Ewch i’r prif gynnwys
Kirsten Wain

Mrs Kirsten Wain

Swyddog Cyfathrebu, WISERD

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
WainK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70026
Campuses
sbarc|spark, Ystafell Room 1.10, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n gyfrifol am gyfathrebu WISERD ag ystod eang o randdeiliaid o bob rhan o'r cyhoedd, polisi, y cyfryngau a'r trydydd sector. Rwy'n cefnogi ymchwilwyr academaidd WISERD i wneud y mwyaf o gyfleoedd i gyfleu eu hymchwil, ac yn cefnogi fy nghydweithwyr yn y ganolfan gyda digwyddiadau ac ymgysylltu.

Rwy'n cynhyrchu ein hadroddiad blynyddol, WISERD Insight, ein cylchgrawn blynyddol, WISERD News ac e-gylchlythyr rheolaidd. Rwyf hefyd yn gyfrifol am gynhyrchu cyhoeddiadau eraill a deunyddiau cyhoeddusrwydd, megis llyfrynnau haniaethol a chardiau post, a goruchwylio prosiectau brandio yn ôl yr angen.

Fi yw'r pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau'r cyfryngau ac rwy'n gyfrifol am gyhoeddi straeon newyddion a datganiadau i'r wasg ar ran WISERD. Rwyf hefyd yn gofalu am flog WISERD a sianeli cyfryngau cymdeithasol, ac rwy'n rhan o dîm gwe WISERD.

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, cynhaliais nifer o rolau cyfathrebu a marchnata, gan weithio ar gyhoeddiadau, ymgyrchoedd marchnata, cynnwys digidol a phrosiectau brandio, yn y sector addysg uwch a chyhoeddi teithio. Mae gen i radd BA mewn Saesneg ac Astudiaethau Cyfryngau o Brifysgol Portsmouth.

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi os hoffech wybod mwy am ein hymchwil WISERD neu brosiect cyfathrebu yn gyffredinol.

External profiles