Ewch i’r prif gynnwys
Onur Tosun

Dr Onur Tosun

Uwch Ddarlithydd Cyllid

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
TosunO@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74517
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell B04, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Rwy'n Athro Cyswllt (Uwch Ddarlithydd) Cyllid, yn Uwch Gymrawd o Academi Addysg Uwch y DU a hefyd yn cyfarwyddo Grŵp Ymchwil Cyllid Cynaliadwy Caerdydd . Rwyf wedi ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd yn 2019 fel Athro Cyllid Cynorthwyol. Yn flaenorol, rwyf wedi gweithio yn Ysgol Fusnes Warwick, ac mae gennyf PhD sy'n arbenigo mewn Cyllid a mân-chwarae mewn Economeg o Ysgol Fusnes Robert H. Smith ym Mhrifysgol Maryland. Rwyf wedi derbyn fy MBA o Brifysgol Bogazici a BSc mewn Peirianneg Ddiwydiannol o Brifysgol Dechnegol Istanbul yn Nhwrci.

Mae fy niddordeb ymchwil yn canolbwyntio ar gyllid corfforaethol empirig, iawndal gweithredol, strwythur cyfalaf, llywodraethu corfforaethol, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, a buddsoddwyr sefydliadol. Mae fy ngwaith academaidd wedi'i gyhoeddi yn British Journal of Management, Financial Management, European Financial Management, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance, Financial Review, Review of Quantitative Finance and Accounting, International Review of Financial Analysis, Finance Research Letters, Economics Letters, a'i drafod yn y cyfryngau gan gynnwys Financial Times, Business Review Europe, Business Standard, South China Morning Post, Money Radio, Heart Wales Radio, Global Radio, LBC News, Capital FM, Asharq Newyddion teledu - Bloomberg, NYU Ysgol y Gyfraith Blog, Fforwm Ysgol y Gyfraith Harvard, Blog Ysgol y Gyfraith Columbia. Rwy'n Olygydd Cyswllt Finance Research Letters, International Review of Economics and Finance, Journal of Sustainable Finance & Investment, ac yn cynnal adolygiadau rheolaidd ar gyfer cyfnodolion eraill yn y maes.

Rwyf wedi bod yn dysgu cyrsiau a modiwlau ar gyllid corfforaethol, cyllid rheolaethol ar lefel israddedig, meistr, MBA ac EMBA.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2008

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy niddordeb ymchwil yn canolbwyntio ar gyllid corfforaethol empirig, llywodraethu corfforaethol, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, a buddsoddwyr sefydliadol. Mae fy ngwaith academaidd wedi'i gyhoeddi yn British Journal of Management, Financial Management, European Financial Management, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance, Financial Review, Review of Quantitative Finance and Accounting, International Review of Financial Analysis, Finance Research Letters, Economics Letters, a'i drafod yn y cyfryngau gan gynnwys Financial Times, Business Review Europe, Business Standard, South China Morning Post, Money Radio, NYU Ysgol y Gyfraith Blog, Fforwm Ysgol y Gyfraith Harvard, Blog Ysgol y Gyfraith Columbia. Rwy'n Olygydd Cyswllt Llythyrau Ymchwil Cyllid, Adolygiad Rhyngwladol o Economeg a Chyllid, Journal of Sustainable Finance & Investment, ac yn cynnal adolygiadau rheolaidd ar gyfer cyfnodolion eraill yn y maes. 

CYHOEDDIADAU WEDI'u DYFARNU:

 • Mae Banc Prynu Ecwiti Japan a Risg Damwain Prisiau Stoc, (gyda Izidin El Kalak a Kazuo Yamada), (2023), Economics Letters, 229111214.
 • Dysgu Goroesi Ariannol o Drychinebau, (gyda Arman Eshraghi a Gulnur Muradoglu), (2023), Journal of International Financial Markets, Institutions, and Money , 85, 101778.
 • Rôl Rhyw mewn Ymddygiad Gwerthu: Tystiolaeth gan Broceriaeth Ariannol Sefydliadol, (gyda Raul Riefler a Ylva Baeckstrom), (2023), Llythyrau Ymchwil Cyllid, 55, 103914.
 • Twf ... Pa dyfiant? (gyda Brian Lucey), (2023), Llythyrau Ymchwil Cyllid, 52, 103594.
 • A yw buddsoddwyr yn ymateb yn wahanol? Tystiolaeth gan y Sector Lletygarwch yn ystod Pandemig Covid-19, (2022), Llythyrau Ymchwil Cyllid, 49, 103099.
 • Penderfyniadau Corfforaethol ar Adegau o Ryfel: Tystiolaeth o wrthdaro Rwsia-Wcráin, (gydag Arman Eshraghi), (2022), Llythyrau Ymchwil Cyllid, 48, 102920.
 • Sgiliau Rheolwr y Gronfa: Gwerthu Materion Mwy! (gyda Arman Eshraghi, Richard Taffler, a Liang Jin), (2022), Adolygiad o Gyllid Meintiol a Chyfrifeg, DOI: 10.1007/s11156-022-01065-9
 • Effaith strwythur y bwrdd ar berfformiad cadarn - tystiolaeth newydd o amodau'r farchnad cynnyrch (gyda Xiaoyuan Hu a Danmo Lin), (2022), European Journal of Finance, DOI: 10.1080/1351847X.2022.2049448
 • Perchnogaeth ETF a Daliadau Arian Corfforaethol (gydag Izidin El Kalak), (2022), Rheoli Ariannol Ewropeaidd, DOI: 10.1111 / eufm.12352
 • Sut mae Cyfarwyddwyr Benywaidd yn Helpu Cwmnïau i Sicrhau'r Daliadau Arian Gorau Posibl (gydag Izidin El Kalak a Robert Hudson), (2022), Adolygiad Rhyngwladol o Ddadansoddiad Ariannol , 80, 102034.
 • Marwolaeth yn yr Wyneb: Effaith Ariannol Amlygiad Corfforaethol i Drychinebau Blaenorol (gydag Arman Eshraghi a Gulnur Muradoglu), (2021), British Journal of Management, 32, 1284-1301.
 • Cyber-Attacks and Stock Market Activity, (2021), Adolygiad Rhyngwladol o Ddadansoddi Ariannol , 76, 101795.
 • Newidiadau mewn Llywodraethu Corfforaethol: Pennu yn allanol vs Penderfynir yn wirfoddol, (2020), Adolygiad Rhyngwladol o Ddadansoddiad Ariannol , 73, 101608.
 • Rheolwr y Gronfa Perfformiad Argyhoeddiad a Buddsoddi (gyda Liang Jin, Richard Taffler, ac Arman Eshraghi), (2020), Adolygiad Rhyngwladol o Ddadansoddiad Ariannol , 71, 101550.
 • Gwahaniaethau mewn Iawndal Prif Swyddog Gweithredol o dan Berchnogaeth Sefydliadol Mawr a Bach, (2020), Rheoli Ariannol Ewropeaidd, 26,1031-1058.
 • A yw Monitro Bwrdd Mewnol yn effeithio ar aeddfedrwydd dyled? (gyda Lemma Senbet), (2020), Adolygiad o Gyllid Meintiol a Chyfrifeg, 54, 205-245.
 • Pam mae cyfranddalwyr mawr yn mabwysiadu gorwelion buddsoddi tymor byr yn erbyn buddsoddiad hirdymor mewn gwahanol gwmnïau?, (2019), Adolygiad Ariannol, 54, 763-800.
 • A yw CSR cwmnïau yn ddigon i egluro buddsoddiad cymdeithasol gyfrifol?, (2017), adolygiad o gyllid meintiol a chyfrifeg, 49, 967-726.
 • Effaith Iawndal Opsiwn Prif Swyddog Gweithredol ar y Strwythur Cyfalaf: Arbrawf Naturiol, (2016), Rheolaeth Ariannol, 45, 953-979.
 • Cais ANP ar gyfer Gwerthuso Gweithredwr Cyfathrebu Symudol Twrcaidd (gydag Anil Gungor ac Ilker Yusuf Topcu), (2008), Journal of Global Optimization - Rhifyn Arbennig, 42, 313-324.

PAPERS GWEITHIO:

 • Cysylltiadau Gweithwyr Da ar gyfer Gwella Perfformiad Cadarn: Cynnwys Cronfeydd Buddsoddi Cyfrifol yn Gymdeithasol (gyda Katie Moon)
 • ETFs Canolbwyntio Portffolio a Pherfformiad Cadarn (gydag Izidin El Kalak a Robert Hudson)
 • Perchnogaeth ETFs a Dilistio Cadarn (gyda Izidin El Kalak a Dimitrios Gounopoulos)
 • Canlyniadau anfwriadol "Y Cynllun ar gyfer Twf": Rheoli Enillion yn y Deyrnas Unedig
 • Iawndal Gweithredol a Rhannu Buybacks (gyda Waqar Ahmed a Richard Taffler)
 • Rhannu Absenoldeb Rhieni a Pherfformiad Cadarn yn y DU: Safbwynt Llywodraethu (gyda Ylva Baeckstrom)
 • Cyfathrebu Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Dilys a Pherfformiad Ariannol: Materion Strwythur Cyfalaf (gyda Ozlem Arikan)

GWAITH SYDD AR Y GWEILL:

 • Cyfoeth fel Effaith Cymedroli ar Wahaniaethau Rhyw mewn Daliadau Portffolio (gyda Ylva Baeckstrom)

CYDNABYDDIAETH GENEDLAETHOL A RHYNGWLADOL:

 • Cadeirio cynhadledd "5ed Cyllid a Rheoleiddio Cynaliadwy Ewrop," (Medi 5-6, 2023), Canolfan Gynadledda Cavendish - Llundain.
 • Trafodaeth ar ailstrwythuro dyledion a chytundebau treth rhyngwladol yng nghyfarfod cyllid G20". (Gorffennaf 17, 2023), Asharq Newyddion teledu – Bloomberg
 • Cadeirio "32ain Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Rheoli Ariannol Ewrop," (28 Mehefin - 1 Gorffennaf, 2023), Ysgol Busnes Caerdydd - Caerdydd.
 • "Trafodaeth ar strategaeth gwledydd y G7 ar gyfer sefydlogrwydd ariannol byd-eang a dibyniaeth ar adnoddau ar China." (Mai 12, 2023), Asharq Newyddion teledu – Bloomberg
 • "Trafodaeth ar gwymp Banc Silicon Valley a Banc Llofnod a'i effaith bosibl ar system ariannol fyd-eang.", (Mawrth 13, 2023), Asharq Newyddion Teledu - Bloomberg
 • "Trafodaeth ar y cap pris ar olew Rwsia a'i effaith ddwyochrog ar Ewrop a Rwsia", (Rhagfyr 03, 2022), Asharq Newyddion Teledu - Bloomberg
 • "Trafodaeth ar economi'r DU yng ngoleuni cyfraddau llog cynyddol, trethi, a thoriadau gwariant", (Hydref 29, 2022), Asharq News TV – Bloomberg
 • "Trafodaeth ar gyfeiriad economi'r DU a gwleidyddiaeth ar ôl cyhoeddiadau diweddar gan y Canghellor newydd Jeremy Hunt", (Hydref 18, 2022), Asharq News TV – Bloomberg
 • "Cyfweliad ar farchnadoedd ariannol y DU ac economi'r DU yng ngoleuni'r diweddariadau gan y Canghellor newydd Jeremy Hunt", (Hydref 18, 2022), Global Radio, Heart Wales Radio, Capital FM, LBC News
 • "Trafodaeth ar effaith cyhoeddiad Cyllideb Fach y Canghellor ar economi'r DU", (Hydref 02, 2022), Asharq News TV – Bloomberg
 • "Cyfweliad ar gwymp diweddar y Bunt Brydeinig yn erbyn Doler yr Unol Daleithiau yn dilyn cyhoeddiad Cyllideb Fach y Canghellor", (Medi 28, 2022), Global Radio
 • "Trafodaeth ar ddyfodol economi'r byd yng ngoleuni goresgyniad Rwsia ar Wcráin", (Awst 24, 2022), Asharq Newyddion Teledu – Bloomberg
 • "Trafodaeth ar effaith economaidd y penderfyniad gan Rwsia i leihau'r cyflenwad nwy i Ewrop", (Mehefin 24, 2022), Asharq Newyddion Teledu - Bloomberg
 • "Trafodaeth ar argyfwng ynni ac economi Ewropeaidd", (Mai 21, 2022), Asharq Newyddion Teledu – Bloomberg
 • "Mae cwmnïau'n talu'r pris am aros yn Rwsia", (Ebrill 5, 2022), SPARK Blogs
 • "Roedd busnesau yr effeithiwyd arnynt yn ariannol gan yr ymosodiadau 9/11 mewn gwell sefyllfa i ddelio ag effaith economaidd pandemig COVID-19", (Medi 11, 2021), Radio Heart Wales
 • "9/11 wedi paratoi cwmnïau ar gyfer effeithiau economaidd Covid-19", (Medi 9, 2021), Newyddion Ysgol Busnes Caerdydd
 • "Mae seiber-ymosodiadau yn cael effaith barhaol ar gwmnïau", (Ebrill 30, 2019), SecurityWorldarket.com
 • "Mae ymchwilwyr yn canfod y gall effeithiau ymosodiadau seiber llwyddiannus bara am hyd at bum mlynedd", (Ebrill 24, 2019), Continuitycentral.com
 • "Mae wedi bod yn fis gwael ar gyfer diogelwch eich data: Beth ddigwyddodd, a sut i amddiffyn eich hun ar-lein", (Ebrill 4, 2019), Gear Brain
 • "Pan ddylai methiant TG olygu 'ffarwelio' i Brif Swyddog Gweithredol?", (Medi 10, 2018), Agenda'r Bwrdd
 • "Cyber-Attacks and Stock Market Activity", (Gorffennaf 13, 2018), NYU Ysgol y Gyfraith Blog ar Gydymffurfio Corfforaethol a Gorfodi
 • "Perchnogaeth ETF a Buddsoddi Corfforaethol", (Mehefin 28, 2018), Fforwm Ysgol y Gyfraith Harvard ar Lywodraethu Corfforaethol a Rheoleiddio Ariannol
 • "Mae marchnadoedd cynnyrch yn cynnig tystiolaeth newydd ar sut mae strwythur y bwrdd yn effeithio ar berfformiad cadarn", (Mehefin 07, 2018), blog Blue Sky Ysgol y Gyfraith Columbia
 • "Newidiadau mewn Llywodraethu Corfforaethol: Pennu yn allanol vs yn Organig", (Chwefror 20, 2018), The Columbia Law School Blue Sky Blog
 • "Bonws cynllun cyfranddaliadau £60m Syr Martin Sorrell sy'n debygol o ddicter cyfranddalwyr", (Mawrth 14, 2016), The Drum
 • "Mae cwmnïau sy'n gofalu am weithwyr yn denu arian sy'n gyfrifol yn gymdeithasol", (Chwefror 15, 2016), Safon Busnes
 • "Trafodaeth ar SRI a'r Firm-Employee Relation", (Chwefror 4, 2016), Busnes ar gyfer Brecwast – Money Radio
 • "Gall cwmnïau godi buddsoddiad drwy ofalu am eu staff", (Ionawr 28, 2016), Fidest – World Press
 • "Cyfarwyddwyr Annibynnol dros Lywodraethu Da", (Mehefin 23, 2015), Business Review Europe
 • "Mae banciau yn benthyg mwy i gwmnïau sydd â byrddau annibynnol", (Mehefin 22, 2015), South China Morning Post
 • "Ar Iawndal Prif Swyddog Gweithredol a Strwythur Cyfalaf Cadarn", (3ydd Argraffiad, 2015), CORE WBS
 • "Y gost gynyddol o gael eich casáu", (Medi 26, 2014), Financial Times
 • "Mae buddsoddwyr yn codi cyfraddau llog os yw Prif Weithredwyr yn cael eu talu gydag opsiynau cyfranddaliadau", (Medi 25, 2014), Newyddion Ymgynghorol
 • "Mae opsiynau cyfranddaliadau Prif Weithredwyr yn codi prisiau dyled", (Medi 24, 2014), Newyddion y WBS
 • "Dylid talu mwy i benaethiaid Prydain, ond mae taliadau bonws yn beryglus", (Mai 2014), The Conversation

Addysgu

BST2514 Marchnadoedd a Sefydliadau Ariannol (UG, 2023 - presennol)

BST3577 Cyllid a Strategaeth Gorfforaethol (UG, 2020 - presennol)

BST543 Cyllid Rheolaethol (MBA, 2019)

Bywgraffiad

I am an Associate Professor (Senior Lecturer) of Finance and a Fellow of the UK Higher Education Academy. I have joined Cardiff Business School in 2019 as an Assistant Professor of Finance. Previously, I have worked at Warwick Business School, and I hold a PhD majoring in Finance and minoring in Economics from Robert H. Smith School of Business at the University of Maryland. I have received my MBA from Bogazici University and BSc in Industrial Engineering from Istanbul Technical University in Turkey.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Cyfraniad Eithriadol Prifysgol Caerdydd (2022)
 • Gwobr Rhagoriaeth Addysgu 10% Gorau WBS ar gyfer Addysgu PG (2015, 2017, 2018, 2019)
 • Gwobr Rhagoriaeth Addysgu 10% Gorau WBS ar gyfer Addysgu UG (2016, 2017, 2018, 2019)
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Academaidd a Phroffesiynol - Cymrawd Academi Addysg Uwch y DU (2016)
 • Top 3 Papur yn 2016 Gwobr gan Rheolaeth Ariannol ar gyfer y papur "Effaith Prif Swyddog Gweithredol Opsiwn Iawndal ar Strwythur Cyfalaf: A Arbrawf Naturiol"

Aelodaethau proffesiynol

 • British Accounting and Finance Association
 • American Finance Association
 • European Finance Association
 • Asian Finance Association
 • Financial Management Association

Safleoedd academaidd blaenorol

Athro Cynorthwyol Cyllid, Prifysgol Caerdydd; (2019 – 2021)

Athro Cynorthwyol Cyllid, Prifysgol Warwick; (2013 – 2019)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cyfarwyddwr Rhaglen - Rhaglenni Cyfrifeg a Chyllid Israddedig (2020 - 2023)
 • Aelod, Pwyllgor Cydraddoldeb Hiliol (2021 – presennol)
 • Aelod o'r Senedd (2020 - 2023)
 • Aelod, Llys (2020 - 2023)
 • Aelod, Pwyllgor Moeseg Ymchwil (2019 – 2021)
 • Aelod, Grŵp Ymgysylltu Allanol (2019 – presennol)
 • Golygydd Cyswllt, Llythyrau Ymchwil Cyllid
 • Golygydd Cyswllt, Adolygiad Rhyngwladol o Economeg a Chyllid
 • Golygydd Cyswllt, Journal of Sustainable Finance & Investment
 • Reviewer, British Journal of Management
 • Reviewer, Journal of Banking and Finance
 • Adolygydd, Rheolaeth Ariannol Ewropeaidd
 • Adolygydd, Adolygiad Rhyngwladol o Ddadansoddiad Ariannol
 • Adolygydd, Adolygiad Ariannol
 • Reviewer, Journal of International Business Studies
 • Adolygydd, Llythyrau Economeg
 • Adolygydd, Adolygiad Cyfrifeg Prydain
 • Adolygydd, Rheolaeth Ariannol
 • Adolygydd, Adolygiad o Gyllid Meintiol a Chyfrifyddu
 • Adolygydd, Abacus
 • Adolygydd, Consortiwm Ymchwil Economaidd Affrica
 • Adolygydd, Adolygiad Cyllid Tsieina Rhyngwladol
 • adolygydd, adolygiad rhyngwladol o gyllid ac economeg
 • Adolygydd Llyfrau, Pearson Education Limited

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Llywodraethu Corfforaethol
 • Buddsoddwyr Sefydliadol
 • Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Goruchwyliaeth gyfredol

Xiang Li

Xiang Li

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Llywodraethu corfforaethol
 • Cynaliadwyedd corfforaethol
 • buddsoddwyr sefydliadol