Ewch i’r prif gynnwys
Stephen Thornton

Dr Stephen Thornton

Darllenydd mewn Gwleidyddiaeth

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
ThorntonSL@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76095
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 2.39, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rydw i wedi bod ym Mhrifysgol Caerdydd ers 1996 pan ddechreuais fy ngradd Meistr, yna wedi glynu o gwmpas. Mae fy niddordebau, sy'n llywio fy ymchwil ac addysgu, yn canolbwyntio ar agweddau llai cyfarwydd ar hanes gwleidyddol Prydain yr ugeinfed ganrif. Er enghraifft, mae prosiectau cyfredol yn cynnwys archwilio sefyllfa ddirprwy yn gyfansoddiadol i brif weinidog Prydain ac astudio'r berthynas gymhleth rhwng pensaernïaeth a gwleidyddiaeth. Rwyf hefyd yn addysgu modiwl arloesol sy'n defnyddio bywgraffiad i helpu i archwilio nodweddion hanes gwleidyddol Prydain ar ôl y rhyfel. 

Rwyf hefyd yn ymwneud ag ymchwil addysgeg, gyda ffocws penodol ar lythrennedd gwybodaeth. Mae fy ngwaith yn y maes hwn yn canolbwyntio ar archwilio'r ffyrdd y mae myfyrwyr wedi addasu eu hymddygiadau gwybodaeth i ymdopi â newid technolegol. Yn gysylltiedig â'r diddordeb hwn, rwy'n ymwneud â'r Rhwydwaith Addysgu a Dysgu PSA, a chyflwynais weminar ar 'Llythrennedd Gwybodaeth mewn Amgylchedd Dysgu Newidiol' fel rhan o'r gyfres PSA/BISA ar y cyd a sefydlwyd fel ymateb i'r her i addysg drydyddol a achosir gan bandemig Covid-19. 

Rwy'n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol. 

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2013

2012

2011

  • Thornton, S. L. 2011. We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works. In: Curtis, S. and Simon Rofe, J. eds. Does the medium matter? IT-assisted learning and teaching in international relations and politics. Why Social Science Matters Vol. 5. Birmingham, UK: Higher Education Academy Subject Network for Sociology, Anthropology, Politics (C-SAP), pp. 7-11.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Articles

Book sections

Books

Conferences

Websites

Ymchwil

I am currently working on a book about the mysterious role of British deputy prime ministers, and an article examining the poet John Betjeman's role as a sophisticated political actor, successfully championing the cause of Victorian architecture.

My work tends to be located in the fuzzy borderland between politics and modern history, and I was part of the recent GW4 project entitled Modern British Politics and Political History. I am also a member of newly-formed PSA Specialist Group on Politics and History.

Addysgu

I am convenor of the first year undergraduate modules Introduction to Government and Introduction to Political Science, and co-run the Politics Study Skills programme. I also convene the Masters-level module As It Happened? A Biographical Approach to British Political History 1950-2010. In addition, I contribute teaching to the the final year option, Parliamentary Studies and the Masters-level course Themes and Debates in Contemporary Comparative Politics. I also provide undergraduate and Masters-level dissertation and PhD thesis support.

I am currently Director of Teaching and Learning for Politics and International Relations and a member of the Cardiff University Learning Environment Steering Group (Education Portfolio Programme).

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

2003: PhD, (Prifysgol Cymru, Caerdydd)

1997: MScEcon yn y Broses Polisi Ewropeaidd (gyda rhagoriaeth), (Prifysgol Cymru, Caerdydd)

1992: Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg, (Coleg Charlotte Mason, Prifysgol Lancaster)

1991: BA Anrhydedd, (Prifysgol Nottingham)

Trosolwg gyrfa

2020 i gyflwyno: Darllenydd mewn Gwleidyddiaeth

2012 – 2020:     Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth, yn yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd i ddechrau, sydd bellach yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

2006 – 2012:     Darlithydd mewn Gwleidyddiaeth Gymharol

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

2016:    Fellow of the Royal Historical Society

2014:    Cardiff University Outstanding Contribution Award                 

2014:    Commendation: RIBA President’s Award for Outstanding University Located Research for Demolishing Whitehall: Leslie   Martin, Harold Wilson and the Architecture of White Heat.

2010:    Fellow of the Higher Education Academy

Aelodaethau proffesiynol

Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (ers 2023)

Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol (ers 2016)

 

Pwyllgorau ac adolygu

Bwrdd Golygyddol: Addysgu a Dysgu: The International Journal of Higher Education in the Social Sciences; Israddedig Journal of Politics and International Relations

Adolygydd cyfnodolion: Astudiaethau Gwleidyddol;  Journal of Political Science Education;  Addysgu a Dysgu; PS: Gwyddoniaeth Wleidyddol a Gwleidyddiaeth

Adolygydd llyfrau: Gwasg Prifysgol Rhydychen;   Macmillan/Gwasg y Blwch Coch; Routledge

Meysydd goruchwyliaeth

Byddwn yn croesawu ymholiadau gan ddarpar ymgeiswyr doethurol yn fy meysydd diddordeb.