Ewch i’r prif gynnwys
Carole Tucker BSc, MSc, PhD

Yr Athro Carole Tucker

BSc, MSc, PhD

Astronomy Instrumentation Group
Cardiff Hub for Astrophysics Research and Technology

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
TuckerC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74144
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell N/0.43, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n aelod o'r Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth (AIG) ac rwyf wedi gweithio ar nifer fawr o brosiectau is-goch ac is-filimetr pell, yn seiliedig ar y tir ac yn y gofod.

Fy arbenigedd penodol yw'r dechnoleg hidlo lled-optegol y mae Caerdydd yn ddarparwr unig ar ei chyfer ledled y byd.  Rwy'n rheoli cyfleuster cynhyrchu Technoleg Hidlo Caerdydd, sy'n cynnwys dwy ystafell lân sy'n rhedeg gyda thîm technegol o chwech; Rydym yn cyflenwi hyd at 500 o ddyfeisiau y flwyddyn i'n cydweithwyr rhyngwladol a'n partneriaid masnachol. Ar hyn o bryd mae gen i Gymrodoriaeth Menter Cymdeithas Frenhinol Caeredin sy'n gysylltiedig â Chyfleuster Cynhyrchu Caerdydd.  

Rwyf hefyd wrth fy modd yn dysgu ffiseg a siarad â myfyrwyr; Ar hyn o bryd, fi yw Swyddog Gyrfaoedd yr Ysgol.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

 • Bowey, J. E., Lee, C., Tucker, C., Hofmeister, A. M. and Ade, P. A. R. 2000. 16-80 mum spectra of crystalline silicates at 4 K, 80 K and 295 K. Presented at: 2nd ISO Workshop on Analytical Spectroscopy, Madrid, Spain, 02-04 February 2000ISO beyond the peaks: The 2nd ISO workshop on analytical spectroscopy. ESA pp. 339.
 • Bowey, J. E., Lee, C., Tucker, C., Hofmeister, A. M. and Ade, P. A. R. 2000. 16-80 μm Spectra of Crystalline Silicates at 4 K, ~ 80 K and 295 K. Presented at: ISO beyond the Peaks, Villafranca del Castillo, Spain, 2-4 February 2000ISO Beyond the Peaks: Proceedings of the Second ISO Workshop on Analytical Spectroscopy : ISO Data Centre, Villafranca del Castillo, Madrid, Spain, 2-4 February 2000. ESASP Vol. 456. Paris: European Space Agency pp. 339-342.

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Monograffau

Ymchwil

Mae fy arbenigedd yn y meysydd canlynol:

 • FIR offeryn seryddol ar gyfer astudiaethau ffotometrig a sbectrosgopig;
 • Opteg Quasi a metamaterials ar gyfer FIR Seryddiaeth a chymwysiadau THz;
 • Sbectrosgopeg IR i THz o gydrannau a deunyddiau optegol;
 • Offeryniaeth cryogenig.

Fy mhrif weithgaredd yw rheoli a datblygu Technoleg Hidlo Caerdydd. Ein cyfleuster cynhyrchu yw'r darparwr byd-eang o gydrannau optegol rhwyll metel wedi'u mewnblannu a metamaterials i'r gymuned seryddol FIR.    Rydym hefyd yn cyflenwi dyfeisiau i'r gymuned THz ehangach trwy'r cwmni deillio QMC Instruments Ltd.

Rwyf wedi gweithio ar nifer fawr o brosiectau FIR/submm ac mae fy ngweithgareddau presennol yn cynnwys:

 • Aelodaeth o Arsyllfa Simons, arweinydd pecyn gwaith-pecyn ar gyfer hidlwyr optegol;
 • Aelodaeth dros dro o'r gymuned CMB-S4;
 • Aelodaeth o gonsortiwm offerynnau SPICA-SAFARI;
 • Aelodaeth o'r Bwrdd Cydweithio QUBIC;
 • Aelodaeth o gonsortiwm LiteBIRD ac arweinydd WP ar gyfer hidlwyr optegol;
 • Aelodaeth o dîm technegol TolTEC.

Addysgu

Rwyf wedi gweithredu fel Trefnydd Modiwlau a/neu wedi ysgrifennu cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Offeryniaeth PX4125 ar gyfer Seryddiaeth;
 • Canfod Ymbelydredd Electromagnetig PX3136;
 • PX1123, PX1223 Ffiseg Ymarferol Rhagarweiniol I & II;
 • PX0202 electromagnetedd a golau;
 • PX0203 Mathemateg Elfennol.

Yn ogystal, rwy'n gweithredu fel Goruchwyliwr ac Aseswr Cynradd ar gyfer myfyrwyr prosiect Bl 3, Bl 4 ac MSc ac rwy'n Diwtor Personol i fyfyrwyr israddedig.

Rwyf wedi dal nifer o swyddi gweinyddol sy'n gysylltiedig ag addysgu yn yr Ysgol ac ar hyn o bryd fi yw'r Swyddog Gyrfaoedd ar gyfer Ffiseg.

Bywgraffiad

Cwblheais fy BSc mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Reading, yna fy MSc (Ffiseg Feddygol) a PhD yn Queen Mary, Prifysgol Llundain.   Yn ystod y cyfnod hwn, cefais brofiad helaeth o lanhau yn adeiladu dyfeisiau canfod newydd a dysgais nifer o dechnegau sbectrosgopig (optegol, pelydr-X a positron).

Ym 1998 cymerais swydd PDRA yn y Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth (AIG) yn QMUL, gan weithio ar y caledwedd ar gyfer Lloerennau Gofod ESA Herschel a Planck . Yn 2001 symudodd ein grŵp a'r gweithgaredd hwn i Brifysgol Caerdydd.  

Yn ystod fy 20 mlynedd gyda'r AIG rwyf wedi gweithio ar nifer fawr o dimau prosiect is-mm/FIR rhyngwladol ac rwyf bellach yn arwain Cyfleuster Gweithgynhyrchu Hidlo Caerdydd. Mae ymchwil a datblygu sylfaenol ein gwaith wedi'i ariannu'n bennaf gan wobrau olynol STFC, ond yn y gorffennol rwyf hefyd wedi gweithio ar gymhwyso technoleg AIG Caerdydd i feysydd biolegol y cefais ddwy wobr EPSRC ar eu cyfer.    Fel yn ogystal â gwaith academaidd confensiynol, mae gennyf bortffolio mawr o weithgaredd masnachol sy'n ymwneud â darparu Hidlwyr Caerdydd ledled y byd ac mae gennyf nifer o gontractau gwasanaeth ar gyfer darparu hidlwyr.

Yn 2005 deuthum yn aelod academaidd o staff a chefais fy nyrchafu yn Athro yn 2014. Yn ystod y cyfnod hwn rwyf wedi gweithredu fel Tiwtor Derbyn UG yr Ysgol, Cyfarwyddwr Addysgu a Dirprwy Bennaeth yr Ysgol.

Rwy'n aelod o'r Sefydliad Ffiseg, y Gymdeithas Seryddol Frenhinol ac yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Lottie Braithwaite

Lottie Braithwaite

Myfyriwr ymchwil