Ewch i’r prif gynnwys
Sarah Thompson

Dr Sarah Thompson

Research Associate, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
ThompsonS25@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74435
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE). Ers mis Hydref 2021 rwyf wedi bod yn ymgymryd â chymrodoriaeth a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru o'r enw 'Sut allwn ni wella profiadau a chanlyniadau plant awtistig mewn gofal? Astudiaeth dulliau cymysg o anghenion, gwasanaethau ac arfer da'.

Cwblheais PhD yng Nghanolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2018. Ers hynny, rwyf wedi ymgymryd â rôl ymchwil yn y sector cyhoeddus sy'n gweithio i Estyn ar ymchwil addysg yng Nghymru ac wedi bod yn gydymaith ymchwil ym Mhrifysgol Durham yn gwerthuso rhaglen gymorth i rieni plant awtistig. 

Ers ymuno â CASCADE yn 2019 rwyf wedi gweithio ar nifer o brosiectau gan gynnwys:

  • Gwerthusiad o Action for Children's Serious Organised Crime Early Intervention Service
  • Treial rheoli ar hap o Schwartz Rounds, ymyriad grŵp sy'n ceisio gwella lles staff gwaith cymdeithasol
  • Gwerthusiad o'r defnydd o ddull sy'n seiliedig ar drawma mewn gwasanaethau cam-drin domestig
  • Beth sy'n Gweithio i Brosiectau Gofal Spocial Plant a ariennir ar weithwyr cymdeithasol mewn ysgolion a chyllidebau datganoledig

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

Articles

Monographs

Bywgraffiad

Addysg

PhD Seicoleg, Prifysgol Caerdydd (2013-2017)

MSc Seicoleg, Prifysgol Essex (2011-2012)

BA Daearyddiaeth, Prifysgol Sheffield (201-2005)

Swyddi academaidd

Cydymaith ymchwil, CASCADE, Prifysgol Caerdydd (2019-presennol)

Cydymaith ymchwil, Seicoleg, Prifysgol Durham (2018-2019)