil (ee, gwaith cyfreithiol sy'n cefnogi gweithgaredd ymchwil), Moeseg Ymchwil, ac Ôl-Wobrau (ee, adrodd a rheoli grantiau ymchwil).

Cyhoeddiad

2019

2018

2016

2015

2014

Erthyglau

Monograffau

Bywgraffiad

  • Rheolwr Data Ymchwil (VCO) 2021 - presennol (secondiad)
  • Rheolwr Ymchwil y Coleg (ABCh) 2019 - presennol
  • Swyddog REF (ABCh) 2018-2019
  • Dadansoddwr Data Coleg (ABCh) 2017 - 2018
  • Cydymaith Ymchwil (ARCHI) 2015-2017

Anrhydeddau a dyfarniadau

  • Enillydd Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2019 ar gyfer "Rising Star - Professional Services"