Ewch i’r prif gynnwys
Rachael Vaughan

Rachael Vaughan

Rheolwr Ymgysylltu - Plant a Phobl Ifanc, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
VaughanR5@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10945
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

I work as the Engagement Manager for Children, young people, parents and carers at CASCADE, the Children’s Social Care Research and Development centre.

I provide advice, guidance, and support to involve children, young people, parents and carers within the Centre’s research portfolio. I am responsible for and lead our Public Involvement groups at CASCADE in addition to working across a range of projects supporting their public involvement. Our core groups include the strategic Involvement Board and our established research advisory groups CASCADE Voices and CASCADE Parents Research Advisory group.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Rwy'n gweithio ar draws ystod o brosiectau yn CASCADE ac yn ehangach - gan gefnogi cyfranogiad y cyhoedd a gweithio'n greadigol gyda phlant, pobl ifanc a rhieni.

Prosiectau cyfredol a ddewiswyd:

Grant Seilwaith HCRW, 2019 – 2022/2024 

Arwain ar ddatblygu ein cynlluniau Cynnwys y Cyhoedd ar draws CASCADE, gan ganolbwyntio ar blant meysydd blaenoriaeth allweddol; pobl ifanc; rhieni sydd â phrofiad o ofal cymdeithasol plant; rhieni a gofalwyr ehangach.

Rhwydwaith UKRI / TRIUMPH, 2020-2021 

Cyd-gynhyrchu neu addasu ymyriadau ar-lein ar gyfer gofal maeth: Hyrwyddo iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc â phrofiad o ofal. Cefnogaeth benodol ar gyfer cyfle i ymchwilwyr cymheiriaid a chyfweliadau â phobl ifanc. (gyda Evans, R. Mannay, D. Stabler, L.)

ESRC IAA 2021- 2022 

Cefnogi rhieni i mewn ac allan o ofal: #MessagesToCorporateParents. Cyd-gynhyrchu siarter arfer da sy'n cynnwys pobl ifanc â phrofiad o ofal, llunwyr polisi, gweithwyr proffesiynol ac academyddion (gyda Roberts, L. a Mannay, D.)

Bywgraffiad

Career

Engagement Manager, Cardiff University, CASCADE (2021- present )

Child, Young Person and Carer Engagement officer, Cardiff University, CASCADE (2018 - 2021 )

Develpment Officer, Voices From Care Cymru (2016 -2018)

Volunteer Executive, Prince's Trust Cymru (2013 -2016)

Education

MSc Social Science, Cardiff University (2017 - 2020 part time)

BSc (Hons) Natural Science - Maths and Chrmistry, University of Birmingham  (2004-2007)

External profiles