Ewch i’r prif gynnwys
Damian Walford Davies

Yr Athro Damian Walford Davies

Dirprwy Is-Ganghellor

Email
WalfordDaviesD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76437
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell DVC Office, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am part of the School's English Literature research group.

Postgraduate students

I welcome PhD and postdoctoral applications in  Romantic literature and culture; Romantic historicist theory; Welsh  Writing in English; Creative Writing (in particular poetry); literature and  geography.

Additional publications

Literary Studies

Monographs

Cartographies of Culture: New Geographies of Welsh Writing in English (University of Wales Press, 2012)

Presences that Disturb: Modalities of Romantic Influence in Twentieth-Century Literature (Cardiff: University of Wales Press, 2002)

Scholarly Editions

Thomas Love Peacock, The Misfortunes of Elphin – volume 5 of the 7-volume Cambridge Edition of the Novels of Thomas Love Peacock (forthcoming, 2015)

Brenda Chamberlain, The Protagonists (Parthian, 2013)

Waldo Williams: Rhyddiaith (Waldo Williams: Prose Works; Cardiff: University of Wales Press, 2001), Awarded the 2002/2003 Sir Ellis Griffith Prize and the L. W. Davies Award.

William Wordsworth: Selected Poems (London: Dent, 1994), pp. xlix, 506 (reprinted 1995, 1999, 2000)

Edited Collections

Counterfactual Romanticism (forthcoming, Manchester University Press, 2016)

Roald Dahl, Writing Wales (forthcoming, University of Wales Press, 2016)

Romanticism, History, Historicism: Essays on an Orthodoxy (New York: Routledge, 2009)

Wales and the Romantic Imagination, co-edited with Lynda Pratt (Cardiff: University of Wales Press, 2007), pp. xii, 285

The Monstrous Debt: Modalities of Romantic Influence in Twentieth-Century Literature, co-edited with Richard Marggraf Turley (Detroit: Wayne State University Press, 2006)

Cof ac Arwydd: Ysgrifau Newydd ar Waldo Williams (Memory and Sign: New Essays on Waldo Williams), co-edited with Jason Walford Davies (Barddas, 2006)

Echoes to the Amen: Essays After R. S. Thomas (Cardiff: University of Wales Press, 2003)

Recent Contributions to Edited Collections

‘Counterfactual Obstetrics: Mary Wollstonecraft’s Frankenstein’, in Counterfactual Romanticism(forthcoming, 2016).

‘Dahl and Dylan: Matilda, “In Country Sleep” and Twentieth-century Topographies of Fear’, in Roald Dahl, Writing, Wales (forthcoming, 2016).

‘Ronald Lockley’s Archipelagraphy’, in Coastal Works: Cultures of the Atlantic Edge, ed. Nicholas Allen, Nick Groom and Jos Smith (forthcoming, Oxford University Press, 2016).

‘“Furious Embrace”: Clive Hicks-Jenkins Among the Poets’, in Clive Hicks-Jenkins, ed. Peter Wakelin (London: Lund Humphries, 2011), 170–85

‘“This Alabaster Spell”: Poetry as Historicist Method’, in The Artist in the Academy: Creative Interfrictions, ed. Richard Marggraf Turley (Cambridge: D. S. Brewer, 2011), 27–48

‘Romantic Hydrography: Tide and Transit in “Tintern Abbey”’, in English Romantic Writers and the West Country, ed. Nicholas Roe (Palgrave, 2010), 218–36

‘Byron’s Cain and the “History” of Cradle Songs’, in Romanticism, History, Historicism: Essays on an Orthodoxy, ed. Damian Walford Davies (Routledge, 2009), 126–42

Published Lectures

‘Knowledge, Necromancy and The Engraving: A Case Study’, The Sir T. H. Parry-Williams Memorial Lecture 2014 (2015)

Recent and Forthcoming Articles in journals

‘Diagnosing “The Rime of the Ancient Mariner”: Shipwreck, Historicism, Traumatology’, Studies in Romanticism, forthcoming 2016.

‘Romanticism’s Wye’ (with Tim Fulford), Romanticism 19,2 (Wye Valley Special Issue. 2013), 15–25

‘Capital Crimes: John Thelwall, “Gallucide” and Psychobiography’, Romanticism, 18.1 (2012), 55–69

‘“Yeats Said That”: R. S. Thomas and W. B. Yeats’, Almanac: A Yearbook of Welsh Writing in English 13 (2009), 1–26

Creative Writing

Poetry

Judas (Seren, 2015)

Alabaster Girls (Rack Press, 2015)

Witch (Seren, 2012)

Suit of Lights (Seren, 2009)

Whiteout (with Richard Marggraf Turley; Parthian, 2006).

Prose

Poet’s Graves/Beddau’r Beirdd (with Mererid Hopwood; photographs by Paul White; Gomer, 2014)

Ancestral Houses: The Lost Mansions of Wales/ Tai Mawr a Mieri: Plastai Coll Cymru (with Siân Melangell Dafydd; photographs by Paul White; Gomer, 2012)

Cyhoeddiad

2023

2020

2019

2018

  • Walford Davies, D. 2018. Paradise destroyed. In: Dead Ground. Clutag Press, pp. 125-134.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1994

1992

1975

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Prif feysydd fy ymchwil yw Rhamantiaeth (yn enwedig y berthynas rhwng llenyddiaeth a gwleidyddiaeth yn oes y chwyldro) a diwylliannau materol ehangach y cyfnod Rhamantaidd; Hanesyddiaeth Ramantaidd a methodolegau Astudiaethau Rhamantaidd (gan gynnwys gwrthfactioldeb a dulliau beirniadol-greadigol); Rhamantiaeth a daearyddiaeth/cartograffeg; Ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg; Barddoniaeth yr ugeinfed ganrif; ac Ysgrifennu Creadigol (yn enwedig barddoniaeth) – gyda'i gilydd, wrth gwrs, gyda'r rhyngwynebau rhwng y cyfnodau, disgyblaethau a dulliau hyn.

Rwy'n cwblhau cyfrol olaf cyd-awdur yr Oxford Literary History of  Wales, yr wyf yn Olygydd Cyffredinol ohoni. Ymhlith ei gyhoeddiadau diweddar mae erthyglau ar Coleridge, llongddrylliad a thrawma ac ar drafodaethau creadigol-feirniadol Keats gyda'r afiechyd a'i lladdodd; y casgliad golygedig Counterfactual Romanticism (Gwasg Prifysgol Manceinion, 2019); y casgliad cyd-olygedig Romantic Cartographies (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2020); a'r casgliad Roald Dahl: Wales of the Unexpected (Gwasg Prifysgol Cymru, 2016). Mae ei gyhoeddiadau yn cynnwys argraffiad Caergrawnt o nofel Thomas Love Peacock, The Misfortunes of Elphin (1829), gyda Mary-Ann Constantine. Ar hyn o bryd rwy'n cwblhau erthyglau ar The English Mail-coach gan Thomas De Quincey, ac ar Dylan Thomas a gweddi.

Mae ei chasgliadau barddoniaeth diweddar yn cynnwys Judas (Seren, 2015), Docklands (Seren, 2019), Viva Bartali! (Seren, 2023) a Free Verse: Poems for Richard Price (Seren, 2023; golygwyd ar y cyd â Kevin Mills). Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn defnyddio'r monolog dramatig i adfer – os mai dim ond pwysleisio anadferadwyedd – lleisiau coll neu ymylol hanes yn unig. Rwy'n cwblhau llyfr ffeithiol o'r enw The Ground, sy'n cloddio chwe chae cyfagos ym Mro Morgannwg, ynghyd â chyfrol o farddoniaeth wedi'i chanoli ar ddigwyddiad morwrol dramatig o'r cyfnod Rhufeinig, o'r enw The Light.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n Ddirprwy Is-Ganghellor ac felly mae fy amser addysgu'n gyfyngedig, ond mae fy mhortffolio cwricwlwm yn cynnwys modiwlau israddedig ac MA ar Ramantiaeth, Ysgrifennu Cymraeg mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Rwy'n parhau i oruchwylio myfyrwyr PhD ac yn croesawu ceisiadau yn y meysydd uchod.

Bywgraffiad

Damian joined the School of English,  Communication & Philosophy at Cardiff in 2013 from Aberystwyth University,  where he was Head of the Department of English & Creative Writing and  Rendel Chair of English.

Aelodaethau proffesiynol

I am Chair of Literature Wales, the national  company for the promotion of literature, and a Fellow of the Welsh Academy. I  am a member of the Editorial Panel of University of Wales Press and  serve on the committee of Wales's premier poetry magazine, Poetry Wales.

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ceisiadau am astudiaeth PhD ym meysydd llenyddiaeth a diwylliant y cyfnod Rhamantaidd; daearyddiaeth lenyddol/cartograffeg; Ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg; ac Ysgrifennu Creadigol (epsecially poetry).

Goruchwyliaeth gyfredol

Rachel Carney

Rachel Carney

Cydymaith Addysgu