Ewch i’r prif gynnwys
Marianne van den Bree

Yr Athro Marianne van den Bree

Athro, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
VANDENBREEMB@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88433
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 2.16, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Professor van den Bree's research examines the developmental pathways of mental health. Her work focuses on the genetic and environmental factors that increase or decrease risk of the development of mental health problems in children and adolescents and the characterization of the underlying process.

She is interested in the manifestations associated with small chromosomal deletions and duplications. In addition to Velo-Cardio-Facial Syndrome (VCFS), which is also known as 22q11.2 Deletion Syndrome (22q11.2DS), her research also focuses on deletions and duplications in a number of other chromosomal regions.

Other research interests are the development of substance misuse in young people and factors contributing to, or exacerbating, risk of homelessness.

She also leads the effort to establish the impact on wider society of research conducted within her Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences at Cardiff University.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1990

1989

Articles

Conferences

Websites

Ymchwil

Selected research projects:

ExperienCes of people witH cOpy number variants (ECHO Study)

Copy Number Variants (CNVs) are micro-deletions or -duplications of DNA sequence, which can be accompanied by physical, developmental, intellectual, behavioural and psychological problems. There is insufficient information on the manifestations of different CNVs to guide patients, their families, and health and other professionals. Furthermore, the changes occurring throughout childhood and into adolescence and adulthood remain poorly understood for individuals with chromosomal disorders.

The ECHO study ( ECHO Study ) aims to characterise the nature and prevalence of manifestations associated with CNVs in a number of different chromosomal regions. In addition to 22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS), the ECHO study also focuses on a number of other chromosomal regions, including 1q, 3q, 9q, 15q and 16p.

The ECHO study is part of The International Consortium on Brain and Behavior in 22q11.2 Deletion Syndrome and Professor van den Bree leads one of the five sites coordinating this Consortium (International Consortium ).

We also conduct studies to increase understanding of the service use experiences of families with a child with a chromosomal disorder.

Support: Bailey Thomas Charitable Trust, the Waterloo Foundation, HEFCW, Wellcome Trust, NIMH and MRF.

Intellectual Disability and Mental Health: Assessing Genomic Impact on Neurodevelopment (IMAGINE Study)

The IMAGINE study (IMAGINE) involves a collaboration between Cardiff and Cambridge University and University College London. Prof van den Bree of one of the lead researchers of the IMAGINE study, which aims to increase understanding of the links between intellectual disability and chromosomal disorder, with the ultimate aim to improve insight into the manifestations of chromosomal disorders in order to inform prognosis and management.

Support: MRC and MRF.

The Development of Substance Misuse in Adolescents

Studies based on twin and population-based samples have focused on the questions why young people start using alcohol, cigarettes or drugs, as well as which factors contribute to the development of heavy use and problem use over time.

Support: Wellcome Trust, ERAB, Mental Health Research Network Cymru, Children& Young People’s Research Network (CYPRN) for Wales.

Study of Experiences of Young Homeless People (SEYHOPE)

There is a dearth of longitudinal studies in which homeless people are followed over time. Conducting multiple interviews with young homeless people is improving our insights into their backgrounds, the problems they face and the changes that take place in their lives over time. Information is evaluated against service use and needs with the aim to foster more effective interventions.

Support: ESCR, Welsh Assembly Government. Knowledge Transfer Partnership with Llamau.

Addysgu

Mae profiadau addysgu yn cynnwys:

epidemioleg a bioleg camddefnyddio sylweddau (myfyrwyr meddygol).

CNVs a risg iechyd meddwl (myfyrwyr PhD).

Yn flaenorol, rwyf wedi arwain y radd feddygol rhyng-gyfrifedig o Seicoleg a Meddygaeth.

Bywgraffiad

Addysg:

 • BSc Seicoleg, Vrije Universiteit, Yr Iseldiroedd
 • MSc Seicoleg Arbrofol, Vrije Universiteit, Yr Iseldiroedd
 • PhD, Geneteg Ddynol, Coleg Meddygol Virginia - Prifysgol Gymanwlad Virginia, Richmond, VA.

Dyfarniadau:

 • Gwobr Effaith Gymdeithasol RCUK, Gwobrau Pen-blwydd KTP 40 (2015)
 • Gwobr Arloesedd Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd (2015)
 • Derbyniodd prosiect ymchwil 'Gwella gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ddigartref' y radd uchaf o "Eithriadol" gan Banel Graddio KTP am gyflawniad wrth gyflawni Amcanion KTP (2014)
 • Gwobr Cyhoeddi'r Bwrdd Cynghori Ymchwil Ewropeaidd (2013)

Swyddi academaidd:

 • Sefydliad Arweiniol Effaith Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol
 • Ysgol Meddygaeth Aelod Grŵp Rheoli REF

Meysydd goruchwyliaeth

Hyd yma rwyf wedi goruchwylio 13 o fyfyrwyr PhD a chymrodyr clinigol yn llwyddiannus.

Mae croeso i chi gysylltu â mi os ydych yn bwriadu gwneud PhD mewn grŵp ymchwil bywiog ac mae gennych ddiddordeb mewn:

 • Geneteg
 • Iechyd Meddwl
 • Gwybyddiaeth
 • Syndromau genetig prin
 • Amlafiachedd iechyd meddwl a chorfforol
 • Epidemioleg
 • Ymchwil hydredol

Goruchwyliaeth gyfredol

Lowri O'donovan

Lowri O'donovan

Myfyriwr ymchwil

Ymgysylltu

Cyflwyniadau Nodyn Allweddol:

 • Lectio Magistralis yng Ngŵyl Della Scienza, Genoa, Yr Eidal (2020).
 • Darlith CEREBRA, Caerdydd (2019)
 • Cynhadledd Grŵp Cynghori Meddygol Rhyngwladol (IMAG), Amsterdam (2014)
 • Cynhadledd Flynyddol Seiciatreg Caethiwed 2012, Caerdydd (2012)
 • Cynhadledd Grŵp Cynghori Meddygol Rhyngwladol (IMAG), Frascati, Yr Eidal (2010)
 • Cyngres Ryng-Geltaidd, St Malo, Ffrainc (2007).
 • Cyfarfod Blynyddol Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, Glasgow, yr Alban (2006)

Detholiad o gyflwyniadau eraill:

 • Cyngres 'Yr hyn rwy'n ei wybod orau', yn darlithio Genetegwyr Meddygol, Rhufain, yr Eidal (2020).
 • Cleft Collective Cohort Studies, Bryste (2019)
 • Aelod o'r Panel yn nigwyddiad dathlu 10 mlynedd Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, Caerdydd (2019)
 • Cyngres Seiciatreg y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Plant a'r Glasoed (ESCAP), Fienna, Awstria (2019)
 • Symposiwm Sefydliad Waterloo, "Newid Meddyliau," Caerdydd (2019)
 • Diwrnod teulu a chlinigwyr elusennol Gogledd Iwerddon, Belfast (2019)
 • Cyfarfod clinigol y Ganolfan Meddygaeth Genomeg, Manceinion (2018).
 • Diwrnod Ymchwil Anhwylderau Niwroddatblygiadol Canolfan NMHRI i ddathlu agoriad y Ganolfan Datblygu Plant newydd, Caerdydd (2018)
 • Cyflwyniad i Llysgennad Gwlad Belg yn y DU, y Llysgennad Rudolf Huygelen, Caerdydd (2017)
 • 16p11.2 diwrnod i'r teulu, Caerdydd (2016)
 • Canolfan MRC ar gyfer Bwrdd Cynghori Allanol Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, Caerdydd (2016)
 • Medical Genetics Regional Genetics Genetics Centres, Llundain (2016).
 • Cynhadledd Ryngwladol Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, Llundain (2016)
 • Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH), Caerdydd (2016).
 • 22q11.2 Cyfarfod teulu Syndrom Dileu. MaxAppeal! (2015)
 • Coleg Ewropeaidd Niwroseicopharmacology (ECNP), Amsterdam (2015)
 • Sefydliad Waterloo - Digwyddiad Anhwylderau a Therapïau Niwroddatblygiadol, Caerdydd (2015)
 • Diweddariad Geneteg ar gyfer cyfarfod Paediatregwyr, Caerdydd (2014)
 • 22q11.2 Cyfarfod teulu Syndrom Dileu. MaxAppeal!, Stourbridge (2015)
 • Ysbyty Guys, Llundain (2014)
 • Cyfarfod Grŵp Geneteg Glinigol De-orllewin Prydain, Caerdydd (2013)
 • Pedwerydd Symposiwm Caerdydd ar Eneteg Cardiofasgwlaidd Clinigol "Tueddiadau Cyfredol mewn Diagnosis a Therapi Anhwylderau Cardiofasgwlaidd Etifeddol", Caerdydd (2013)
 • Symposiwm y Brifysgol Agored ar Psychosis. Sesiwn Uchafbwyntiau Ymchwil y DU. Cyfres Gwyddorau Ymennydd ac Ymddygiad, Milton Keynes (2013)
 • Grŵp Dymorffoleg De-ddwyrain (Cyfarfod Syndrom Kleefstra), Ysbyty Guy's, Llundain (2013).

Ymgysylltiad Eraill a ddewiswyd: