Ewch i’r prif gynnwys
Cezar Tigaret

Dr Cezar Tigaret

(Translated he/him)

Hodge Lecturer in Neuroscience, Neuroscience and Mental Health Innovation Institute

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
TigaretC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88330
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fy nod yw deall y achosoldeb rhwng ffactorau risg seiciatrig ac ymddangosiad symptomau a diffygion gwybyddol mewn salwch seiciatrig, wedi'u hategu gan newidiadau mewn swyddogaethau synaptig a chylchedau niwral.

Mae astudiaethau diweddar wedi canfod risg genetig gymhleth mewn salwch seiciatrig fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol. Mae'r darganfyddiadau hyn yn awgrymu newidiadau yn swyddogaeth celloedd yr ymennydd a sut maent yn cyfathrebu â'i gilydd, yn y symptomau cyffredin a geir mewn seicosis. Erbyn hyn mae angen brys i drosi'r darganfyddiadau hyn yn therapïau mwy effeithiol yn seiliedig ar achosiad.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn plastigrwydd synaptig fel prif fecanwaith cellog o ddysgu cysylltiol sy'n sail i'n rhesymu a'n gallu i gynrychioli ac addasu i'r amgylchedd ac sy'n cael ei amharu mewn seicosis.

Rwy'n cyfuno delweddu dwy ffoton o'r radd flaenaf ac electroffisioleg sleisio sleisio ex vivo mewn modelau anifeiliaid ac mewn technegau modelu seilos .

Cyhoeddiad

2023

2021

2018

2016

2015

2013

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2003

1994

1992

1988

  • Popescu, L. M., Hinescu, M. E., Constantinescu, S., Tigaret, C. M., Cinteză, M. and Gherasim, L. 1988. Molecular mechanism of tolerance for vasodilator nitrates. Revista de medicină internă, neurologe, psihiatrie, neurochirurgie, dermato-venerologie. Medicină internă 40, pp. 145-154.

Erthyglau

Ymchwil

Canlyniadau synaptig a chylchedol amrywiad genetig mewn sianeli calsiwm wedi'i gratio foltedd.

Beth?

Mae sianeli calsiwm â gatiau foltage (VGCCs) yn broteinau sy'n trosi gweithgaredd trydanol niwronau yn signalau calsiwm cyflym sy'n goruchwylio dysgu a chof a rheoleiddio mynegiant genynnau yn yr ymennydd.

Pam?

Mae amrywiad genetig mewn is-unedau sianel calsiwm â gatiau foltedd, ac yn benodol, yn y genyn CACNA1C sy'n amgodio'r sianeli calsiwm wedi'i gratio foltedd CaV1.2 L-1.2 L-VGCCs yn cael ei gysylltu'n gryf â risg ar gyfer seicosis. Mae astudiaethau diweddar yn dangos bod y rhan fwyaf o amrywiadau sy'n gysylltiedig â risg o CACNA1C yn gweithredu i leihau lefelau CaV1.2 L-VGCCs yn yr ymennydd, ond mae'r cysylltiadau achosol â symptomau seiciatrig yn cael eu deall yn wael.

Sut?

Rwyf wedi datblygu fframwaith methodolegol i archwilio effaith synaptig, cylched, ac ymddygiad treigladau CACNA1C , mewn cydweithrediad â'r grwpiau dan arweiniad yr Athro Jeremy Hall a Dr. Kerrie Thomas yn NMHRI, a'r Athro Matt W. Jones (Prifysgol Bryste). Mae'r ymchwil yn cyd-fynd â'r thema ymchwil "Meddwl, yr ymennydd a niwrowyddoniaeth" yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, ac mae'n integreiddio delweddu ac electroffisioleg dau lun o'r radd flaenaf gyda dadansoddiadau ymddygiadol.

Canlyniadau.

Yr astudiaeth, a gyhoeddwyd yn Seiciatreg Moleciwlaidd yn 2021, yw'r cyntaf i ddangos diffygion detholus llwybr mewn plastigrwydd synaptig Hebbeg a chydamseru cylched yn yr hippocampus, a dysgu cysylltiol sy'n dibynnu ar hippocampal wedi'i newid yn Cacna1c +/- anifeiliaid.

Mae'r astudiaeth hon hefyd yn dangos am y tro cyntaf achub ffenoteipiau niwrobiolegol ac ymddygiadol sy'n gysylltiedig â haploannigonolrwydd  Cacna1c gan ddefnyddio cyffur â gweithgaredd mimetig BDNF niwrotroffig yn vivo.

Beth nesaf?

Yn 2021 dyfarnwyd Grant Ymchwil MRC 3 blynedd i mi fel unig PI, i holi potensial cyffuriau sianel Ca 2+ colenergic a Ca2+-sensitif K+ i achub canlyniadau dos CaV 1.2llai ar blastigrwydd synaptig ac integreiddio mewnbwn synaptig mewn niwronau.

Rwy'n cydweithio â'r Athro Frank Sengpiel (Ysgol y Biowyddorau) i ymchwilio i ganlyniadau synaptig mwtaniadau ennill swyddogaeth Cacna1c mewn modelau anifeiliaid syndrom Timothy.

Arbenigeddau

  • Niwroseicoleg
  • Niwrowyddoniaeth
  • niwron
  • Niwropharmacology
  • swyddogaeth synaptig