Ewch i’r prif gynnwys
Marcela Votruba

Yr Athro Marcela Votruba

Athro ac Anrhydeddus Ymgynghorydd mewn Offthalmoleg

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Email
VotrubaM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70117
Campuses
Optometreg a Gwyddorau'r Golwg , Ystafell Room 2.30, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Prif Adeilad yr Ysbyty, Ystafell Clinig Offthalmoleg, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Crynodeb

Mae gan y Grŵp Ymchwil Mitochondria a Gweledigaeth (M Votruba Lab) ddiddordeb yn rôl camweithrediad mitochondrial oherwydd mwtaniad mewn nifer cynyddol o enynnau, ym mhatoffisioleg niwroopathi optig etifeddol. Mae ein dull gweithredu wedi rhoi pwyslais ar gynhyrchu systemau enghreifftiol i astudio colled celloedd ganglion retinol (RGC) a dirywiad retinaidd mewnol. Y cyfeiriad presennol yw archwilio a gwerthuso ymyriadau therapiwtig newydd.

Mae fy ymchwil yn rhychwantu dwy thema - Niwrowyddoniaeth a Heneiddio (https://www.cardiff.ac.uk/optometry-vision-sciences/research/themes/neurodegeneration-and-ageing)  a Bôn-gelloedd, Adfywio a Thrwsio (https://www.cardiff.ac.uk/optometry-vision-sciences/research/themes/stem-cells,-regeneration-and-repair).

Mae wedi'i ymgorffori mewn dau grŵp ymchwil amlddisgyblaethol - Niwroddirywiol i Adfywio (https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/n2r) a Therapiwteg Ocwlaidd (https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/ocular-therapeutics).

Fel rhan o'm rôl fel Gwyddonydd Clinigydd, rwyf hefyd yn rheoli cleifion yn Adran Llygaid Ysbyty Athrofaol Cymru gyda chlefydau llygaid etifeddol fel dystrophies retinol etifeddol a niwropathïau optig, gan redeg Clinig Retinol a Chlinig Llygaid Genetig. Rwyf hefyd yn cymryd rhan mewn ymchwil glinigol a threialon masnachol ac academaidd. Fi yw Arweinydd Arbenigedd Offthalmoleg Cenedlaethol HCRW Cymru ac Aelod o Banel Arweiniol Arbenigedd NIHR y DU ar gyfer Offthalmoleg.

Cyn hynny bûm yn Bennaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg am 6 blynedd) (2014-2019).

Trosolwg Ymchwil

Nod fy nodau yw datblygu dealltwriaeth ddyfnach o glefyd llygaid etifeddol ac yn y pen draw defnyddio fy safle fel offthalmolegydd clinigol i ysgogi cymhwyso ymchwil drosiadol yn y maes hwn. Fy mhrif ddiddordeb ymchwil yw pathoffisioleg clefydau nerf retinaidd ac optig etifeddol. Ar hyn o bryd rwy'n ymchwilio i niwropathïau optig etifeddol, sy'n fodel pur o golli celloedd ganglion retinol ynysig. Maent yn dangos rôl ganolog ar gyfer mitocondria ac yn dangos niwroddirywiad blaengar. Celloedd ganglion retinol yw'r celloedd sy'n ffurfio nerf golwg, gan gymryd ysgogiadau o'r retina i'r ymennydd. Atrophy optig amlycaf awtosomal yw'r niwropathi optig etifeddol mwyaf cyffredin. Mae'n cael ei achosi gan dreigladau yn y genyn OPA1, gan arwain at golled weledol, sy'n dechrau gyntaf mewn plant a phobl ifanc. Mae dealltwriaeth glinigol o'r clefyd yn wael, er bod gennym dystiolaeth glinigol a batholegol bod celloedd ganglion retinol yn ddiffygiol yng ngolwg cleifion. Nid oes triniaeth ar gael. Nid yw strategaethau clinigol neu ymchwil confensiynol wedi cael unrhyw effaith glinigol ar y sefyllfa hon eto. Nid yw mecanwaith gweithredu'r protein mutant OPA1 yn hysbys, ond mae cliwiau yn bodoli sy'n awgrymu y gallai siâp neu swyddogaeth organynnau bach yn y gell, mitochondria, fod yn gysylltiedig. Mae mitocondria yn bwysig wrth gynhyrchu ynni yn y gell. Yn dilyn ymlaen o'n gwaith i nodweddu'r ffenoteip clefyd a chlonio'r genyn clefyd, mae fy grŵp wedi dadansoddi sbectrwm treigladau yn y genyn OPA1 a chydberthynas genoteip / ffenoteip. Rydym wedi perfformio astudiaethau swyddogaethol a mynegiant o enyn OPA1 ac wedi asesu ei rôl ehangach mewn niwroopathi optig etifeddol ac rydym yn datblygu systemau enghreifftiol i archwilio mecanweithiau a llwybrau colled RGC ac archwilio a phrofi therapïau newydd.

Gweler y recordiad diweddaraf o Fforwm LHON 2022:  www.opticnervenetwork.com

https://faculti.net/visual-improvement-in-patients-with-lebers-hereditary-optic-neuropathy/

Arbenigwr HCRW Ophthalmoleg Arweiniol: https://healthandcareresearchwales.org/votruba

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1994

1993

Articles

Ymchwil

Research Interests

My research focus is on the role of mitochondrial dynamics in the pathophysiology of neurodegenerative disease. My focus has been inherited optic neuropathy, with an emphasis on generating model systems to study retinal ganglion cell (RGC) loss and inner retinal degeneration, which occurs as a primary phenomenon in a number of human genetic diseases.

We are studying RGC loss and rescue in vitro and in vivo, and the sequelae of this neurodegeneration on inner retina. To this end, we have been studying retinal ganglion cell lines and primary RGCs, utilising siRNA to explore the effect of opa1 knockdown on cell viability and the mechanism of cell death. We are also exploring the role of neuroprotective agents. OPA1 is known to bind to inner mitochondrial membrane, and when mutated it is believed that the normal balance of mitochondrial fusion and fission is disturbed and programmed cell death is initiated by the loss of mitochondrial membrane potential and the release of cytochrome c. We are also investigating the role of the OPA3 gene in both RGC loss and cataract formation. OPA3, like OPA1, is thought to have a role in mitochondrial membrane dynamics, and when mutated in the human, a complex neurodegenerative disease, comprising optic neuropathy secondary to RGC loss, cataract and neuromuscular degeneration, arises. I continue to recruit patients with inherited optic neuropathy for genetic screening.

Dendritic tree arborisation of a single Opa1+/- retinal ganglion cell from murine retina labelled by diolisthics

Figure 2. Dendritic tree arborisation of a single Opa1+/- retinal ganglion cell from murine retina labelled by diolisthics.

Electron micropgraph of mitochondria from a retinal ganglion cell carrying a mutation

Figure 3. Electron micropgraph of mitochondria from a retinal ganglion cell carrying a mutation in OPA1 causing loss of organisation of cristae in the mitochondria (arrow)

Marcela_Votruba p124-126 [298.7 Kb]

INTERNATIONAL INNOVATION - Investigations into genes associated with mitochondrial plasticity; research that will help to inform understanding of eye disease.

Research Alumni

Post- doctoral Research Associates

Dr Vanessa Davies
Dr Ruby Grewel
Dr Andrew Hollins
Dr Kate Powell

Professional Training Scheme

Rebecca   Thirgood

Technical Assistant

Elaine Taylor

Summer Students

2005

Marios Sarros. Welcome Trust Summer Scholarship. Mutation screening in inherited optic neuropathy.

2006

Yip WanFen. Welcome Trust Summer Scholarship. Histology of the eye in an opa1 mutant mouse.

2007

Laura Byrne. Welcome Trust Summer Scholarship. Longitudinal phenotyping in ADOA and new aspects of the phenotype- circadian rhythm and cognitive function.

2011

Amanda Mui.   Drp1 visual and neurological phenotyping.

2012

Rebecca Watts. Nuffield Summer Studentship. Mitochondrial Eye Disease.

Grant funding

 2003- 2007MRC Clinician Scientist Fellowship ( £750,000 over 4 years). M Votruba. Sponsor M Boulton.
"The pathophysiology of inherited optic neuropathy".
2005Wellcome Trust Summer Studentship ( £1800). M Votruba.
"Human mutations in optic atrophy". (Marrios Sarros)
2006-2009    MRC Research Grant   ( £200,005 over 3 years). M Votruba, M Boulton, M Wride.
"OPA3: a novel gene and mechanism in cataractogenesis". Funding RA1A
2006-2008      RoFAR Research Award ( £86,207 over 2 years). M Votruba.
"Erythropoietin neuroprotection in retinal neurodegeneration". Funding RA1A
2006    Wellcome Trust Summer Studentship ( £1360). M Votruba.
$acirc; Morphological assessment of retina in models of hereditary optic neuropathy.$acirc; (Yip WanFen).
2007-2009        BBSRC Research Grant ( £255,955 over 2 years). J Morgan, W Drexler, M Votruba, M Wride.
$acirc; In vitro detection of neuronal programmed cell death by ultrahigh  resolution optical coherence tomography.$acirc;
2007      Wellcome Trust Summer Studentship ( £1400). M Votruba.
$acirc; Longitudinal phenotyping in ADOA and new aspects of the phenotype- circadian rhythm and cognitive function.$acirc; (Laura Byrne).
2008-2011        MRC Research Grant ( £508,864 FEC over 3 years). M Votruba.
"Mitochondrial shaping proteins in models of optic neuropathy ". Funding RA Grade 6 and Technician Grade 4.
2012        Nuffield Foundation Science Bursary for Schools & Colleges: awarded to Rebecca Watts, Supervisor: M Votruba. $acirc; Histological assessment of tissue   from Opa1 mutant mouse.$acirc; £1200
2012-2013Fight for Sight Dr Hans and Mrs Gertrude ~Hirsch Grant Award ( £15,000). M Votruba. $acirc; Find the missing genes: next generation sequencing to accelerate the pace of disease gene discovery in patients with   inherited optic neuropathy$acirc; .
2013-2014        Thermo Fisher Inspire Award ( £5000). Mechanism of neurodegeneration in mice with mitochondrial dysfunction.
2013-2016    Fight for Sight Research Studentship ( £100,000). M Votruba. $acirc; Light therapy for optic neuropathy$acirc; .
2013-2014National eye Research Centre. £60,000. M Votruba. "Idebenone in mitochondrial optic neuropathy".
2013-2015NIHR Rare Disease Translational Research Collaboration ( £200,000). P Yu-Wai-Man, M Votruba, AT Moore. $acirc; Mitochondrial optic neuropathies$acirc; .

Invited Lectures

2008

 • OPA1 and inherited neuropathy. ARVO Genetics Workshop, Fort Lauderdale, Florida, USA
 • Mentoring and the Clinician Scientist Experience. Academy of Medical Sciences Meeting, Taunton
 • Genetics of optic nerve disease. Midlands Ophthalmological Society, Leicester
 • Three Blind Mice. British Eye Study Group, Saunton Sands, Devon

2009

 • OPA1 and OPA3 Mice in neurodegeneration. Cardiff Neuroscience Centre, Cardiff University
 • Mouse models of inherited optic neuropathy. Keystone Symposium on Mitochondrial Dynamics and Physiology. Whistler, British Columbia, Canada
 • Genetics of Optic Atrophy. The Royal College of Ophthalmologists Annual Congress, B$acirc;  ham

2010

 • Nuclear gene OPA1 and OPA3 and mitochondrial function in optic neuropathy. Leeds Institute of Molecular Medicine
 • Mitochondrial shaping proteins in neurodegenerative diseases of the eye. Oxford/ Bristol/ Cardiff Alliance Meeting, Oxford
 • Mitochondrial plasticity and inner retinal degeneration. Vision Research Meeting, Insights into retinal function, repair and angiogenesis, Bristol
 • Opa1- a story of mitochondrial plasticity and inner retinal degeneration. Tennent Institute of Ophthalmology, Glasgow

2011

 • Assessment and diagnosis of optic neuropathies. Clinical Neurology Meeting, University Hospital of Wales
 • Personal experience of mentoring. Academy of Medical Sciences Mentoring Symposium, Cardiff
 • A clinical academic career. Women Professors Forum, Cardiff University

2012

 • Mitochondrial eye disease. UK Eye Genetics Group. University of Bristol
 • Mouse models of mitochondrial optic neuropathy. For: SIG Mitochondrial dysfunction and retinal ganglion cell loss in optic neuropathies $acirc;   from disease mechanisms to therapeutic strategies. ARVO, May 2012
 • Optic neuropathies. For: European Professors of Ophthalmology, Leuven, June 2012

2013

 • European Neuromuscular Consortium, Naarden, Holland
  Opa1 ocular and CNS effects. Mitochondrial Research Group,   John Radcliffe Hospital, Oxford

Research Collaborators:

International

Professor Anne A. Knowlton, M.D., Professor of Medicine and Medical Pharmacology, Molecular & Cellular Cardiology, University of California, Davis, California, USA.

Professor Don Newmeyer, PhD, La Jolla Institute for Allergy and Immunology, La Jolla, CA , USA.

Professor Peter Nuernberg, PhD, Cologne Centre for Genomics, University of Cologne, Germany.

National

Dr Patrick Yu-Wai-Man, MRC Clinician Scientist, Mitochondrial Research Group, The Medical School$acirc; ¨University of Newcastle upon Tyne,

Professor Patrick Chinnery, PhD FRCP, Wellcome Senior Fellow in Clinical Science, Professor of Neurogenetics and Honorary Consultant, Mitochondrial Research Group, The Medical School$acirc; ¨University of Newcastle upon Tyne

Professor Ron Douglas, Professor of Visual Science: Deputy Head of Department, City University London

Professor Jo Poulton, PhD MRCP, Professor of Mitochondrial Genetics, John Radcliffe Hospital, University of Oxford

Professor Tim Wells, PhD, School of Bioscience, Cardiff University.

Addysgu

Undergraduate Optometry Teaching

I lecture to final year Optometry students on the Abnormal Ocular Conditions Course.

Postgraduate Teaching in Ophthalmology

2009

 • Neuro-ophthalmology case.   Visual recovery in Leber$acirc;  s hereditary Optic Neuropathy. Ophthalmology Postgraduate Teaching, University Hospital Wales, Cardiff

2010

 • Practical genetics of optic atrophy. Ophthalmology Postgraduate Teaching, University Hospital Wales, Cardiff
 • Invited Judge for Vision Research Day, Cardiff.

2011

 • Retinal ganglion cell dendropathy. Ophthalmology Postgraduate Teaching, University Hospital Wales, Cardiff.
 • Invited Judge for Vision Research Day, Cardiff.

2012

 • Mitochondrial eye disease, Ophthalmology Postgraduate Teaching, University Hospital Wales, Cardiff.

Bywgraffiad

University Education

1981-1984                                     Undergraduate Pre-Clinical Studies:The Queen$acirc;  s College, University of Oxford

1984-1987                                     Clinical Studies: Green College, University of Oxford Medical School

Academic And Professional Qualifications

1984                                                       BA Hons 2:1 (Oxon)

1987                                                       MA (Oxon)

1987                                                       BM BCh (Oxon)

1989                                                       Primary FRCS

1990                                                       Optics & Refraction, Royal College of Ophthalmologists, London

1991                                                       MRCOphth, London

1992                                                       FRCOphth, London

1999                                                       PhD, University College, London

2000                                                       CCST (December 2000), Royal College of Ophthalmologists, London

Awards And Honours

Undergraduate Distinctions

1981                                                       Open Scholarship, The Queen$acirc;  s College, Oxford

1984                                                       First Class Hons. Dissertation, Oxford University

1987                                                       Final Year Clinical Prize: Green College, Green College, Oxford

Postgraduate Prizes

1996                                                       The Royal Society of Medicine: Ophthalmology Section- Registrars$acirc;   Meeting: First Prize (Awarded for the Best Paper at Annual Training Meeting)

Research Fellowships

1994                                                       Guide Dogs for the Blind Association Research Fellowship

1998                                                       Wellcome Trust Vision Research Training Fellowship

2002                                                       Frost Research Fellowship

2003                                                       MRC Clinician Scientist Fellowship

Appointments

Present Substantive Appointment

Aug 2011 Professor and Hon. Consultant in Ophthalmology, Cardiff University and The Cardiff & Vale NHS Trust, University Hospital of Wales.

Previous Substantive Appointments

April 2003- October 2003             Full-time Consultant in Medical Retina, Moorfields Eye Hospital, Service Lead for Audit & Clinical Governance, Service Lead for ARMD Research.

Oct 2003- Sept 2007                             MRC Clinician Scientist Fellow & Hon. Consultant

Senior Lecturer, Cardiff University and The University Hospital of Wales.

Teaching

Undergraduate Optometry Teaching

I lecture to final year Optometry students on the Abnormal Ocular Conditions Course.

Postgraduate Teaching in Ophthalmology

2009

 • Neuro-ophthalmology case.   Visual recovery in Leber$acirc;  s hereditary Optic Neuropathy. Ophthalmology Postgraduate Teaching, University Hospital Wales, Cardiff

2010

 • Practical genetics of optic atrophy. Ophthalmology Postgraduate Teaching, University Hospital Wales, Cardiff
 • Invited Judge for Vision Research Day, Cardiff.

2011

 • Retinal ganglion cell dendropathy. Ophthalmology Postgraduate Teaching, University Hospital Wales, Cardiff.
 • Invited Judge for Vision Research Day, Cardiff.

2012

 • Mitochondrial eye disease, Ophthalmology Postgraduate Teaching, University Hospital Wales, Cardiff.

Administration

I sit of the School of Optometry & Vision Sciences Research Committee (2007- present). Since 2012 I have been Deputy Director of Research and am Chair of the REF Working Group. I am also a member of the Equality & diversity /SWAN ATHENA Committee in OPTOM.

Other Academic Activities

Principal Investigator on the MRC Mouse Eyes & Vision Consortium.
Editorial Board of Acta Ophthalmologica
Editorial Board of the World Journal of Neurology
Guest Editor for Drug Discovery Today:   Disease Models (with Prof Ian Jackson, Edinburgh)

External Committees:                

UK Eye Genetics Group Steering Committee,  
Lead Principal Investigator and co-ordinator of the MRC Mouse Eyes & Vision Consortium.

I am Programme Secretary (2011-2016) of European Association for Vision and Eye Research (EVER). I was the Vice President, 2009-2010, and past Section Chair for Molecular Biology/ Genetics/ Epidemiology on the Board of EVER (2004-2009). I was also the Editor of the EVER eNewsletter, which is published four times per year (2005-2009).

Innovation and Engagement:           

I am STEM Net Ambassador and have been into local schools in Bristol to give talks about science and careers in science and medicine (e.g., Redland High school, Bristol, March 2013).

I am a Mentor for two research fellows.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Undergraduate Distinctions

 • 1981 Open Scholarship, The Queens College, Oxford
 • 1984 First Class Hons. Dissertation, Oxford University
 • 1987 Final Year Clinical Prize: Green College, Green College, Oxford

Postgraduate Prizes

 • 1996 The Royal Society of Medicine: Ophthalmology Section- Registrars Meeting: First Prize (Awarded for the Best Paper at Annual Training Meeting)

Research Fellowships

 • 1994 Guide Dogs for the Blind Association Research Fellowship
 • 1998 Wellcome Trust Vision Research Training Fellowship
 • 2002 Frost Research Fellowship
 • 2003 MRC Clinician Scientist Fellowship

Aelodaethau proffesiynol

Present Substantive Appointment

 • Aug 2011 Professor and Hon. Consultant in Ophthalmology, Cardiff University and The Cardiff & Vale NHS Trust, University Hospital of Wales.

Previous Substantive Appointments

 • April 2003- October 2003 Full-time Consultant in Medical Retina, Moorfields Eye Hospital, Service Lead for Audit & Clinical Governance, Service Lead for ARMD Research.
 • Oct 2003- Sept 2007 MRC Clinician Scientist Fellow & Hon. Consultant Senior Lecturer, Cardiff University and The University Hospital of Wales.

Safleoedd academaidd blaenorol

Penodiad Sylweddol Presennol

Athro Offthalmoleg, Prifysgol  Caerdydd ac Ymgynghorydd mewn Offthalmoleg, Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro, Ysbyty Athrofaol Cymru

Apwyntiadau Sylweddol blaenorol

Ionawr 2014- Rhag 2019                 Pennaeth Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg, Prifysgol Caerdydd

Awst 2011 - Rhag 2013                Athro ac Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn Offthalmoleg, Prifysgol Caerdydd ac Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro    , Ysbyty Athrofaol Cymru

Hydref 2007  - Gorffennaf 2011                Uwch Ddarlithydd Ymgynghorol Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd ac Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro, Ysbyty Athrofaol Cymru.

Hydref 2003 - Medi 2007                  Cymrawd Gwyddonydd Clinigwr MRC ac Uwch Ddarlithydd Ymgynghorol Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd ac Ysbyty Athrofaol Cymru

Ebrill 2003 - Hydref 2003                   Ymgynghorydd mewn Retina Meddygol, Ysbyty Llygaid Moorfields, Llundain ac Arweinydd Gwasanaeth ar gyfer Archwilio a Llywodraethu Clinigol ac Arweinydd Gwasanaeth ar gyfer Ymchwil ARMD

Apwyntiadau eraill

2019 -parhaus                          Athro Gwâd, Prifysgol Charles Prague, Gweriniaeth Tsiec

2002                                         Visiting Research Scholar, National Eye Institute, Sefydliadau Cenedlaethol Iechyd, Bethesda, MD, UDA

Pwyllgorau ac adolygu

I sit of the School of Optometry & Vision Sciences Research Committee (2007- present). Since 2012 I have been Deputy Director of Research and am Chair of the REF Working Group. I am also a member of the Equality & diversity /SWAN ATHENA Committee in OPTOM.

Other Academic Activities

 • Principal Investigator on the MRC Mouse Eyes & Vision Consortium.
 • Editorial Board of Acta Ophthalmologica
 • Editorial Board of the World Journal of Neurology
 • Guest Editor for Drug Discovery Today:   Disease Models (with Prof Ian Jackson, Edinburgh)

External Committees              

 • UK Eye Genetics Group Steering Committee
 • Lead Principal Investigator and co-ordinator of the MRC Mouse Eyes & Vision Consortium.

I am Programme Secretary (2011-2016) of European Association for Vision and Eye Research (EVER). I was the Vice President, 2009-2010, and past Section Chair for Molecular Biology/ Genetics/ Epidemiology on the Board of EVER (2004-2009). I was also the Editor of the EVER eNewsletter, which is published four times per year (2005-2009).

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr presennol

2019-2022

Ymladd dros Efrydiaeth Golwg Gloria Cimaglia, cyd-oruchwyliwr gyda James Morgan a Pete Williams. Teitl: "NAD mewn niwroamddiffyn glawcoma".

2021-2024

Mariia Grudina, goruchwyliwr Cynradd Marcela Votruba. Cyd-oruchwylwyr Ben Mead & Malgorzata Rozanowska. Teitl: "Modelau bôn-gelloedd pluripotent a achosir gan bobl ar gyfer astudio a thrin niwropathïau optig mitocondrial".

2021-2024

Ysgoloriaeth Twrcaidd. Esmahan Durmez, cyd-oruchwyliwr gyda Ben Mead Teitl: "Profi ecsosomau therapiwtig ar gyfer clefyd retinol".

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Rôl mitocondria mewn niwroddirywiad
 • Therapïau newydd ar gyfer niwropathïau optig mitocondrial
 • celloedd iPS ar gyfer profi therapi newydd camweithrediad mitochondrial
 • Difrod Mitochondrial mewn dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oedran
 • Ansawdd bywyd mewn cleifion â chlefyd nerf retinol ac optig etifeddol, cyfleustodau therapïau newydd

Goruchwyliaeth gyfredol

Gloria Cimaglia

Gloria Cimaglia

Myfyriwr ymchwil

Mariia Grudina

Mariia Grudina

Myfyriwr ymchwil

Esmahan Durmaz

Esmahan Durmaz

Myfyriwr ymchwil

Matyas Kutnyanszky

Matyas Kutnyanszky

Myfyriwr ymchwil