Ewch i’r prif gynnwys
Carlos Ugalde Loo  BSc PhD FHEA MSc

Yr Athro Carlos Ugalde Loo

(e/fe)

BSc PhD FHEA MSc

Athro

Yr Ysgol Peirianneg

Email
Ugalde-LooC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70675
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Dwyrain, Ystafell East/E/2.25, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ganwyd Carlos E. Ugalde-Loo yn Ninas Mecsico, Mecsico. Ar hyn o bryd mae'n Athro Systemau Pŵer Trydanol yn yr Ysgol Peirianneg ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Cynhyrchu a Chyflenwi Ynni Adnewyddadwy Integredig (CIREGS). Cyn ei rôl academaidd, bu'n Gynorthwyydd Ymchwil yng Nghaerdydd o 2010 tan fis Rhagfyr 2012.

Derbyniodd yr Athro Ugalde y B.Sc. gradd mewn Peirianneg Electroneg a Chyfathrebu o Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, Monterrey Institute of Technology and Higher Education), Dinas Mecsico, Mecsico (2002), y M.Sc. gradd mewn Peirianneg Drydanol o Instituto Politécnico Nacional (IPN, Sefydliad Polytechnig Cenedlaethol), Dinas Mecsico, Mecsico (2005), a'r radd PhD mewn Peirianneg Electroneg a Thrydanol o Brifysgol Glasgow, Yr Alban, DU (2009).

Mae ei ddiddordebau ymchwil a'i arbenigedd academaidd yn cynnwys sefydlogrwydd a rheolaeth system bŵer, integreiddio grid a rheoli ynni adnewyddadwy, trosglwyddiad HVDC, technolegau DC, modelu a rheoli systemau ynni integredig, modelu systemau dynamig, a rheolaeth amlnewidiol. Mae'n cyfrannu'n weithredol at grwpiau ymchwil 'Power Electronics and HVDC', 'Energy Infrastructure', a 'Smart Grids'. Mae wedi goruchwylio 22 o fyfyrwyr PhD i'w cwblhau ac mae'n lledaenu ymchwil yn weithredol iawn trwy bapurau cynhadledd a chyfnodolion. Mae wedi cyhoeddi dros 150 o erthyglau a adolygir gan gymheiriaid—sawl mewn cyfnodolion gradd Transactions-radd haen uchaf. Mae'n Olygydd Cyswllt IET Energy Systems Integration, IET Generation, Transmission & Distribution, ac mae wedi bod yn Olygydd Gwadd ar gyfer nifer o gyfnodolion.

Mae'r Athro Ugalde wedi gweithredu fel Prif Ymchwilydd neu Gyd-ymchwilydd mewn prosiectau proffil uchel CEU, EPSRC a ariennir gan ddiwydiant. Ef oedd Prif Ymchwilydd Caerdydd ar gyfer prosiect CEU FP7 BEST PATHS-consortiwm mawr gyda 40 partner o 11 o wledydd Ewrop. Roedd yn Brif Ymchwilydd Caerdydd mewn dau brosiect Innovate UK Knowledge Transfer Partnership (KTP) (gydag SRS Works Ltd) ar ddefnyddio storio ynni thermol ar gyfer systemau oeri ledled y ddinas a chymwysiadau domestig. Mae'n arwain y consortiwm rhyngddisgyblaethol proffil uchel 'Flex-Cool-Store' (prosiect EPSRC >gwerth £1m), gyda chefnogaeth BEIS, awdurdodau lleol, datblygwyr tai a phartneriaid diwydiannol, gan fynd i'r afael â'r ddarpariaeth hyblygrwydd o oeri a siopau thermol.

Ar hyn o bryd mae'r Athro Ugalde yn gweithredu fel aelod o Banel Hyrwyddo'r Ysgol Peirianneg. Cyn hynny, gwasanaethodd fel Cydlynydd REF ar gyfer yr Adran Peirianneg Drydanol ac Electronig, Cydlynydd Erasmus ENGIN, Tiwtor Blwyddyn yr MSc mewn Systemau Ynni Trydanol, Swyddog Symudedd Rhyngwladol EEE/IEN, a Thiwtor Gwyddoniaeth Heb Ffiniau (SWB). Mae'n Diwtor Personol ar gyfer myfyrwyr israddedig ac MSc a Mentor i gydweithwyr. Ef oedd yr Arholwr Allanol ar gyfer 6 chynllun gradd MSc yn yr Adran Peirianneg Electronig a Thrydanol o Brifysgol Strathclyde. Ar hyn o bryd fe'i penodwyd yn Arholwr Allanol ar gyfer Prifysgol Malta (BEng mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, Adran Peirianneg Drydanol) ac mae'n gweithredu fel Arweinydd Technegol CIGRE-UK ar gyfer Prifysgol Caerdydd.

Mae'r Athro Ugalde yn aelod academaidd cyflawn o staff a gydnabyddir nid yn unig am ei ymchwil ond hefyd am ei ragoriaeth mewn addysgu a chyfraniadau ar lefel prifysgol. Mae wedi derbyn pedair 'Gwobr Addysgu'r Flwyddyn i gydnabod rhagoriaeth mewn addysgu' ac roedd yn rownd derfynol yn 2018 ar gyfer 'Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth mewn Addysgu'. Mae'n gyn-fyfyriwr Rhaglen Arweinyddiaeth Athrawon Caerdydd, rhaglen datblygu ac arwain y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Athrawon Gyrfa Gynnar (carfan 2022). Mae'n gyn-fyfyriwr Dyfodol Caerdydd, rhaglen ddatblygu'r Is-Ganghellor ar gyfer Academyddion Gyrfa Gynnar (carfan 2015-2016). Mae'n un o sylfaenwyr y Rhwydwaith Staff Rhyngwladol (ISN), gyda'r nod o ddarparu cefnogaeth i aelodau staff rhyngwladol. Gyda'r ISN, yn 2019 enillodd 'Wobr Dathlu Rhagoriaeth am Ragoriaeth mewn Cyfraniad Gwirfoddol' ac roedd hefyd yn rownd derfynol yn 2017 am 'Wobr Dathlu Rhagoriaeth am Gyfraniad Eithriadol i Weithgareddau Rhyngwladol y Brifysgol'.
 

Canolfan Cynhyrchu a Chyflenwi Ynni Adnewyddadwy Integredig

Ysgol Peirianneg

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

 • Licéaga-Castro, E., Ugalde Loo, C. E. and Licéaga-Castro, J. 2006. Induction motor control by individual channel analysis and design. Presented at: International Control Conference, Glasgow, Scotland, 30th August - 1st September 2006International Control Conference (ICC2006) Glasgow, Scotland, United Kingdom, 30th August to 1st September 2006. Glasgow: University of Strathclyde Publishing pp. 115-120.
 • Ugalde Loo, C. E., Vanfretti, L., Liceaga-Castro, E. and Acha, E. 2006. Synchronous generator control: from the traditional perspective to the ICAD framework. Presented at: International Control Conference, Glasgow, Scotland, 30 August - 1st September 2006International Control Conference (ICC2006) Glasgow, Scotland, United Kingdom, 30th August to 1st September 2006. Glasgow: University of Strathclyde Publishing pp. 229-234.

2005

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Contractau

DeiliaidGrantTeitl Prosiect Dyfarnu Gwerth Corff(ENGIN) Hyd
Uwch Arferion Adeiladu Cynaliadwy: Ymchwiliad cynhwysfawr i dechnegau amcangyfrif ar gyfer llwyth thermol o adeiladau Ugalde-Loo C (PI), Saikia P British Council (UKIERI) £49,980

27/03/2024 - 31/03/2025

PBIAA: Y SWITCH i Adeiladau Sero Net Wu J, Ugalde-Loo (Co-I), Marsh R, Bowen P, Cipcigan L, Patterson J, Pidgeon N, Henwood K EPSRC £50,000

09/01/2024 - 08/01/2028

Cartrefi DC y gellir eu bwydo ag ynni adnewyddadwy gyda thechnoleg trawsnewidydd arloesol i gyflawni allyriadau nwyon tŷ gwydr sero-net Ekanayake J, Ugalde-Loo C (Co-I) Cronfa Sbarduno Cydweithredol (Waikato / Caerdydd) £3,921

01/01/2024 - 30/06/2024

Cynyddu'r risg o ddadgarboneiddio oeri gan bympiau gwres Luo Z, Ugalde-Loo C (Co-I) EPSRC £9,800

01/01/2023 - 30/06/2023

GESPERR - Geobatris: storio ynni yn y pedosffer i gefnogi'r chwyldro ynni adnewyddadwy Harbottle M, Sapsford D, Cleall P, Weightman A, Ugalde-Loo C (CoI) EPSRC £201,583

01/12/2022 - 31/05/2024

Hyblygrwydd o oeri a storio (Flex-Cool-Store) Ugalde-Loo C (PI), Abeysekera M, Qadrdan M, Wu J, Jenkins N EPSRC £556,151

28/09/2021 - 27/09/2024

Batris Thermol ar gyfer Ceisiadau Masnachol Domestig a Bach Ugalde-Loo C (PI), Jenkins N Innovate UK KTP £194,654

05/11/2021 - 04/11/2023

Estyniad FLEXIS - Systemau Ynni Hyblyg Jenkins N, Ugalde-Loo C (Co-I), Qadrdan M, Ming W, Abeysekera M, Zhou Y WEFO – Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop £877,587

01/03/2021 - 28/02/2023

Integreiddio hynod effeithlon o fatris lithiwm i wella dibynadwyedd a dwysedd pŵer trawsnewidyddion cyfredol uniongyrchol foltedd canolig eang sy'n seiliedig bandgap (Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol, iCASE, Ysgoloriaeth PhD) Ming W, Jenkins N, Ugalde-Loo C (CoI) EPSRC £115,951

01/07/2020 - 31/12/2023

Rheoli Aml-Ynni Systemau Ynni Trefol Seiber-Ffisegol (MC2) Wu J, Jenkins N, Ugalde-Loo C (CoI), Ming W, Abeysekera M EPSRC-NSFC £408,000

01/04/2020 - 31/03/2023

Amddiffyn a Rheoli Gridiau DC yn seiliedig ar Trawsnewidyddion Aml-lefel Modiwlaidd (Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol, Ysgoloriaeth PhD) Ugalde-Loo C (PI) EPSRC £67,600

01/10/2019 - 31/03/2023

Darpariaeth Hyblygrwydd o Integreiddio Systemau Ynni (Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol, Ysgoloriaeth PhD) Qadrdan M, Jenkins N, Ugalde-Loo C (CoI) EPSRC £67,600

01/10/2019 - 31/03/2023

Batris Thermol ar gyfer Ceisiadau Oeri Ardal Ugalde-Loo C (PI), Jenkins N Innovate UK KTP £245,579

01/09/2019 - 31/03/2022

Angle-DC Liang J, Wu J, Ugalde-Loo C (CoI) Scottish Power Energy Networks £286,300

01/08/2016 - 31/12/2021

Dod â hyblygrwydd a ddarperir gan integreiddio cludwyr aml-ynni i MAINT newydd Wu J, Jenkins N, Qadrdan M, Ugalde-Loo C (CoI) Comisiwn Ewropeaidd - Horizon 2020 £192,365

01/10/2017 - 31/05/2021

FLEXIS West – Systemau Ynni Hyblyg Jenkins N, Cipcigan L, Wu J, Ugalde-Loo C (CoI), Qadrdan M WEFO – Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop £416,912

01/07/2015 - 28/02/2021

Dwyrain FLEXIS – Systemau Ynni Hyblyg Jenkins N, Cipcigan L, Wu J, Ugalde-Loo C (CoI), Qadrdan M WEFO – Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop £1,459,246 01/07/2015 - 28/02/2021
Gwella Cydymffurfiaeth Cod Grid Cynlluniau HVDC Liang J, Ugalde-Loo C (CoI) Canolfan Genedlaethol HVDC trwy SSE £84,725 01/05/2019 - 28/02/2020
Microgridiau oddi ar y grid ar gyfer trydaneiddio cymunedau anghysbell Wu J, Ming W, Ugalde-Loo C (CoI) British Council £23,100 01/02/2018 - 31/01/2019
Y tu hwnt i dechnolegau o'r radd flaenaf ar gyfer ail-bweru coridorau AC a Systemau HVDC Aml-Derfynell (LLWYBRAU GORAU) Jenkins N, Liang J, Ugalde-Loo C (PI) Y Comisiwn Ewropeaidd FP7 £501,733 01/10/2014 - 30/09/2018
Cymorth Amledd o Ffermydd Gwynt ar y Môr (PhD HubNet studenthip) Ugalde-Loo C (PI) EPSRC £56,723

01/04/2015 - 31/03/2018

Lliniaru effeithiau annertia isel a lefel cylched fer isel mewn gridiau AC HVDC llawn Liang J, Jenkins N, Ugalde-Loo C (CoI) EPSRC a'r Grid Cenedlaethol £295,632 26/09/2014 - 25/09/2017
DC Grid yn gwahaniaethu amddiffyn Liang J, Jenkins N, Ugalde-Loo C (CoI) Alstom Grid UK Ltd £147,548 01/04/2014 - 31/03/2017
Rheoli Grid DC Liang J, Jenkins N, Ugalde-Loo C (CoI) Alstom Grid UK Ltd £79,000 01/06/2013 - 31/05/2014
Rheoli llif presennol mewn gridiau DC Liang J, Ugalde-Loo C (CoI) Alstom Grid UK Ltd £55,000 25/11/2014 - 24/05/2015
Rhwydweithiau Dosbarthu Ynni Cymheiriaid Smart Wu J, Ugalde-Loo C (CoI) Toshiba Research Europe Ltd £58,056 01/04/2014 - 31/03/2017
Heriau pensaernïaeth system: Supergen + ar gyfer Hubnet Ugalde-Loo C (PI), Wu J EPSRC trwy Goleg Imperial Llundain £104,907 01/01/2015 - 31/05/2016

Addysgu

Ers ymuno â Chaerdydd, mae Carlos Ugalde wedi addysgu ar bob lefel o fyfyrwyr israddedig Blwyddyn 1 i fyfyrwyr MSc, o fodiwlau lefel ysgol mewn theatrau addysgu mawr, hyd at oruchwyliaeth 1 i 1. Mae ei effeithiolrwydd addysgu wedi cael ei gydnabod gan gydweithwyr a myfyrwyr, gyda chyfartaledd Gwella Modiwlau/Gwerthuso rhagorol ar gyfer cyflwyno darlithoedd ers ymuno â Chaerdydd (>4.5/5) ac adborth rhagorol gan fyfyrwyr.

Mae ei gymhwysedd mewn addysgu wedi cael ei wobrwyo â phum "Gwobr Addysgu'r Flwyddyn" i gydnabod Rhagoriaeth mewn Addysgu ar gyfer y modiwlau canlynol:

 • EN3057 - Rheolaeth Awtomatig (sesiwn academaidd 2022-2023)
 • EN3057 - Rheolaeth Awtomatig (sesiwn academaidd 2018-2019)
 • EN3057 - Rheolaeth Awtomatig (sesiwn academaidd 2017-2018)
 • EN3709 - Integreiddio Grid Adnewyddadwy (sesiwn academaidd 2015-2016)
 • EN3709 - Integreiddio Grid Adnewyddadwy (sesiwn academaidd 2013-2014)

Roedd y modiwlau canlynol dan arweiniad yr Athro Ugalde yn y categori Llwyddiannau:

 • EN3057 - Rheoli Awtomatig (sesiynau academaidd 2020-2021 a 2021-2022)
 • EN3702 - Peiriannau a Gyriannau Trydanol A (sesiwn academaidd 2020-2021)
 • EN3709 - Integreiddio Grid Adnewyddadwy (sesiwn academaidd 2020-2021 a 2022-2023)

Roedd yn ail ar gyfer Gwobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd 2018 am "Ragoriaeth mewn Addysgu".

Ef yw Arweinydd y Modiwl ar gyfer ac mae'n cyfrannu fel darlithydd i'r modiwlau canlynol:

 • EN3057 - Rheolaeth Awtomatig (Blwyddyn 3)
 • EN3709 - Integreiddio Grid Adnewyddadwy (Blwyddyn 3)

Mae hefyd yn ddarlithydd yn y modiwl canlynol:

 • EN2058 - Peirianneg Reoli (Blwyddyn 2, Arweinydd Modiwl gynt)

Mae'n cyfrannu at y modiwlau canlynol fel goruchwyliwr prosiect ac arholwr:

 • EN3024 - Rheoli Prosiect Peirianneg (Blwyddyn 3)
 • EN3400 - Prosiect Unigol (Blwyddyn 3)
 • ENT695 - Astudiaeth Ymchwil (MSc)
 • ENT759 - Traethawd Hir (MSc)

Mae wedi cyfrannu at y modiwlau canlynol fel darlithydd, goruchwyliwr a/neu arholwr:

 • EN1064 - Dadansoddiad Rhwydwaith (Blwyddyn 1)
 • EN1072 - Labordy (Blwyddyn 1)
 • EN2705 - Peirianneg Bŵer 3 (Blwyddyn 2, Arweinydd Modiwl hefyd)
 • EN2709 - Dadansoddiad Systemau Pŵer (Blwyddyn 2, Arweinydd Modiwl hefyd)
 • EN2710 - Prosiect Dylunio Grŵp (Blwyddyn 2)
 • EN3702 - Peiriannau a Gyriannau Trydanol (Blwyddyn 3, Arweinydd Modiwl hefyd)
 • EN3100 - Prosiect (Blwyddyn 3)
 • EN4100 - Prosiect Grŵp (Blwyddyn 4 - MEng)

Bywgraffiad

Apwyntiadau

 • 02/2024 - yn bresennol: Cyfarwyddwr y Ganolfan Cynhyrchu a Chyflenwi Ynni Adnewyddadwy Integredig, Prifysgol Caerdydd.
 • 10/2023 - yn bresennol: Arholwr Allanol, BEng mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, Adran Peirianneg Drydanol, Prifysgol Malta.
 • 08/2021 - yn bresennol: Athro (Cadeirydd Personol) Systemau Pŵer Trydanol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.
 • 06/2021 - 02/2024: Dirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Cynhyrchu a Chyflenwi Ynni Adnewyddadwy Integredig, Prifysgol Caerdydd.
 • 01/2020 - 09/2023: Arholwr Allanol, (6) rhaglenni MSc, Adran Peirianneg Electronig a Thrydanol, Prifysgol Strathclyde.
 • 09/2019 - yn bresennol: Arweinydd Technegol Prifysgol Caerdydd, CIGRE-UK (Pwyllgor Cenedlaethol y Deyrnas Unedig, Cyngor Rhyngwladol ar Systemau Trydan Mawr).
 • 08/2018 - 07/2021: Darllenydd mewn Systemau Pŵer Trydanol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.
 • 08/2016 - 07/2018: Uwch Ddarlithydd mewn Systemau Pŵer Trydanol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.
 • 01/2013 - 07/2016: Darlithydd mewn Systemau Pŵer Trydanol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.
 • 02/2010 - 12/2012: Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.
 • 11/2009: Academydd Ymweliad, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd.
 • 01/2006 - 06/2009: Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedigion, Prifysgol Glasgow.
 • 08/2003 - 07/2004: Ysgolhaig mewn Prosiectau Ymchwil, IPN SEPI ESIME (Dinas Mecsico, Mecsico).
 • 11/2000 - 05/2002: Ysgolhaig (Rheolwr Prosiect Jr) yn Procter & Gamble Manufactura (Dinas Mecsico, Mecsico).

Cymwysterau

 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu Prifysgol (PgCUTL), Prifysgol Caerdydd, Cymru, y DU, 2015
 • Ph.D. mewn Peirianneg Electroneg a Thrydanol, Prifysgol Glasgow, yr Alban, y DU, 2009
 • M.Sc. mewn Peirianneg Drydanol (cyfartaledd cyffredinol 10/10 = gradd Dosbarth 1af, Graddiodd gydag Anrhydedd), Sefydliad Polytechnig Cenedlaethol (IPN), Dinas Mecsico, Mecsico, 2005
 • B.Sc. mewn Peirianneg Electroneg a Chyfathrebu (cyfartaledd cyffredinol 93.3/100 = gradd Dosbarth 1af, Graddiodd gydag Anrhydedd), Sefydliad Technoleg ac Addysg Uwch Monterrey (ITESM-CCM), Dinas Mecsico, Mecsico, 2002
 • Bagloriaeth Ryngwladol (IB), Diploma IB, Coleg Dinas Mecsico (EPSCM) - Sefydliad Bagloriaeth Ryngwladol, 1999

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobrau Dysgu'r Flwyddyn 2022-2023, derbynnydd, i gydnabod Rhagoriaeth mewn Addysgu ar gyfer modiwl EN3057 (Rheoli Awtomatig) yn ystod Sesiwn Academaidd 2022-2023 (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Gorffennaf 2023)
 • Cyn-fyfyriwr Rhaglen Arweinyddiaeth Athrawon Caerdydd, rhaglen datblygu ac arwain Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd ar gyfer Athrawon Gyrfa Gynnar (2022)
 • Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2020, enwebu, Aelod Staff Mwyaf Dyrchafol (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Ebrill 2020)
 • Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2019, enillydd, Rhagoriaeth mewn Cyfraniad Gwirfoddol (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Tachwedd 2019)
 • Uwch Aelodaeth IEEE. Dyrchafwyd i radd Uwch Aelod i gydnabod cyfraniadau sylweddol i'r proffesiwn (Hydref 2019)
 • Gwobrau Addysgu'r Flwyddyn 2018-2019, derbynnydd, i gydnabod Rhagoriaeth mewn Addysgu ar gyfer modiwl EN3057 (Rheoli Awtomatig) yn ystod Sesiwn Academaidd 2018-2019 (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Gorffennaf 2019)
 • Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2018, rownd derfynol, Rhagoriaeth mewn Addysgu, gan gynnwys Hyfforddiant a Datblygu (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Tachwedd 2018)
 • Gwobrau Addysgu'r Flwyddyn 2017-2018, derbynnydd, i gydnabod Rhagoriaeth mewn Addysgu ar gyfer modiwl EN3057 (Rheoli Awtomatig) yn ystod Sesiwn Academaidd 2017-2018 (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Gorffennaf 2018)
 • Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2018, enwebu, Aelod Staff Mwyaf Dyrchafol (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Mai 2018)
 • Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2017, rownd derfynol, Cyfraniad Eithriadol i Gweithgareddau Rhyngwladol y Brifysgol (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Tachwedd 2017)
 • Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2017, wedi'i enwebu, Tiwtor Personol y Flwyddyn (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Mai 2017)
 • Gwobrau Addysgu'r Flwyddyn 2015-2016, derbynnydd, i gydnabod Rhagoriaeth mewn Addysgu ar gyfer modiwl EN3709 (Integreiddio Grid Adnewyddadwy) yn ystod Sesiwn Academaidd 2015-2016 (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Gorffennaf 2016)
 • Cyn-fyfyriwr Dyfodol Caerdydd, rhaglen ddatblygu Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd ar gyfer Academyddion Gyrfa Gynnar (2015-2016)
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch i gydnabod cyrhaeddiad yn erbyn Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU ar gyfer cymorth addysgu a dysgu mewn addysg uwch (Cymru, Rhagfyr 2014)
 • Gwobrau Addysgu'r Flwyddyn 2013-2014, derbynnydd, i gydnabod Rhagoriaeth mewn Addysgu ar gyfer modiwl EN3709 (Integreiddio Grid Adnewyddadwy) yn ystod Sesiwn Academaidd 2013-2014 (Prifysgol Caerdydd, Cymru, Gorffennaf 2014)
 • Rhagoriaeth CONACYT SNI o 'Ymgeisydd i Ymchwilydd Cenedlaethol' fel cydnabyddiaeth ar gyfer cynhyrchu gwyddonol, yn effeithiol o 1 Ionawr 2013 i 31 Rhagfyr 2015 (Mecsico, Medi 2012)
 • Argymhelliad Pwyllgor Technegol IEEE ICSET'10 o erthygl i'w hystyried gan fwrdd golygyddol Trafodion IEEE IAS i'w chyhoeddi (Ebrill 2011)
 • Grant EPSRC i fynychu Gweithdy Ôl-raddedig EPSRC. Cynhadledd Rheolaeth Ryngwladol 2006, Glasgow, Yr Alban, DU (28ain – 29ain Awst 2006)
 • Ysgoloriaeth Wirtschaftskammer Österreich i fynychu'r Fforwm Ewropeaidd Alpbach 2006: Quest for Certainty and Security, yn Alpbach, Awstria (17eg – 26 Awst 2006)
 • Grant Teithio IEEE i fynychu Cynhadledd IEEE ar y cyd ar Benderfyniad a Rheolaeth (CDC) a Chynhadledd Rheoli Ewropeaidd ECC'05 yn Seville, Sbaen (12fed - 15fed Rhagfyr 2005)
 • Ysgoloriaeth CONACYT i gynnal astudiaethau PhD (Hydref 2005 – Rhagfyr 2008)
 • Perfformiad Academaidd Ardderchog (MSc): IPN-SEPI-ESIME, Dinas Mecsico, Mecsico, Tachwedd 2005
 • Honorific Mention (MSc): IPN-SEPI-ESIME, Dinas Mecsico, Mecsico, Mehefin 2005
 • Ysgoloriaeth IPN PIFI yn ystod astudiaethau MSc (Awst 2003 – Gorffennaf 2004)
 • Ysgoloriaeth CONACYT i gynnal astudiaethau MSc (Awst 2003 – Gorffennaf 2005)
 • Prosiect Peirianneg Gorau (BSc): ITESM-CCM, Dinas Mecsico, Mecsico, Rhagfyr 2002
 • Honorific Mention (BSc): ITESM-CCM, Dinas Mecsico, Mecsico, Rhagfyr 2002
 • Ysgoloriaeth ITESM (45%) i gynnal astudiaethau BSc (Awst 1998 – Rhagfyr 2002)
 • Seremoni Rhagoriaeth Academaidd (BSc): Semester 1af, 2il a 6ed, ITESM-CCM, Dinas Mecsico, Mecsico, 1999 a 2001.
 • Seremoni ar gyfer Myfyrwyr Rhagorol y System Corfforedig UNAM SI: UNAM, Dinas Mecsico, 1998.

Aelodaethau proffesiynol

 • UKDEA (UK District Energy Association), Aelod, o 2022
 • IEEE (Sefydliad y Peirianwyr Trydanol ac Electroneg), Uwch Aelod, o 2019; Aelod o 2002
 • IET (Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg), Aelod, o 2008
 • CIGRÉ (Cyngor Rhyngwladol ar Systemau Trydan Mawr), Aelod, o 2018
 • CIGRÉ-UK, Arweinydd Technegol Prifysgol Caerdydd, o 2019

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Siaradwr yn y sesiwn arbennig 'Modelu, gweithredu a rheoli systemau aml-ynni' cynhadledd IEEE PES PowerTech 2023, "Darparu hyblygrwydd o siopau thermol i systemau ynni", Belgrade, Serbia, 28 Mehefin 2023
 • Siaradwr gwadd yn y seminar ymchwil 'Gweithdy ar Ddatblygiadau mewn Modelu Systemau Dynamig Nonlinear a Dadansoddiad Hyblygrwydd ar gyfer Systemau Ynni Cynaliadwy', "Darparu hyblygrwydd o oeri a storio ynni thermol i systemau pŵer trydanol", TU Delft, yr Iseldiroedd, 12fed Mehefin 2023
 • Siaradwr gwahoddedig (ar-lein) yn Ddigwyddiad Arddangos Arloesi UKDEA 2, "Amcangyfrif Cyflwr Cyfraddau Batris Thermol ar gyfer Gwresogi ac Oeri Ceisiadau", 2il Tachwedd 2022
 • Gweminar Network H+C, "Prosiect Siop Flex-Cool: Galw Oeri y DU," 27 Mai 2022
 • Cyfweliad BBC News Channel Live ar bŵer gwynt fel rhan o'r darllediad thema 'ynni adnewyddadwy' yn narpariaeth COP26 y BBC, 4ydd Tachwedd 2021
 • Siaradwr gwadd (ar-lein) yn y digwyddiad 'Decarbonizing Heating and Cooling Knowledge Share and Networking', Rhwydwaith Ymchwil Net-Sero, "Hyblygrwydd o oeri a storio (Flex-Cool-Store) ", 7th Medi 2021
 • Siaradwr gwadd (ar-lein) yng Nghynhadledd Ar-lein Canolfan Rhwydweithiau Ynni Supergen, "Darpariaeth Hyblygrwydd mewn Systemau Oeri Ardal", 18 Mai 2020
 • Gweminar Canolfan HVDC Cenedlaethol, "Mae HVDC yn herio wrth gwrdd â Chod Grid GB cyfredol mewn rhwydwaith gwan," 20 Mawrth 2020
 • Siaradwr gwadd yn y sesiwn "Heriau Byd-eang a Storio Ynni yng Nghyd-destun Dynol" Cynhadledd Storio Ynni y DU (UKES'19), Prifysgol Newcastle, Lloegr, y DU, 3ydd – 5 Medi 2019, "Modelu Deinamig o Storio Ynni Thermol ar gyfer Cymwysiadau Oeri Ardal"
 • Darlithydd Cwrs ar "Systemau Ynni Lleol" yn Ysgol Haf Ynni Cymhwysol 2019: Ynni Adnewyddadwy Clyfar, Prifysgol Jiaotong Beijing, Beijing, Tsieina, 15fed – 26 Gorffennaf 2019
 • Siaradwr gwadd yn y sesiwn arbennig "Dilysu a dad-beryglu technolegau moderneiddio grid gyda chaledwedd yn y Profi Loop" o'r 13eg IEEE PowerTech 2019, Milano, yr Eidal, 23ain - 27 Mehefin 2019, "Astudiaethau System Bŵer AC-DC Hybrid gan ddefnyddio Llwyfan Arbrofol Hardware-in-the-Loop sy'n seiliedig ar RTDS"
 • Gweminar CIGRE-UK, "Gwersi a ddysgwyd o'r Prosiect LLWYBRAU GORAU ar gyfer Integreiddio Planhigion Pŵer Gwynt Alltraeth gan ddefnyddio Gridiau HVDC Aml-Derfynell," 5th Mehefin 2019
 • Prif siaradwr yn y "Gweithdy Microgridiau Oddi ar y Grid ar gyfer Trydaneiddio Cymunedau Anghysbell", Belem, Brasil, 10fed – 14 Medi 2018, "Modelu Deinamig Systemau Gwresogi / Oeri Ardal"
 • Siaradwr gwadd yn y "Gweithdy Microgridiau Oddi ar y Grid ar gyfer Trydaneiddio Cymunedau Anghysbell", Belem, Brasil, 10fed – 14 Medi 2018, "Ysgrifennu papur cyfnodolyn da (a sicrhau ei fod yn cael ei dderbyn)"
 • Siaradwr gwadd yn y cwrs EES-UETP (Systemau Ynni Trydan – Partneriaeth Hyfforddiant Menter Prifysgol) ar "HVDC a HVDC Gridiau ar gyfer Trosglwyddo yn y Dyfodol", Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Gwlad Belg, 30th Mai 2018, "Integreiddio Ffermydd Gwynt ar y Môr gan ddefnyddio HVDC Technolegau: Canlyniadau o'r Prosiect LLWYBRAU GORAU"
 • Aelod o'r panel yn y sesiwn "Systemau Ynni Integredig" yng Nghynhadledd IEEE 1af ar Integreiddio System Ynni Rhyngrwyd ac Ynni yn Beijing (EI2), Tsieina, Tachwedd 2017
 • Cadeirydd y Sesiwn Arbennig "Integreiddio Grid Systemau Ynni Adnewyddadwy gan ddefnyddio Technolegau Cyfredol Uniongyrchol" yn y 9fed Gynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol (ICAE'17), Caerdydd, 22ain Awst 2017
 • Siaradwr gwadd yn y Gweithdy Rhyngwladol HVDC, Prifysgol Ryngwladol Fenis, Isola di San Servolo, Fenis, Yr Eidal, 30th Mawrth 2017, "gridiau HVDC a ffermydd gwynt ar y môr: cyfraniad parhaus gan LLWYBRAU GORAU Demo 1"
 • Aelod o'r panel yn y sesiwn "Ymchwil HVDC mewn prosiectau Ewropeaidd mawr" yng Nghocwiwm HVDC 2017, Caerdydd, Cymru, Medi 2017
 • Llefarydd yn 2il Gyfarfod Cynulliad Cyffredinol y Prosiect LLWYBRAU GORAU, Berlin, yr Almaen, 25ain Hydref 2016
 • Cadeirydd Panel "Sgyrsiau Datblygu Gyrfa ar gyfer RAs/PhD" yn Fforwm Ymchwil HubNet Energy Networks 2014, Prifysgol Manceinion, 9fed – 10fed Ebrill 2014
 • Siaradwr gwadd yng Nghynhadledd Ryngwladol UKACC 2012 ar Reolaeth, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, Cymru, 2 Medi 2012, "Trosolwg o Systemau Pŵer: Heriau Rheoli"
 • Gweithdy a wahoddwyd yn 6ed Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Systemau Diwydiannol a Gwybodaeth (ICIIS), Kandy, Sri Lanka, 16 - 19 Awst 2011, "Rhwydweithiau Trosglwyddo'r Dyfodol"
 • Gwahoddiad Tiwtorial yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE 2il ar Dechnolegau Ynni Cynaliadwy (ICSET), Kandy, Sri Lanka, 6ed - 10 Rhagfyr 2010, "Tyrbinau gwynt mawr a'u cysylltiad grid: Cynrychioliadau gofod y Wladwriaeth o dyrbinau gwynt sy'n seiliedig ar generadur ymsefydlu"

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygwr

 • Adolygydd ar gyfer cyfnodolion IEEE, IET ac Elsevier
 • Adolygydd grant ar gyfer EPSRC
 • Aelod o'r panel ar gyfer EPSRC

Bwrdd Golygyddol

 • Cynhyrchu IET, Trosglwyddo a Dosbarthu. Golygydd Cyswllt, IET (ers Mehefin 2021).
 • IET Energy Systems Integration. Golygydd Cyswllt ar gyfer thema "Technolegau Fector Ynni Unigol ar gyfer integreiddio Systemau Ynni", IET (ers Mehefin 2020).
 • Trydan. Golygydd Pwnc, MDPI (ers mis Mai 2020).
 • Electroneg. Golygydd Adran ar gyfer "Power Electronics", MDPI (ers Ionawr 2020).

Golygydd Gwadd

 • Golygydd Gwadd ar gyfer Rhifyn Arbennig "Energy Storage Technologies for Energy Grids" yn y cyfnodolyn Energies (MDPI), 2024.
 • Golygydd Gwadd ar gyfer Rhifyn Arbennig "Advanced Applications of Power Electronics in Net-Zero Power Systems" yn y cyfnodolyn Electronics (MDPI), 2024.
 • Golygydd Gwadd ar gyfer rhifyn arbennig "Decarbonising Electricity Systems" yn y cyfnodolyn Energies (MDPI), 2024.
 • Golygydd Pwnc Ymchwil "Dylunio Cydnawsedd electromagnetig a Thechnolegau Electroneg Pŵer mewn Systemau Pŵer Modern" yn y cyfnodolyn Frontiers in Electronics, 2023.
 • Golygydd Gwadd ar gyfer Rhifyn Arbennig "Situational Awareness of Integrated Energy Systems" yn y cyfnodolyn IET Generation, Transmission & Distribution, 2022.
 • Guest Golygydd ar gyfer rhifyn arbennig "10th Anniversary of Electronics: Recent Advances in Power Electronics" yn y cyfnodolyn Electronics (MDPI), 2021.
 • Golygydd Gwadd ar gyfer rhifyn arbennig "System Ynni Hydrogen Cynaliadwy: Cymwysiadau Trydan" yn y cyfnodolyn Sustainability (MDPI), 2021.
 • Golygydd Gwadd ar gyfer Rhifyn Arbennig "Systemau Trosi Ynni Llanw" yn y Journal of Marine Science and Engineering (MDPI), 2019.
 • Golygydd Gwadd ar gyfer Rhifyn Arbennig "Roboteg a Rheoli Peirianneg Systemau Ynni-Adfer Tonnau a Llanw" yn y cyfnodolyn Mathematical Problems in Engineering (Hindawi), Chwefror 2018.

Arholiad PhD

Arholwr Allanol

 • D. Zinsmeister, "Prosumers in District Heating and Cooling: Darparu Pensaernïaeth Arbrofol, Efelychiadol a Rheoli ", 2024 (Prifysgol Technische München, yr Almaen)
 • E. Hosseini, "Rheoli Deallus o Blanhigion Pŵer Hybrid gyda Tyrbinau Gwynt, Systemau Solar PV, a
  Systemau Storio Ynni", 2023 (Universidad de Cadiz, Sbaen)
 • A.D. Perilla Guerra, "Rheolwyr Pŵer Atodol ar gyfer Cysylltiadau Trosglwyddo VSC-HVDC Modern", 2023 (Technische Universiteit Delft, Yr Iseldiroedd).
 • M. Szulik, "Canllawiau Mapio Gweledol ar gyfer Llywio Ymreolaethol", 2023 (Prifysgol Cranfield, Lloegr, y DU).
 • T. Kamal, "Rheoli Cudd-wybodaeth Addasol a Chyfrifiannol o Ffynonellau Ynni Dosbarthedig a Microgrid", 2022 (Universidad de Cadiz, Sbaen, a Sakarya Universitesi, Twrci)
 • W. Shen, "Cynllunio Ehangu Trosglwyddiad Dibynadwy Carbon Isel gydag Integreiddio Ynni Adnewyddadwy ar Raddfa Fawr", 2021 (Prifysgol De Cymru Newydd, Sydney, Awstralia).
 • H. Wen, "Strategaethau Ride Through Foltedd Isel ar gyfer System PV 3 cham sy'n gysylltiedig â'r grid", 2020 (Prifysgol Abertawe, Cymru, y DU).
 • M. Haro Larrode, "Dadansoddiad Sefydlogrwydd o Cyseinydd Cyfrannol VSC a Reolir mewn Gridiau AC gyda Nodwedd Amrywiol X / R", 2020 (Universidad del País Vasco, Bilbao, Sbaen).
 • A.J. Agbemuko, "Strategaethau Modelu a Rheoli ar gyfer Gridiau AC / DC Hybrid", 2019 (Universitat Politecnica de Catalunya - Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Sbaen).
 • Q. Zhao, "Effaith dechnegol ac economaidd defnyddio Supergrid VSC-MTDC gyda threiddiad ar raddfa fawr o wynt ar y môr", 2019 (Comillas Prifysgol Esgobol, Madrid, Sbaen).
 • D. Vozikis, "Topolegau Converter Foltedd Modern ar gyfer Gridiau DC yn y Dyfodol", 2019 (Prifysgol Strathclyde, yr Alban, UK).
 • P. Dattaray, "Technegau Lliniaru Nofel ar gyfer Rhyngweithiadau Is-gydamserol", 2018, 2019 (Prifysgol Manceinion, Lloegr, y DU).
 • Y. Bian, "Dadansoddi a Lliniaru Heriau Inertia Isel Oherwydd y Penetriadau Adnewyddadwy uchel", 2018 (Prifysgol Caerfaddon, Lloegr, y DU).
 • A. Bayo Salas, "Ymchwilio i Effeithiau rhwng Gridiau AC a DC Cyfochrog", 2018 (Katholieke Universiteit Leuven, Gwlad Belg).
 • M. Yu, "Fframwaith sy'n seiliedig ar efelychiad ar gyfer Asesu Heriau Sefydlogrwydd yn y Dyfodol Converter- Dominated Power Networks", 2018 (Prifysgol Strathclyde, yr Alban, y DU).
 • L. Zhang, "Asesiad Techno-Economaidd ac Amgylcheddol o Grid Aml-Ynni Clyfar", 2017 (Prifysgol Manceinion, Lloegr, y DU).
 • I. Villanueva, "Rheoli Modd Llithro ar gyfer Peiriant Sefydlu Fed Dwbl", 2017 (Monterrey Sefydliad Technoleg ac Addysg Uwch, Campws Dinas Mecsico, Mecsico).
 • M.C. Sousounis, "Modelu Electro-Fecanyddol o Arrays Llanw", 2017 (Prifysgol Caeredin, yr Alban, y DU).
 • M.R. Shahriar, "Monitro Cyflwr Seiliedig ar Ddadansoddiad Llofnod Trydanol o Wind Turbine Drivetrain", 2017 (Prifysgol Queensland, Awstralia).
 • R. Sarrias Mena, "Cynhyrchu Pŵer Gwynt gyda Systemau Storio Ynni", 2016 (Universidad de Cádiz, Sbaen).
 • F. Daya, "Rheolwr Hunan-diwnio Seiliedig ar Wavelet Fuzzy ar gyfer Rheoli Cyflymder Gyriannau Modur Ymsefydlu", 2013 (Prifysgol Anna, Chennai, India).
 • F. Diaz Gonzalez, "Cyfraniad Systemau Flywheel mewn Planhigion Pŵer Gwynt", 2013 (Universitat Politecnica de Catalunya - Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Sbaen).

Arholwr mewnol

 • X. Jiang, "Rhanbarth Gweithredu Ymarferol Rhwydwaith Dosbarthu Trydan gyda SOPs", 2024.
 • M. Abdelrahman, "Pwyntiau Agored Meddal wedi'u graddio'n rhannol ar gyfer Rhwydweithiau Dosbarthu Trydan", 2022.
 • S. K. Sakiliba, "Modelu a Dadansoddi Integredig Adeiladau a Systemau Ynni Cymunedol", 2019, 2020.
 • Z. Al Obaidi, "Sefydlogrwydd a Rheolaeth Amlder mewn Gridiau Smart yn y Dyfodol", 2018.
 • R. Zheng, "Lliniaru SSR gyda TCSC mewn Systemau Pŵer", 2018.
 • J. Goncalves, "Rheoleiddio thermol a Chydbwyso mewn Converters Aml-lefel Modiwlaidd", 2017.
 • Y. Ef, "Seilwaith TGCh ar gyfer Gridiau Smart", 2016.
 • S. Wang, "Rheoli ac Amddiffyn Gridiau HVDC", 2016.
 • E. Xydas, "Rheoli Smart y Codi Tâl Cerbydau Trydan", 2016.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Modelu a rheoli systemau ynni integredig yn ddeinamig, gan gynnwys storio ynni;
 • Systemau gwresogi ac oeri a'u technolegau;
 • integreiddio grid a rheoli ynni adnewyddadwy;
 • sefydlogrwydd a rheolaeth system pŵer;
 • Technolegau DC gan gynnwys trosglwyddiad HVDC a MVDC , amddiffyn, rheoli llif pŵer ac electroneg pŵer;
 • Ceisiadau rheoli a theori rheoli.

Ymchwilwyr Cyfredol

EnwDyddiad CychwynSwydd Rôl
Mr Ruben SANCHO 07/2024 Goruchwyliwr Ymweld Ymchwilydd
Dr Arslan SALEEM 03/2022 Rheolwr Llinell Cydymaith Ymchwil
Dr Pranaynil SAIKIA 01/2022 Rheolwr Llinell Cynorthwy-ydd Ymchwil

Myfyrwyr PGR cyfredol

Gradd
TeitlStatws RôlMyfyrwyr
Darpariaeth hyblygrwydd o oeri a storio ynni thermol (TBC) CORCORAN Lloyd goruchwyliwr arweiniol Cerrynt Phd
Integreiddio hynod effeithlon o fatris lithiwm i wella dibynadwyedd a dwysedd pŵer trawsnewidyddion uniongyrchol-gyfredol foltedd canolig eang sy'n seiliedig ar bandgap ELTAEIF Abdurrhman Cyd-oruchwyliwr Cerrynt Phd
Effeithiau trydaneiddio'r sector gwres domestig ar rwydweithiau dosbarthu trydan ALTURK Nagihan Cyd-oruchwyliwr Cerrynt Phd

Myfyrwyr TAR Cyfredol (MSc)

Gradd
TeitlStatws RôlMyfyrwyr
Effaith gorchudd pwmp gwres ar ffiseg llif ac ymddygiad thermol unedau pwmp gwres awyr agored LOVELL Harry goruchwyliwr arweiniol Cerrynt MS
Dadansoddiad cymharol o wahanol dechnegau amcangyfrif llwyth thermol ar gyfer adeiladau ABDI Souza goruchwyliwr arweiniol Cerrynt Msc
Estimator seiliedig ar AI ar gyfer monitro wladwriaeth-of-tâl o batris trydanol TATOUZ Khalil goruchwyliwr arweiniol Cerrynt Msc
Storio ynni thermol i gefnogi systemau gwresogi TAO Yizhou goruchwyliwr arweiniol Cerrynt Msc

 

Prosiectau'r gorffennol

Ymchwilwyr blaenorol

EnwDechrau / Diwedd DyddiadauStatws Rôl
Mr Pablo HORRILLO 03/2024 - 07/2024 Goruchwyliwr Ymweld Ymchwilydd
Mr Ivan DE LA CRUZ 09/2022 - 06/2024 Rheolwr Llinell Cynorthwy-ydd Ymchwil
Mr Daniel MORALES 02/2023 - 03/2024 Rheolwr Llinell Cynorthwy-ydd Ymchwil
Dr Hector BASTIDA 05/2020 - 10/2023 Rheolwr Llinell Cynorthwy-ydd Ymchwil
Mr Yufeng WANG 11/2021 - 08/2023 Goruchwyliwr Ymweld Ymchwilydd
Dr Mansoureh KHALJANI 11/2021 - 04/2023 Rheolwr Llinell Cyswllt KTP
Ms Amanda YOUNES 10/2019 - 03/2022 Rheolwr Llinell Cyswllt KTP
Dr Hamidreza FAHAM 09/2019 - 12/2020 Rheolwr Llinell Cynorthwy-ydd Ymchwil
Dr Ming FENG 04/2019 - 04/2020 Goruchwyliwr Ymweld Ymchwilydd
Dr Sheng WANG 01/2016 - 05/2018 Rheolwr Llinell Cydymaith Ymchwil
Dr Daniel Oluwole ADEUYI 08/2015 - 10/2018 Rheolwr Llinell Cydymaith Ymchwil

Goruchwylio PGR blaenorol

Gradd
TeitlStatws RôlMyfyrwyr
Modelu, rheoli, ac anfon pŵer gorau posibl systemau gwres a thrydan integredig gan gynnwys technolegau carbon isel MOESAU Daniel

goruchwyliwr arweiniol

Wedi'i gwblhau (2024)

Phd
Dylunio a rheoli gwrthdroyddion pedair gwifren tri cham ar gyfer cymwysiadau V2G BLAS Miguel

goruchwyliwr arweiniol

Wedi'i gwblhau (2024)

Phd
Rheoli systemau ynni integredig hynod groes-gyplysu DE LA CRUZ Ivan

goruchwyliwr arweiniol

Wedi'i gwblhau (2024)

Phd
Modiwleiddio a dylunio ar gyfer systemau gyriant modur effeithlonrwydd uchel sy'n seiliedig ar SiC YUNUS Suleman

goruchwyliwr arweiniol

Penodwyd (2023)

Phd
Datgarboneiddio'r sectorau trafnidiaeth a thrydan gan ddefnyddio hydrogen UTOMO Oscar

goruchwyliwr arweiniol

Penodwyd (2023)

Phd
Hyfywedd a gwerth storio batri y tu ôl i'r mesurydd SEWARD William

Cyd-oruchwyliwr

Penodwyd (2023)

Phd
Dadansoddiad uwch o reoli llwyth ac integreiddio technolegau ynni sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd mewn system pŵer trydan MUDAHERANWA Emmanuel

Cyd-oruchwyliwr

Penodwyd (2023)

Phd
Rheolaeth weithredol o drawsnewidyddion niwtral-pwynt niwtral tair lefel wedi'u cascadio CHEN Jinlei Cyd-oruchwyliwr Dyfarnwyd (2022) Phd
Integreiddio cerbydau trydan, gwefrwyr cyflym a chyflym iawn i rwydweithiau dosbarthu'r DU SONDER Berkem Cyd-oruchwyliwr Dyfarnwyd (2022) Phd
Gweithredu ac amddiffyn gridiau VSC-HVDC LIU Wei Cyd-oruchwyliwr Dyfarnwyd (2022) Phd
Dadansoddiad sefydlogrwydd o VSCs wedi'i gysylltu â grid AC LI Xiangyu Cyd-oruchwyliwr Dyfarnwyd (2021) Phd
Modelu a rheoli systemau gwresogi ac oeri ardal yn ddeinamig. BASTIDA Hector goruchwyliwr arweiniol

Dyfarnwyd (2021)

Phd
Lliniaru effaith annertia isel ar gridiau AC HVDC-gyfoethog JOSE Khadijat Cyd-oruchwyliwr Mabwysiadwyd (2019) Phd
Rheoli systemau trosi ynni tyrbinau MICHAS Marios goruchwyliwr arweiniol Mabwysiadwyd (2019) Phd
Model gridiau DC lleol ar gyfer cydbwyso pŵer lleol a diogelwch system ABEYSINGHE Sathsara  Cyd-oruchwyliwr Mabwysiadwyd (2018) Phd
Gweithredu pwynt agored meddal mewn rhwydwaith dosbarthu o dan amodau diffygiol AITHAL Avinash Cyd-oruchwyliwr Mabwysiadwyd (2018) Phd
Dadansoddiad budd-dal o ddefnyddio cysylltiadau DC meddal mewn rhwydweithiau dosbarthu foltedd canolig QI Qi Cyd-oruchwyliwr Mabwysiadwyd (2018) Phd
Gweithredu a rheoli trawsnewidyddion ffynhonnell foltedd mewn rhwydweithiau trosglwyddo ar gyfer gwella sefydlogrwydd system AC JOSEPH Tibin goruchwyliwr arweiniol Mabwysiadwyd (2018) Phd
Dadansoddi a diogelu systemau HVDC yn ddarostyngedig i ddiffygion AC a DC LI Gen Cyd-oruchwyliwr Mabwysiadwyd (2018) Phd
Masnachu ynni cyfoedion-i-gymar mewn rhwydweithiau dosbarthu trydanol ZHANG Chenghua Cyd-oruchwyliwr Mabwysiadwyd (2018) Phd
Grid DC yn gwahaniaethu amddiffyn DANTAS Rui Cyd-oruchwyliwr Mabwysiadwyd (2017) Phd
Rheoli llif pŵer hyblyg mewn gridiau HVDC wedi'u meshed BALASUBRAMANIAM Senthooran Cyd-oruchwyliwr Mabwysiadwyd (2017) Phd
Rheoli tyrbin llif llanw llif echelinol (*) WHITBY Ben * Mabwysiadwyd (2014) Phd
Rheoli tyrbin gwynt cyflymder amrywiol (*) LICARI John * Mabwysiadwyd (2013) Phd
Integreiddio ffermydd gwynt ar y môr trwy rwydweithiau cerrynt uniongyrchol foltedd uchel (*) LIVERMORE Luke * Mabwysiadwyd (2013) Phd

(*) Er na chefais fy mhenodi'n ffurfiol fel goruchwyliwr, cyfrannais at gefnogaeth a goruchwyliaeth y myfyrwyr hyn fel PDRA.

Goruchwylio PGT blaenorol (MSc)

Gradd
TeitlStatws RôlMyfyrwyr
Deall a modelu'r galw am oeri yn y DU mewn byd sy'n cynhesu YANG Yizhao Cyd-oruchwyliwr Cwblhau Msc
Amcangyfrif y galw am oeri yn y dyfodol yng nghartrefi'r DU sydd â dadansoddiad trosglwyddo gwres lled-dros-dro ABRAHAM Jeffin goruchwyliwr arweiniol Cwblhau Msc
Strategaethau sero net ar gyfer system cyflenwi ynni Ysbyty'r Frenhines Elizabeth OJHA Abhinav Cyd-oruchwyliwr Cwblhau Msc
Cymhwyso dulliau rhagweld llwyth yng nghyd-destun system rheoli ynni adeiladu NASCIMENTO PEREIRA Daniel Cyd-oruchwyliwr Cwblhau  Msc
Modelu system ynni leol Prifysgol Caerdydd ANDRIAMIARISON Kiady goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Llwybr prifysgol gyhoeddus Cymru i allyriadau carbon sero-net erbyn 2030 PANIKULAM Liz Cyd-oruchwyliwr Graddedig Msc
Dylunio cynllun ynni cymunedol carbon sero-net ZAHEER Abdullah goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Dylunio cynllun ynni cymunedol carbon sero-net yng Nghymru CHAN Kwan Yin Cyd-oruchwyliwr Graddedig Msc
Modelu systemau ynni lleol AGBOR KIMA Emmanuel Tany goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Modelu a rheoli trawsnewidyddion aml-lefel modiwlaidd ar gyfer trosglwyddo HVDC YU Senlin goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Damping o osgiliadau is-gydamserol gan ddefnyddio trawsnewidyddion electroneg pŵer CHERDCHUWONGSANTI Kritsana goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Dichonoldeb economaidd gweithfeydd cynhyrchu pŵer PV solar a CCGT ym marchnad drydan Sbaen ALDECOA Pedro goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Cyseiniant is-gydamserol mewn cyfres yn ddigolledu systemau pŵer ALWATYAN Laura goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Rheolaeth amlamrywiol o generadur synchronous magent parhaol ar gyfer tyrbinau llif llanw SOROUR Ameena goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Cefnogaeth amledd o gynlluniau HVDC i system bŵer Prydain Fawr ORELLANA Luis goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Gweithredu system cyflenwi ynni lleol SUI XIANMING goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Cynllunio system gyflenwi ynni lleol APONJOLOSUN Johnson goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
System ynni gyfun ar gyfer rinciau iâ a phyllau nofio VENIERIS Marios goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Systemau HVDC sy'n seiliedig ar trawsnewidydd foltedd ar gyfer darparu gwasanaethau ategol MUKEERA Ibrahim goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Defnyddio mesuryddion clyfar ar gyfer adnabod cam AL-MASHHADANI Abduallah goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Dylunio system reoli tyrbinau gwynt cyflymder amrywiol FAN Yi goruchwyliwr arweiniol Graddedig Msc
Dyfeisiau systemau trosglwyddo AC Hyblyg ar gyfer dampio cyseiniant is-gydamserol (*) XU Wenbin * Graddedig Msc

(*) Er na chefais fy mhenodi'n ffurfiol fel goruchwyliwr, cyfrannais at gefnogaeth a goruchwyliaeth y myfyriwr hwn.

Goruchwylio PGT blaenorol (MEng)

Gradd
TeitlBlwyddyn Statws RôlMyfyrwyr
Dylunio a phrofi gwefrydd cerbydau trydan 1-kW ar fwrdd

JONES Niall, DAVIES Huw, TYLER-CHAMBERLAIN Jack

Cyd-oruchwyliwr

Graddedig 2024 FI
Modelu ac anfon system ynni leol yn optimaidd

FARNDON Oliver, GOULD Angus, ISAACS Oliver, SENEVIRATNE Rakitha, WACHSMUTH Daniel

goruchwyliwr arweiniol

Graddedig 2023 MEng
Rheoli tyrbinau llif gwynt / llanw yn seiliedig ar generaduron sefydlu sy'n cael eu bwydo ddwywaith

PABICH David

goruchwyliwr arweiniol

Graddedig 2018 MEng
Awtomeiddio'r rôl cyflenwr ar system pŵer GB

ABD WAHAB Asyrafuddin, AZMEE Mohd, AZMI Mohd Fareed, MATILLA Victor

goruchwyliwr arweiniol

Graddedig 2017 MEng
Prototeip cyflenwad pŵer hybrid ar raddfa fach

PARKER Nyle, ROBERTS Rhys

Cyd-oruchwyliwr

Graddedig 2015 MEng