Ewch i’r prif gynnwys
Mandy Tonks

Dr Mandy Tonks

Postgraduate Education Dean for the College of Biomedical and Life Sciences (BLS)

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Helo, Dr Mandy Tonks ydw i. Rwy'n ddarllenydd mewn addysg feddygol. Cwblheais fy PhD mewn imiwnoleg yr ysgyfaint a biocemeg lipid yn 2001, ac Addysg Feddygol PgDip yn 2005.   Fy ffocws addysgu yw haint ac imiwnedd.

Rwy'n addysgu ar y rhaglen MBBCh, y BSc Ffarmacoleg Feddygol a'r rhaglenni Intercalated BSc Ffarmacoleg Feddygol a Phatholeg Foleciwlaidd a Cellog. Rwy'n hwylusydd CBL, tiwtor PCS a thiwtor SSC.

Fi yw'r uwch diwtor personol ar gyfer rhaglen MBBCh ac rwy'n angerddol am bwysigrwydd cefnogaeth unigol i fyfyrwyr a phŵer trawsnewidiol mynediad i addysg gyda mentoriaeth a chymorth drwy drawsnewidiadau addysgol allweddol.

Rwy'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Cyhoeddiad

2018

2017

2009

2008

2007

2005

2004

2003

Adrannau llyfrau

Erthyglau

External profiles