Ewch i’r prif gynnwys
Lowri Thomas

Dr Lowri Thomas

Darlithydd

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Email
ThomasNL1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70636
Campuses
Adeilad Redwood , Ystafell 1.85, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Dechreuais weithio fel darlithydd yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yn 2018, ar ôl treulio'r rhan fwyaf o'm gyrfa fel ymchwilydd a ariennir gan Sefydliad Prydeinig y Galon. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y sianel ïonau cardiaidd mewngellog enfawr, y derbynnydd ryanodine (RyR2) a'i rôl ym maes iechyd a chlefydau - yn benodol, cynhyrchu arrhythmia cardiaidd. Rwy'n defnyddio mutagenesis a thechnegau mynegiant i wneud proteinau sianel ïonau cyfunol ac asesu eu hymddygiad paru (hy patrwm agor a chau) gan ddefnyddio recordio sianel sengl mewn bilayers lipid planar artiffisial. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn edrych ar sut mae'r digwyddiadau moleciwlaidd hyn yn trosi'n gamweithrediad rhyddhau calsiwm ar y lefel gellog gan ddefnyddio delweddu calsiwm mewn systemau celloedd byw, yn ogystal â sut mae rheoleiddio gwahaniaethol a thrin cyffuriau yn effeithio ar y ffenomenau hyn. Mae fy niddordebau addysgu yn deillio o'r astudiaethau hyn, gan gynnwys ffisioleg a phathoffisioleg cardiaidd a fasgwlaidd, signalau Ca2+ , bioffiseg sianel ïon a rhyngweithio cyffuriau.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2007

2006

2005

2004

Articles

Book sections

Thesis

Ymchwil

Mae'r derbynnydd ryanodine cardiaidd yn gyfrifol am ryddhau Ca2+ mewngellol wedi'i storio mewn ymateb i signalau actifadu ar bilen y gell. Mae hwn yn ddigwyddiad allweddol mewn cyplu cyffroi cardiaidd: y broses sy'n trosglwyddo actifadu'r galon yn drydanol i gyfangiad corfforol yn ystod pob curiad calon. Gall mwtaniad genetig neu ddysregulation y sianel ïon enfawr hon arwain at arrhythmia cardiaidd, a all yn aml fod yn angheuol.   Mae fy ymchwil yn defnyddio technegau moleciwlaidd i ymchwilio i'r mecanweithiau y mae camweithrediad y sianel hon yn digwydd. Rydym yn defnyddio mutagenesis a thechnegau mynegiant cyfunol i ail-greu proteinau sianel camweithredol, fel y gallwn fonitro unrhyw newidiadau rhyddhau Ca2+ mewn systemau celloedd dynol. Gallwn hefyd edrych yn fanwl iawn ar sut mae patrymau agor a chau sianeli yn effeithio (hy mecanweithiau gratio) gan ddefnyddio ailgodio sianel sengl mewn bilayers lipid planar artiffisial. Bydd y math hwn o wybodaeth unigryw am swyddogaeth sianel yn rhoi mewnwelediad i heterogenedd camweithrediad mutational, a allai effeithio ar effeithiolrwydd therapïau yn y dyfodol. Darllenwch fwy am fy mhrosiectau British Heart Foundation yma.

Addysgu

MPharm:

 • PH1124 Systemau Corff Dynol: darlithydd ac arweinydd gweithdy ar gyfer ffisioleg cardiofasgwlaidd
 • PH2113 Clefydau a Chyffuriau I: darlithydd ac arweinydd gweithdy ar gyfer ffarmacoleg cardiofasgwlaidd
 • Prosiect Ymchwil Fferylliaeth PH4116: goruchwyliwr prosiect ymchwil
 • Cyfrannu at OSCE marcio ar gyfer blynyddoedd MPharm 1-4
 • Tiwtor personol

MSc Bioleg Canser a Therapeutics:

 • PHT801 Bioleg Cellog a Moleciwlaidd Canser: darlithydd ar gyfer Ca2+ Signalau a Chynnwys Sianel ïonau mewn canser
 • Rwyf wedi goruchwylio prosiectau ar PHT805 (ymchwil nad yw'n labordy) ac wedi cyfrannu at farcio posteri

Bywgraffiad

 • Darlithydd, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, 2018 – presennol
 • Cymrawd Ymchwil a chydymgeisydd ar grant Rhaglen BHF [Rhagfynegi effeithiolrwydd cyffuriau gwrth-arrhythmig o sail moleciwlaidd dargyfeiriol RyR2 camweithrediad mewn syndromau arrhythmia genetig (£995,228)], Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, 2016-2018
 • Uwch gydymaith ymchwil yng ngrŵp yr Athro Alan Williams, Sefydliad y Galon Cymru, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd 2007 -2016.

Yn ystod y cyfnod hwn dyfarnwyd sawl grant ymchwil BHF i mi fel prif ymchwilydd [Asesiad swyddogaethol o boblogaethau sianel rhyddhau Ca2+ derbynnydd ryanodine cardiaidd: arddangosiad uniongyrchol o gatio cypledig? (Grant prosiect, 2016-2019, £223,056) a Datrys cyfraniad Caluminal a cytosolic Ca 2+ yn y dysfunction sianeli RyR2 mutant sydyn sy'n gysylltiedig â marwolaeth y galon (Ysgoloriaeth, 2014- 2017, (£102,393) a chyd-ymchwilydd [Datgelu'r mecanweithiau sy'n ymwneud â bloc rhyddhau Ca 2+ o'r reticulum sarcoplasmig cardiaidd gan flecainide (Grant prosiect, 2011-2013,£274,862)], dan oruchwyliaeth 4 myfyriwr PhD i gwblhau yn ogystal â gwaith PDRAs.

 • Cydymaith ymchwil yn y grŵp o Athro Tony Lai, Sefydliad y Galon Cymru, Prifysgol Caerdydd, 2006-2007
 • PhD, Signalau calsiwm Cardiaidd, Prifysgol Caerdydd, 2005
 • BSc (Anrh) Geneteg, Prifysgol Caerdydd, 2001

Ymgysylltu

Ar ôl bod yn ddigon ffodus i dderbyn cefnogaeth y BHF drwy gydol fy ngyrfa, rwyf wedi bod yn rhan o nifer o gyfleoedd ymgysylltu gyda chodwyr arian ac aelodau'r cyhoedd yn gyffredinol i godi ymwybyddiaeth o'r ymchwil y maent yn ei ariannu, gan gynnwys: ymweliadau ysgolion, cyflwyniadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, teithiau labordy, cyfweliadau radio a theledu.

Meysydd goruchwyliaeth

I am an accomplished supervisor of post-graduate students and am interesting in all projects relating to the function of ryanodine receptors in any setting.

Current Supervision:

Tessa Harris (2021- ) Title: “Investigation of cardiomyopathy linked RyR2 mutation within the clamp region and its effects on channel function and arrangement”